ကုန်စည်ပြပွဲများ ကျင်းပခြင်း 

ကုန်သည်စက်မှုအသင်းချုပ်သည် နိုင်ငံ၏စီးပွား‌ရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်‌ရေးအတွက် များစွာ‌သောစီမံကိန်းများတွင် ပါဝင်အားဖြည့်ကူညီလျက်ရှိပါသည်။ အသင်းချုပ်မှ စီးပွား‌ရေး‌တွေ့ဆုံပွဲများကြီးမှူးကျင်းပခြင်းနှင့် နိုင်ငံတကာမှ စီးပွား‌ရေးလုပ်ငန်းများ နှင့် ပြည်တွင်းစီးပွား‌ရေးလုပ်ငန်းများ တိုက်ရိုက်ထိ‌တွေ့ ပါဝင်ပြသနိုင်ရန် စီစဉ်လျက်ရှိရာ နှစ်စဉ် နိုင်ငံတကာနှင့်ပြည်တွင်း ကုန်စည်ပြပွဲ‌ပေါင်း (၁၀၀) ‌ကျော် ပါဝင်‌ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည်။ မြန်မာပို့ကုန်လုပ်ငန်းရှင်များအ‌နေဖြင့် နိုင်ငံတကာဝယ်လက်များနှင့် ‌တွေ့ဆုံခွင့်ရမည့် အခွင့်အ‌ရေးအပြင် မြန်မာ့ထုတ်ကုန်နှင့် ဝန်‌ဆောင်မှုများကို နိုင်ငံတကာ ‌ဈေးကွက်တွင် ဝင်‌ရောက်‌နေရာ ယူနိုင်မည့် အခွင့်အလမ်းများ ဖြစ်ပါသည်။ 

Back