ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္မွမူဝါဒေရးရာမိန္႔ခြန္းေျပာၾကားျခင္း

 

        

         ႏုိင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္မွ မူဝါဒဆိုင္ရာမိန္႔ခြန္းေျပာၾကားရာတြင္ တက္ေရာက္လာၾကသည့္ စီးပြားေရးနယ္ပယ္က႑စုံမွ ျပည္တြင္း/ျပည္ပရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ား၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာ အဖဲြ႔အစည္းအသီးသီးက တာဝန္ရွိပုဂၢိဳလ္မ်ားကိုႀကိဳဆိုပါေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံအတြက္စိတ္လႈပ္ရွားဖြယ္ေကာင္းၿပီး အျမဲတမ္း ေျပာင္းလဲတိုးတက္ေနတဲ့ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ အခင္းအက်င္းျမင္ကြင္းမ်ားကိုသိရွိၿပီး ျပည္တြင္းႏွင့္ျပည္ပ လုပ္ငန္းရွင္ေတြအတြက္ အေကာင္းဆုံးအခြင့္အလမ္းေတြ ေဖာ္ေဆာင္ေပးႏုိင္မည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာပထမဦးဆုံး က်င္းပျပဳလုပ္တဲ့ အေရးပါသည့္ ေဆြးေႏြးပဲြတစ္ခုအျဖစ္ ယုံၾကည္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

          ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ပထဝီအေနအထား အရ တရုတ္၊ အိႏိၵယ၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္၊ လာအိုႏွင့္ ထိုင္းႏုိင္ငံတို႔၏ လမ္းဆုံတြင္တည္ရွိေနၿပီး မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ ေစ်းကြက္စီးပြားေရးတစ္ခုကို ဖန္တီးေပးႏိုင္ျခင္းေၾကာင့္ လာေရာက္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံေစလိုေၾကာင္း၊ ယခုေဆြးေႏြးပဲြ သည္ အားလုံးကိုအက်ိဳးမ်ားၿပီး ႏွစ္လိုဖြယ္ေကာင္းတဲ့ အမွတ္တရေတြရရွိေစၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံကို အႀကိမ္ႀကိမ္ ျပန္လာခ်င္ေအာင္ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္လိမ့္မယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါေၾကာင္း၊ ယေန႔အခမ္းအနားေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပႏုိင္ေရးအတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံေရး ေကာ္မရွင္၊ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ႏုိင္ငံ ျခားစီးပြားဆက္သြယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန၊ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ကုမၸဏီမ်ား ညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနတို႔ႏွင့္ အတူပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္ ကုန္သည္ စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္၏ အားသြန္ခြန္စိုက္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္မႈကို အထူးအသိအမွတ္ျပဳ ေက်းဇူးတင္ပါေၾကာင္းေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

         ကုမၸဏီဥပေဒသစ္ႏွင့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈဥပေဒသစ္တို႔သည္ စီးပြားေရးလုပ္ကိုင္မႈလြယ္ကူမႈကို အေထာက္အကူျဖစ္ေစေၾကာင္း၊ အြန္လိုင္းကုမၸဏီမွတ္ပုံတင္ျခင္း၊ လက္လီက႑တြင္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ေျဖေလ်ာ့ျခင္း၊ ပညာေရးဝန္ေဆာင္မႈက႑မွာ ႏုိင္ငံျခားသား ၁ဝဝ% ပိုင္တဲ့ ပညာေရးဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းေတြကို ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံခြင့္ေပးျခင္းႏွင့ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို ကမၻာ့ဘဏ္မွ အသိအမွတ္ ျပဳခဲ့ၿပီး၂ဝ၁၇ခုႏွစ္တြင္ Star Reformer Award ကိုအပ္ႏွင္းေပးခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ျမန္မာ့ဆိပ္ကမ္းမ်ားကို အဆင့္ျမွင့္တင္ၿပီး တစ္ေန႔တစ္ျခား တိုးပြားလာတဲ့ ကုန္သြယ္မႈလုိအပ္ခ်က္ေတြကို ျဖည့္ဆည္းရန္လိုေၾကာင္း၊ ဒီလိုစိန္ေခၚမႈေတြရွိေနတဲ့ နယ္ပယ္ဟာရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူေတြအတြက္ ႀကီးမားသည့္ အခြင့္အလမ္းေတြအျဖစ္ ေျပာင္းလဲေဆာင္ရြက္သြားႏုိင္ ၾကေစလိုေၾကာင္း၊ ယခုအခ်ိန္ဟာ မိမိတို႔အားလုံးရဲရင့္ၿပီး ရည္မွန္းခ်က္ႀကီးႀကီး ထားရမည့္အခ်ိန္ျဖစ္ေၾကာင္း တိုက္တြန္းေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

 

 

 

ကုန္သည္မ်ားႏွင့္စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းခ်ဳပ္ဥကၠဌဦးေဇာ္မင္း၀င္းမွအမွာစကားေျပာၾကားျခင္း

 

          ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္ဥကၠဌ ဦးေဇာ္မင္းဝင္းမွ ႏႈတ္ခြန္းဆက္စကားေျပာၾကားရာတြင္ Invest Myanmar Summit 2019 သို႔တက္ေရာက္လာၾကေသာ ဧည့္သည္ေတာ္မ်ားအား ေႏြးေထြးစြာႀကိဳဆို ပါေၾကာင္း၊ ႏုိင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံကိုယ္တိုင္ ၾကြေရာက္ေျပာၾကားခဲ့ေသာ မိန္႔ခြန္းသည္ ျမန္မာ့စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကို ေရွ႕ရွဳေသာအေတြးအျမင္သစ္မ်ားႏွင့္ တက္ၾကြသည့္ခြန္အားတို႔ကို ေပးစြမ္းသျဖင့္ ေက်းဇူးအထူးတင္ရွိပါေၾကာင္း၊ ဤပဲြႀကီးျဖစ္ေျမာက္ေစေရးအတြက္ အဘက္ဘက္မွကူညီပံ့ပိုးေပးၾကပါေသာ ႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရအဖဲြ႕ဝင္မ်ား၊ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖဲြ႕ဝင္မ်ား၊ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ား၊ ေငြေၾကးအားျဖင့္ လည္းေကာင္း၊  လူအင္အားျဖင့္လည္းေကာင္း ပံ့ပိုးၾကေသာကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ အတူရည္မွန္းခ်က္ႀကီး () ရပ္ ျပည့္ေျမာက္ေအာင္ျမင္ရန္ ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္ေနပါေၾကာင္း ေျပာၾကားပါသည္။

          ပထမရည္မွန္းခ်က္သည္ ကုန္သည္စက္မႈ အသင္းခ်ဳပ္ႀကီး၏ ႏွစ္တစ္ရာျပည့္ အထိမ္းအမွတ္ ျမန္မာႏုိင္ငံလုံးဆုိင္ရာပုဂၢလိကက႑ကိုယ္စားျပဳ စီးပြားေရး ျမွင့္တင္သည့္ အျမင့္မားဆုံး အဖဲြ႕အစည္းႀကီးတစ္ခအျဖစ္ အစိုးရအဖဲြ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားႏွင့္အတူ လက္တဲြဆက္လက္ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္သြားၾကရန္၊ ဒုတိယရည္မွန္းခ်က္မွာယခု IMS ပဲြႀကီးတြင္ လက္ရွိျမန္မာႏုိင္ငံတြင္က်င့္သုံးေနေသာ နည္းဥပေဒမ်ားကို သက္ဆိုင္ရာအစိုးရအဖြဲ႔မ်ား၊ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားႏွင့္ အျခားဆက္စပ္စီးပြားေရးမိတ္ဖက္မ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးျခင္းမွ အခြင့္အလမ္းေကာင္းမ်ား ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ႏုိင္ရန္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ မ်ားရရွိလိုေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို တစ္ေနရာ တည္းတြင္ရရွိႏုိင္ေစရန္၊ MSDP ကိုအေထာက္အပံ့ ျဖစ္ေစႏိုင္ေသာ လ်ာထားစီမံကိန္းမ်ား အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ တို႔ျဖစ္ပါေၾကာင္း ေျပာၾကားပါသည္။

         MSDP အေကာင္အထည္ ေဖာ္ရန္ ေရးဆဲြထားေသာ “Project Bank” သည္ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီး ျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားကို အရည္အေသြးျမွင့္တင္ျခင္းျဖင့္ စီပြားေရးႏွင့္လူမႈေရးနယ္ပယ္က႑ အသီးသီးတို႔တြင္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစမွာျဖစ္ေၾကာင္း၊ ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားအတြက္ ပိုမိုလြယ္ကူ ေကာင္းမြန္ေသာ စီးပြားေရးပတ္ဝန္းက်င္အား ဖန္တီးရာတြင္ ႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရႏွင့္ ပုဂၢလိကက႑တို႔ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ျခင္းမွာအေရးႀကီးပါေၾကာင္း၊ တက္ေရာက္လာၾက ေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ ရင္းႏွီး ျမွဳပ္ႏွံသူမ်ား မိမိတို႔ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးလိုေသာ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္းျဖစ္ေစ၊ အဖဲြ႕လိုက္ျဖစ္ေစ ေတြ႔ဆုံ ေဆြးေႏြးျခင္းမ်ားျဖင့္ ေရႊေရာင္လႊမ္းအနာဂတ္သို႔ လွမ္းတက္ႏိုင္ၾကပါရန္ ဆုမြန္ေကာင္းေတာင္းရင္း ႏႈတ္ခြန္းဆက္အမွာစကား ေျပာၾကားသြားပါသည္။  

 

 

 

 

 

မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔မွတင္ျပခ်က္မ်ား။

 

         မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈေကာ္မတီဥကၠဌ မႏၱေလးတိုင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာ ဦးေဇာ္ျမင့္ေမာင္ မွမႏၱေလးတိုင္းအတြင္း ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈဆိုင္ရာ အခြင့္အလမ္းမ်ားကို တင္ျပရာတြင္ အခြင့္ အလမ္းမ်ား ကိုရွာေဖြရန္လိုအပ္ပါေၾကာင္း၊ Willingness and Political Commitment on Development Myanmar သည္အေရးႀကီးပါေၾကာင္း၊ ျငိမ္းခ်မ္းေရးသည္အေျခခံလိုအပ္ခ်က္ျဖစ္သလို စီးပြားေရးကိုခ်န္ထား၍ မရေၾကာင္း၊ စီးပြားေရးလုပ္ရန္အခ်က္အခ်ာက်ေသာေနရာျဖစ္ရန္လိုအပ္ေၾကာင္း၊ မႏၱေလးတိုင္းသည္ ျမန္မာ ျပည္ ၏အခ်က္အျခာက်ေသာေနရာတြင္ တည္ရွိၿပီး တရုတ္ႏုိင္ငံ၊ ထိုင္းႏိုင္ငံႏွင့္ အိႏၵိယႏိုင္ငံတို႔သို႔ ကားလမ္းမွ ျဖစ္ေစ၊ ေလေၾကာင္းလိုင္းျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ ေရေၾကာင္းလမ္းျဖင့္ျဖစ္ေစ ကုန္သြယ္ႏုိင္သည့္ေဒသတစ္ခုျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ တရုတ္ႏုိင္ငံ၊ ထိုင္းႏုိင္ငံႏွင့္ အိႏၵိယႏုိင္ငံတို႔မွ ကုန္းလမ္းျဖင့္ကုန္တင္သြင္းပါက မႏၱေလးကိုျဖတ္သန္း၍ လိုအပ္ေသာေဒသမ်ားသို႔ ပို႔ေဆာင္ရျခင္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ကမၻာမွ၄င္း၊ စကၤာပူႏုိင္ငံမွ၄င္း၊ အေရးပါသည့္ေနရာ ေဒသမ်ားတြင္ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားေၾကာင္း ေျပာၾကားပါသည္။

