လစဉ်ဘာသာရပ်ဆိုင်ရာ‌ဟော‌ပြောပွဲ

 

 ကုန်သည်စက်မှုအသင်းချုပ်၊ လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်‌ရေး ‌ကော်မတီမှကြီးမှူး၍ လစဉ်လ တစ်လ၏ ပထမအပတ် စ‌နေ‌နေ့တိုင်းတွင် ဘာသာရပ်ဆိုင်ရာ ပညာရှင်များအား ဖိတ်ကြားပြီး စီးပွား‌ရေး၊ နိုင်ငံ‌ရေး၊ ပညာ‌ရေး စသည့် အ‌ကြောင်းအရာများကို အသင်းဝင်များသာမက စိတ်ပါဝင်စားသူအားလုံး အသိပညာ ဗဟုသုတ ရရှိ‌စေခြင်းငှာ အခမဲ့တက်‌ရောက်နား‌ထောင်နိုင်သည့် ‌ဟော‌ပြောပွဲများ ကိုပြုလုပ်‌လေ့ရှိပါသည်။

Back