          အဓိကထြက္ကုန္မွာ စိုက္ပ်ိဳးေရးထြက္ကုန္မ်ားျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ Food safety program ျဖင့္ႏုိင္ငံျခား တင္ပို႔ကုန္မ်ားကို အဆင့္မွီပိုးမႊားကင္းစင္တင္ပို႔ႏုိင္ရန္ စားေသာက္ကုန္မ်ား ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းစြာ ေစ်းကြက္တင္ပို႔ႏိုင္ရန္ လုပ္ေဆာင္ေနပါေၾကာင္း၊ ေျမလြတ္ေျမရိုင္းမ်ားလည္း ရွိေနေသးသျဖင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ လာေရာက္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံေစလိုေၾကာင္း၊ လက္ရွိတြင္ ႏုိင္ငံ ၁၆ ႏိုင္ငံမွ လုပ္ငန္းေပါင္း (၇ဝ) ခန္႔ကို လာေရာက္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံထားေၾကာင္း၊ စက္မႈလုပ္ငန္း၊ ခရီးသြားလာေရးလုပ္ငန္း၊ စြမ္းအင္လုပ္ငန္းႏွင့္အျခား Information Technology တို႔ပါဝင္ပါေၾကာင္း၊ စိုက္ပ်ိဳးေရးတြင္ ရင္းႏွီး ျမွဳပ္ႏွံမႈမရွိေသးေၾကာင္း၊ Capacity building သင္တန္းမ်ားႏွင့္ Post harvest သင္တန္းမ်ားကိုရရွိ ထားၾကသျဖင့္ ေတာင္သူမ်ားသည္ စိုက္ပ်ိဳးစက္ကိရိယာမ်ားႏွင့္ သီးႏွံဆိုင္ရာနည္းစနစ္မ်ားကို နားလည္ၾကပါေၾကာင္း ေျပာၾကားပါသည္။

         ေရွးေဟာင္းအေမြအႏွစ္မ်ားရွိေသာ ေဒသျဖစ္သျဖင့္ Ancient City Tourism ကို ပုဂံ၊ မႏၱေလး၊ အင္းဝတို႔ကို လာေရာက္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါေၾကာင္း၊ ျဒပ္မဲ့ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္ေပါင္း (၃ဝ၃)မ်ိဳးခန္႔ရွိပါေၾကာင္း၊ Culture Tourism လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ပါေၾကာင္း၊ Eco Tourism အတြက္ပုပၸါးသည္ေကာင္းမြန္ေသာေဒသျဖစ္သလို Geological Park အျဖစ္ေဆာင္ရြက္ရန္လည္းစီစဥ္ေနပါေၾကာင္း၊ အေသးစားႏွင့္အလတ္စားလုပ္ငန္းမ်ား MSME (၅ဝ,ဝဝဝ) ေက်ာ္ခန္႔ရွိပါေၾကာင္း၊ နည္းပညာအေထာက္အပံ့ေကာင္းေသာ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားလိုအပ္ ေနေၾကာင္း၊ စားေသာက္ကုန္မ်ားကို value added လုပ္ေဆာင္တင္ပို႔ႏိုင္ပါက ကုန္ၾကမ္းအျဖစ္သာတင္ပို႔ျခင္း ထက္မ်ားစြာသာလြန္ႏုိင္ေၾကာင္း၊ ရံပုံေငြတခုတည္းမဟုတ္ဘဲ နည္းပညာပံ့ပိုးမႈပါပါဝင္ပါက တိုးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈမွာ ေသခ်ာပါေၾကာင္း၊   မႏၱေလးတိုင္းကျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ GDP ကို (၁၁%) ျဖည့္ဆည္းေပးေနတာျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ လူဦးေရ ၁.၄ ဘီလ်ံခန္႔ရွိၿပီး စာတတ္ေျမာက္မႈ (၉၃%) ရွိပါေၾကာင္း၊ စုစုေပါင္းလူဦးေရ၏ ၆၈%သည္ Working Force ျဖစ္ပါေၾကာင္း Vocational Training မ်ားလည္းေပးေနသျဖင့္ Human Capital ေကာင္းမြန္စြာ ရွိပါေၾကာင္း၊ Investor မ်ားအတြက္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရမ်ားက Friendly Environment ရေအာင္ေဆာင္ရြက္ ေပးလွ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ အစိုးရႏွင့္မႏၱေလးၿမိဳ႕သာစက္မႈ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအမ်ားပိုင္ကုမၸဏီႏွင့္ PPP Development Master Plan ကိုေရးဆဲြ၍ ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ ၿမိဳ႕သာစက္မႈဥယ်ာဥ္ၿမိဳ႕ေတာ္ႏွင့္ ဆီမီးခုံ ဧရာဝတီဆိပ္ခံစီမံကိန္းတို႔ကို ေဆာင္ရြက္ေနပါေၾကာင္း ေျပာၾကားပါသည္။

          ေရတိုအက်ိဳးရလဒ္အျဖစ္ အလုပ္အကုိင္အခြင့္အလမ္း မ်ားရရွိလာေစရန္ႏွင့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ား လာေရာက္လုပ္ကိုင္ႏိုင္မည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားျဖစ္ေပၚလာေစရန္ ရည္ရြယ္ထားၿပီး ေရရွည္ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ား အျဖစ္ ေရလမ္းေၾကာင္းအသုံးျပဳႏိုင္ေသာ ေခတ္မွီစက္မႈဥယ်ာဥ္အျဖစ္ အသုံးျပဳႏိုင္ရန္၊ ေကာင္းမြန္သည့္ လူေနမႈဘဝပုံစံႏွင့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံျခင္းတို႔ကို လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္ပါေၾကာင္း၊ ၿမိဳ႕သာတြင္တည္ေဆာက္ထား ေသာ Golf ကြင္းေနရာသည္ အေရွ႕ေတာင္အာရွရွိ အေကာင္းဆုံး ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ Sport Tour လာသူမ်ားကို Cultural Tour and Ancient City Tour မ်ားပါ promotion လုပ္ႏိုင္ပါေၾကာင္း၊ ၂ဝ၄ဝ ခုႏွစ္ထိ ဂ်ပန္ႏွင့္ပူးေပါင္း၍ Master Plan ေရးဆဲြေဆာင္ရြက္ေနေသာ New Mandalay Resort ကိုစီစဥ္ေနေၾကာင္း၊ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ ေျဖေလ်ာ့ေပးႏုိင္ရန္ စီစဥ္ထားရွိမႈမ်ား လည္းရွိသျဖင့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားကို ဖိတ္ေခၚပါေၾကာင္း ေျပာၾကားသြားပါသည္။

Presentation link - shorturl.at/dhyVZ

                        - shorturl.at/lrvxF

 

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီးေဒသၾကီးမွတင္ျပခ်က္မ်ား

         ရန္ကုန္တိုင္းအစိုးရဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မွ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖဲြ႕မွ တင္ျပခ်က္မ်ားကိုအပိုင္း () ပိုင္း ခဲြ၍တင္ျပခဲ့ပါသည္။ ပထမဦးစြာ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းမွ ရန္ကုန္တိုင္းအတြင္း ရင္းႏွီး ျမွဳပ္ႏွံမႈဆိုင္ရာအခြင့္အလမ္းမ်ားကိုလည္းေကာင္း၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးစည္ပင္သာယာေရးအဖဲြ႕၏ ဒုတိယ အင္ဂ်င္နီယာမွဴးႀကီးဦးတင္ေမာင္ျမင့္မွ International Standard Industrial Zone ႏွင့္မိတ္ဆက္ျခင္းကို လည္းေကာင္း၊ New Yangon Development Company Limited မွ ေဒၚေအးေအးခိုင္ (Head of City Planning and Development) မွစီမံကိန္းဆိုင္ရာအခ်က္အလက္မ်ားအားေျပာၾကားျခင္းကိုလည္းေကာင္း၊ Yangon Metropolitan Development Public Company Limited Executive Director ဦးသူရိန္ေအာင္ မွ စီမံကိန္းဆိုင္ရာအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံႏိုင္မည့္အခ်က္မ်ားေျပာၾကားျခင္းတို႔ပါဝင္ပါသည္။

         တင္ျပခ်က္ မ်ားတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သည္ ၿမိဳ႕ျပအေမြအႏွစ္မ်ားျဖင့္ စိမ္းလန္းၿပီးေနခ်င္စဖြယ္ေကာင္းေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ စီးပြားေရးၿမိဳ႕ေတာ္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ စီးပြားေရးေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ () ခ်က္ျဖစ္သည့္ () ကုန္စည္မ်ားကူးသန္း ေရာင္းဝယ္သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး၊ () စက္မႈက႑ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး () ၿမိဳ႕ျပသယ္ယူ ပို႔ေဆာင္ေရး () ၿမိဳ႕ျပ စဥ္ဆက္မျပတ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ () လွ်ပ္စစ္ႏွင့္စြမ္းအင္က႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး တို႔ ပါဝင္ပါေၾကာင္း၊ ဆိပ္ကမ္းႏွင့္အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ားသည္ စက္မႈထုတ္ကုန္လုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစ ရန္၊ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ားဖန္တီးေပးႏုိင္ရန္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ကုန္သြယ္ေရးက႑ တိုးတက္လာ ေစရန္ႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားေငြစီးဝင္မႈ အားပိုမိုေကာင္းမြန္လာေစရန္ တို႔အတြက္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ လွ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ကုန္သြယ္မႈအတြက္ ေရေၾကာင္းဆိပ္ကမ္းအသုံးျပဳရန္ေနရာ ()ခု ရွိသည့္အနက္ ရန္ကုန္ဆိပ္ကမ္း သည္ ၉ဝ% ေသာတင္သြင္း၊ တင္ပို႔ျခင္းအတြက္ အသုံးျပဳေနသည့္ ဆိပ္ကမ္းတစ္ခုျဖစ္ၿပီး လက္ရွိအသုံးျပဳ ေနသည့္ ဆိပ္ကမ္းမ်ားမွာ ၿမိဳ႕ျပလူေနအိမ္မ်ားႏွင့္နီးကပ္ေနေသာေၾကာင့္ ခ်ဲ႕ထြင္ရန္မလြယ္ကူေသာ္လည္း အသစ္တည္ေဆာက္မည့္ Elephant Point သည္ေရစူးနက္သည့္ ႏုိင္ငံတကာ ျပည္ပကုန္သြယ္သေဘာၤႀကီးမ်ား (Megaships) ဝင္ထြက္သြားလာ အသုံးျပဳႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေကာ့မွဴးၿမိဳ႕နယ္၊ သရက္ေတာေက်းရြာတြင္လည္း စက္သုံးဆီသိုေလွာင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္းကို ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မည့္ ဘက္စုံသုံး ဆိပ္ကမ္းသစ္တစ္ခု တည္ေဆာက္မည့္ စီမံကိန္းရွိေၾကာင္း ေျပာၾကားပါသည္။

          ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္းရွိစက္မႈဇုန္ (၂၉) ခုအား အဆင့္ျမွင့္တင္သြားရန္ ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း၊ ၿမိဳ႕နယ္ (၁၁) ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ႏုိင္ငံတကာ အဆင့္မွီစက္မႈဇုန္မ်ား ထူေထာင္ျခင္းျဖင့္ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးႏွင့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းရရွိေရးကို ေဖာ္ေဆာင္ေပးႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရရွိလာမည့္ ဝင္ေငြမ်ားကို ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ေက်းလက္ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ျပန္လည္သုံးစဲြမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ပို႔ေဆာင္ေရး က႑ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္ ရန္ကုန္ယာဥ္လိုင္းမ်ား အဆင့္ျမွင့္တင္ေရးကိုလည္း ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း၊ ကုန္းလမ္း တြင္ၿမိဳ႕ပတ္မီးရထားလမ္းႏွင့္ ဘူတာရုံအဆင့္ျမွင့္တင္ျခင္းမ်ားလည္း ပါဝင္ေၾကာင္း၊ ေရေၾကာင္းပို႔ေဆာင္ေရး အတြက္ Yangon Water Bus ကိုေျပးဆဲြေပးလွ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္းမ်ားအေနျဖင့္ ထပ္မံ တိုးခ်ဲ႕မည့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးစီမံကိန္းမ်ားလည္းရွိပါေၾကာင္း၊ လွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္၊ သြယ္တန္း၊ ျဖန္႔ျဖဴးေရးကို သင့္ေလ်ာ္ေသာေစ်းႏႈန္းျဖင့္ ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်ႏုိုင္မည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကို ယွဥ္ၿပိဳင္ခြင့္ျပဳေဆာင္ရြက္ေစမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ရန္ကုန္တိုင္းအတြက္ လာေရာက္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံရန္အခြင့္အလမ္းမ်ားတြင္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး က႑၊ ဆက္သြယ္ေရးက႑၊ စြန္႔ပစ္အမိႈက္မ်ားကိုစနစ္တက်စီမံခန္႔ခဲြျခင္း၊ တန္ဖိုးနည္းအိမ္ယာစီမံကိန္း၊ convention center ႏွင့္ other infrastructure စီမံကိန္းမ်ားမွာအလားအလာေကာင္းေသာရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံရန္ အခြင့္အလမ္းမ်ားျဖစ္ပါေၾကာင္းေျပာၾကားသြားပါသည္။

Presentation link - shorturl.at/rvL12

                        - shorturl.at/aLS17 

 

ကရင္ျပည္နယ္အစိုးရအဖဲြ႔မွရွင္းလင္းတင္ျပခ်က္မ်ား။

       

         ကရင္ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒၚနန္းခင္ေထြးျမင့္ မွ ကရင္ျပည္နယ္၏ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံႏုိင္ေသာ အခြင့္အလမ္း မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ေျပာၾကားရာတြင္ ေကာင္းမြန္ေသာေျမဆီ၊ သာယာလွပေသာေတာေတာင္ႏွင့္ ေရွးေဟာင္း ဘုရားမ်ားစြာတည္ရွိၿပီး အဖိုးတန္သတၱဳမ်ားထြက္ရွိသလို ထိုင္းႏိုင္ငံႏွင့္ကုန္သြယ္မႈ လမ္းေၾကာင္းေပၚမွာရွိပါ ေၾကာင္း၊ အမွတ္()အာရွလမ္းမႀကီးနဲ႔ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံ (ဒါနန္းအထိဆက္သြယ္ထားေသာ) အေရွ႕အေနာက္ စီးပြားေရးစႀကၤံေပၚမွာရွိပါေၾကာင္း၊ ကရင္ျပည္နယ္လူဦးေရ၏ ၅၀% မွာစိုက္ပ်ိဳးေရးက႑မွာ ေဆာင္ရြက္ေနၾက ၿပီး စိုက္ပ်ိဳးေျမအသုုံးခ်မႈ ၁၆% သာရွိေၾကာင္း၊ ေျမလြတ္ေျမရိုင္းဧက ()သန္းေက်ာ္ရွိပါေၾကာင္း၊ စိုက္ပ်ိဳး ထြက္ကုန္မ်ားကိုအဆင့္ျမွင့္တင္ထုတ္ပိုးရန္၊ အေျခာက္ခံရန္ႏွင့္ တန္ဖိုးျမွင့္ထုတ္ကုန္မ်ားထုတ္လုပ္ရန္ ရင္းႏွီး ျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားကို ဖိတ္ေခၚလိုပါေၾကာင္း၊ ပို႔ေဆာင္ေရးက႑မွာ ကားလမ္းကိုသာ အဓိကထား အသုံးျပဳေနပါ ေၾကာင္း၊ ကုန္သြယ္ေရးအတြက္ စရိတ္သက္သာစြာ အသုံးျပဳႏုိင္မည့္ မီးရထားလမ္းေဖာက္လုပ္ျခင္းကို ႀကိဳဆို ဖိတ္ေခၚလိုပါေၾကာင္း၊ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား မၾကာမီရရွိရန္ေမွ်ာ္လင့္ပါေၾကာင္း၊ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈက႑တြင္ ရင္းႏွီး ျမွဳပ္ႏွံရန္ ဖားအံႏွင့္ ျမဝတီတို႔တြင္ စက္မႈဇုန္မ်ားတည္ေထာင္ထားေၾကာင္း၊ ေဒသတြင္းေအးခ်မ္းၿပီး ခရီးသြားလာ မႈမ်ားျမင့္တက္လာေနေၾကာင္း၊ ေဒါနေတာင္တန္းမွ ခရမ္းစဲြေက်ာက္ႏွင့္ ခေနာက္စိမ္းတို႔မွာ တန္းဝင္ ေက်ာက္မ်က္ရတနာမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားပါသည္။

         ၂ဝ၁၅ မွစတင္လက္မွတ္ေရးထိုး၍ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား တြင္ တက္ၾကြစြာ ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း၊ ကရင္ျပည္နယ္တြင္းရွိ ျမဝတီကုန္သြယ္မႈဇုန္သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဒုတိယအႀကီးဆုံး ကုန္သြယ္ေရးဇုန္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျမဝတီကုန္သြယ္ေရးဇုန္အတြင္း အေျခခံအေဆာက္အဦးႏွင့္ ေထာက္ပံ့ပို႔ေဆာင္ ေရးက႑၊ စိုက္ပ်ိဳးေရးက႑တြင္ တန္ဖိုးျမွင့္ကုန္ပစၥည္းထုတ္လုပ္ျခင္း၊ စက္မႈႏွင့္အေျခခံ အေဆာက္အဦးမ်ား တြင္ နည္းပညာျမင့္မားေသာအႀကီးစားစက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား တည္ေထာင္ျခင္း၊ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္စြမ္းအင္ ထုတ္လုပ္ေပးျခင္း၊ သတၱဳႏွင့္သဘာဝအရင္းအျမစ္မ်ား တန္ဖိုးျမွင့္ထုတ္လုပ္ေရး၊ ကုန္သြယ္မႈႏွင့္လမ္းပန္း ဆက္သြယ္ေရးတြင္ လိုအပ္ေသာတည္ေထာင္မႈမ်ား ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ျခင္းတို႔ကို ႀကိဳဆိုဖိတ္ေခၚ ပါေၾကာင္း၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးစည္ပင္မွ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္တံ့ခိုင္ျမဲေစမွာျဖစ္ေသာေၾကာင့္ Business for Peace ဆိုသည့္စကားအတိုင္း ကရင္ျပည္နယ္တြင္ လာေရာက္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံျခင္းျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို အေထာက္အပံ့ ျဖစ္ေစလိုေၾကာင္း၊ ျပဌာန္းထားေသာ အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္မ်ားလည္း ရရွိႏုိင္ေၾကာင္း၊ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားအတြက္ လိုအပ္သည့္ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ျခင္းကို ေထာက္ပ့ံေပးမွာျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

Presentation link - shorturl.at/jrDS1

 

တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖဲြ႔မွရွင္းလင္းတင္ျပခ်က္မ်ား။

 

        

         တနသၤာရီတိုင္းအစိုးရဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေဒၚလဲ့လဲ့မြန္ မွ တနသၤာရီတိုင္းတြင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံႏုိင္သည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားကို ေျပာၾကားရာတြင္ စိုက္ပ်ိဳးေရးက႑ကို အဓိကအားထားေဆာင္ရြက္ရာ ေရာ္ဘာ၊ ဆီအုန္း၊ ကြမ္းသီး၊ သီဟိုဠ္တို႔ စိုက္ပ်ိဳးထြန္းကားပါေၾကာင္း၊ ဒူးရင္းစိုက္ပ်ိဳးေရးကို ေစ်းကြက္လိုအပ္ခ်က္အရ တိုးခ်ဲ႕ ေဆာင္ရြက္ေနပါေၾကာင္း၊ သတၱဳက႑တြင္ ခဲမျဖဴ၊ အၿဖိဳက္နက္၊ ခေနာက္စိမ္းႏွင့္ ေရႊထြက္ရွိပါေၾကာင္း၊ ထားဝယ္စက္မႈဇုန္ကို Phase I ကို ITB ႏွင့္ေဆာင္ရြက္ေနၿပီးစာခ်ဳပ္အရ Phase I ၿပီးမွသာ Phase II ကို ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ရန္ျဖစ္ေသာ္လည္း လက္ရွိတြင္ Phase I and Phase II ကို တၿပိဳင္တည္းေဆာင္ရြက္ ေနေၾကာင္း၊ Phase II ကိုျမန္မာ၊ ထိုင္းႏွင့္ဂ်ပန္အစိုးရတို႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၾကရန္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ထားဝယ္ စက္မႈဇုန္သည္ ေရနက္ဆိပ္ကမ္းတစ္ခုျဖစ္ၿပီး Southeast Corridor ျဖစ္သည့္အတြက္ လာေရာက္ေလ့လာ ေဆာင္ရြက္ၾကရန္ ဖိတ္ေခၚလိုပါေၾကာင္း ေျပာၾကားပါသည္။

         ထီးခီးေဒသရွိစက္မႈဇုန္သည္ ခြင့္ျပဳမိန္႔ရရွိၿပီးျဖစ္သည့္အတြက္ မၾကာမွီေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တိုင္းတစ္တိုင္းလုံးသည္ ပင္မဓါတ္အားလိုင္း လုံးဝမရရွိေသးေသာ ေနရာတစ္ခုျဖစ္သည့္အတြက္ လွ်ပ္စစ္ ထုတ္လုပ္ ျဖန္႔ျဖဴးျခင္းကို လာေရာက္ေဆာင္ရြက္ၾကရန္ ဖိတ္ေခၚလိုပါေၾကာင္း၊ အိမ္ယာေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္း၊ ပုလဲေမြးျမဴေရးျမန္မာႏုိင္ငံတြင္သာထြက္ရွိေသာ ေရႊေရာင္ပုလဲေမြးျမဴျခင္းလုပ္ငန္း၊ ငွက္သိုက္ လုပ္ငန္းတို႔ကို လာေရာက္လုပ္ကိုင္ႏိုင္ေၾကာင္း၊ ေကာ့ေသာင္ခရိုင္တြင္ ကၽြန္း (၆ဝဝ)ေက်ာ္ရွိပါေၾကာင္း၊ သဘာဝ အလွတရားထူးျခားစြာရွိသျဖင့္ဟိုတယ္လုပ္ငန္း၊ Resort လုပ္ငန္းမ်ားကို ဖိတ္ေခၚလိုပါေၾကာင္း၊ ခရီးသြား လုပ္ငန္းမ်ားကိုအေထာက္အပံ့ျဖစ္ေစမည့္ ေလေၾကာင္းပို႔ေဆာင္ေရးဆိုင္ရာ ေလဆိပ္တည္ေဆာက္ျခင္း၊ အဆင့္ ျမွင့္တင္ျခင္း စသည္တို႔ကို လုပ္ကိုင္ႏုိင္ခြင့္မ်ားရွိႏုိင္သလို တန္ဖိုးျမွင့္ေရထြက္ကုန္မ်ားထုတ္လုပ္ျခင္းလုပ္ငန္း ကိုလည္းအားေပးလိုေၾကာင္း၊ DIC ၏နည္းဥပေဒအရႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ (၂ဝ)ဦးက ခြင့္ျပဳထားၿပီး ျဖစ္ပါ ေၾကာင္း၊ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ား၏ လုံျခဳံေရးကိုအကာအကြယ္ေပးရန္နွင့္ ကူညီေဆာင္ရြက္ရန္အျမဲအဆင္သင့္ ရွိပါေၾကာင္း၊ ေဒသဆိုင္ရာထူးျခားသည့္ အက်ိဳးေက်းဇူးတစ္ခုမွာႀကီးမားသည့္ သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္ က်ေရာက္မႈအလြန္နဲပါးေၾကာင္း၊ ထိုင္းႏုိင္ငံႏွင့္နယ္နမိတ္ခ်င္းထိစပ္ေနေသာ ေနရာမ်ားရွိသကဲ့သို႔ အက္ဒမန္ ပင္လယ္ကိုျဖတ္သန္း၍လည္း ေရာက္ရွိႏိုင္သျဖင့္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးက႑တြင္လည္း အားသာပါေၾကာင္းႏွင့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားကိုဖိတ္ေခၚပါေၾကာင္းေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ Presentation link - shorturl.at/vC247

 

စက္မႈဝန္ႀကီးဌာနမွ ရွင္းလင္းတင္ျပခ်က္မ်ား။

        

         စက္မႈဝန္ႀကီးဌာနမွေဒၚတင္တင္ထူး (ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္)မွ Investment Opportunities in Ministry of Industry အေၾကာင္းေျပာၾကားရာတြင္ဖဲြ႔စည္းပုံအရ Directorate of Industrial Collaboration, Directorate of Industrial Supervision & Inspection, Heavy Industrial Enterprise No.1, No.2 and No.3 ႏွင့္ Myanmar Pharmaceutical Industrial Enterprise ဟုအဓိကဌာနႀကီး ()ခုရွိေၾကာင္း၊Directorate of Industrial Collaboration ဌာနသည္ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒဆိုင္ရာမ်ား၊ သုေတသနလုပ္ငန္းမ်ား၊ သင္တန္းမ်ား၊ ျပည္တြင္းျပည္ပပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ား၊ ညွိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားႏွင့္တင္သြင္း၊ တင္ပို႔ကုန္မ်ားအတြက္ ဓါတုကင္းစင္ေထာက္ခံခ်က္မ်ားလုပ္ေဆာင္ေၾကာင္း၊ Industrial Supervision and Inspection ဌာနမွ အသိပညာဗဟုသုတ ျဖန္႔ေဝျခင္းႏွင့္ေထာက္ခံခ်က္လက္မွတ္ထုတ္ေပးျခင္း၊ SME လုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ ေရး အတြက္ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ား၊ မွတ္ပုံတင္ျခင္းဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား၊ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ား ဆိုင္ရာ လိုက္နာက်င့္သုံးရန္အခ်က္မ်ား၊ လွ်ပ္စစ္အသုံးျပဳျခင္းႏွင့္ေရေႏြးေငြ႔မ်ားကို  အႏၱရာယ္ကင္းစြာ အသုံးခ်ေစေရး တို႔ကိုဂရုစိုက္ပါေၾကာင္း ေျပာၾကားပါသည္။

          အႀကီးစားစက္မႈလုပ္ငန္းအမွတ္()သည္ ျမင္းေကာင္ေရ ၂၂၀၀ အားရွိအႀကီးစား ဒီဇယ္အင္ဂ်င္သုံး စက္ရုံမ်ား၊ သံ၊ သတၱဳပစၥည္းလုပ္ငန္းမ်ား၊ ကုန္ပစၥည္းသယ္ယာဥ္မ်ားႏွင့္ ေျမသယ္ယာဥ္ႏွင့္ အပိုပစၥည္းကိရိယာ ထုတ္စက္ရုံမ်ား၊ စိုက္ပ်ိဳးေရးသုံးစက္ကိရိယာစက္ရုံမ်ား (ဆန္စက္၊ ရိတ္သိမ္းေျခြေလွ႕စက္၊ ေရတင္စက္) ကိုလုပ္ေဆာင္ေၾကာင္း၊ အႀကီးစားစက္မႈ()သည္ တာဘိုင္မ်ား၊ ေနေရာင္ျခည္သုံး၊ LED၊ စြမ္းအင္ထုတ္စက္ရုံ၊ ဘိလပ္ေျမစက္ရုံ၊ ရာဘာအေျခခံထုတ္စက္ရုံမ်ား လည္ပတ္ေနေၾကာင္း၊ အႀကီးစားစက္မႈ ()တြင္စတီးဝါယာႏွင့္ ပလတ္စတစ္စက္ရုံ ()ရုံ၊ စကၠဴစက္ရုံ () ရုံႏွင့္ျခည္မွ်င္ႏွင့္ အထည္စက္ရုံ (၁၄) ရုံ ရွိပါ ေၾကာင္း၊ ေဆးဝါးစက္မႈလုပ္ငန္းတြင္သစ္ဆိမ့္ဆီထုတ္စက္ရုံ၊ သိုးႏွင့္ျမင္းထုတ္ကုန္၊ ေျမြဆိပ္ေျဖေဆး၊ အသဲ ေရာင္ဘီကာကြယ္ေဆး စက္ရုံမ်ားႏွင့္ေဆးဝါးကုန္ၾကမ္းစက္ရုံမ်ားရွိပါေၾကာင္း၊ Myanmar Sustainable Development Plan မွစီးပြားေရးတည္တံ့ခိုင္မာေရး၊ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ားတိုးတက္ေစေရး၊ လူ႔စြမ္း အားအရင္းအျမစ္ႏွင့္ သဘာဝသယံဇာတ ထိန္းသိမ္းျခင္းတို႔ကိုအေလးထား ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း ေျပာၾကားပါသည္။

         စားေသာက္ကုန္က႑ျမွင့္တင္ႏုိ္င္ေရးတြင္ တန္ဖိုးျမွင့္ထုတ္ကုန္မ်ား တိုးျမွင့္ထုတ္လုပ္ႏုိင္ေရးႏွင့္ သြင္းကုန္ အစားထိုးလုပ္ငန္းမ်ားအျပင္ ပို႔ကုန္ျမွင့္တင္ေရးကိုပါ ေဆာင္ရြက္ရန္၊ နည္းပညာႏွင့္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ပိုမိုရရွိေရး၊ သုေတသနႏွင့္တီထြင္ႀကံဆျခင္းတို႔ကို အားေပးျခင္းျဖင့္ အရည္အေသြးျမင့္ စက္မႈထုတ္ကုန္မ်ား ျဖစ္ေစေရး၊ သဘာဝသယံဇာတမ်ားကို စနစ္တက်အသုံးျပဳျခင္းျဖင့္ ထိေရာက္အက်ိဳးရွိ ေစျခင္းတို႔ကို ရည္မွန္းေဆာင္ရြက္ပါေၾကာင္း၊ ႏုိင္ငံေတာ္၏ Project Bank တြင္တင္ျပထားၿပီး အားထုတ္ႀကိဳးပမ္းေနေသာ စီမံကိန္းမ်ားမွာ ကယားျပည္နယ္-လိြဳင္ေကာ္၊ မြန္ျပည္နယ္-မုဒုံ၊ ခ်င္းျပည္နယ္-ပလက္ဝတို႔ရွိ သင္တန္းေက်ာင္းမ်ား၊ မႏၱေလးရွိ Youth City Project, Mini off-grid solar system, EV charging station ႏွင့္ Micro hydro turbines မ်ားျဖစ္ေၾကာင္း၊ အဆင့္ျမွင့္တင္ရန္ရည္ရြယ္ထားေသာ အျခားစီမံကိန္းမ်ားလည္း ရွိပါေသးေၾကာင္း၊ အခ်ဳပ္ အားျဖင့္ဆိုရေသာ္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္စီးပြားေရး၊ ႏုိင္ငံေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ မ်ားစြာလုပ္ေနၿပီး လုပ္ခလစာ သက္သာေသာ လုပ္သားဝန္ထမ္းမ်ားရရွိႏုိင္ျခင္း၊ သဘာဝသယံဇာတေပါ မ်ားေသာ ႏိုင္ငံျဖစ္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားျပဳလုပ္ႏုိ္င္သည့္အခြင့္အလမ္းမ်ားစြာရွိေၾကာင္း၊ စက္မႈက႑တြင္ responsible investment မ်ားလာေရာက္ျပဳလုပ္ၾကရန္ ေႏြးေထြးစြာႀကိဳဆိုပါ ေၾကာင္းေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

Presentation link - shorturl.at/jUZ69

 

ရခိုင္ျပည္နယ္အစိုးရအဖဲြ႕မွရွင္းလင္းတင္ျပခ်က္မ်ား။

        

         ရခိုင္ျပည္နယ္အစိုးရအဖဲြ႔ဘ႑ာေရး၊ အခြန္၊ စီမံကိန္းႏွင့္စီးပြားေရးဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္ေအးသိန္း မွ ရခိုင္ ျပည္နယ္ရွိ အဓိကေဒသႀကီး ()ခုမွာ စစ္ေတြ၊ ေျမာက္ဦး၊ ေမာင္ေတာ၊ ေက်ာက္ျဖဴႏွင့္ သံတဲြတို႔ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ လက္ရွိအဆင့္ျမွင့္တင္ေနေသာ စီမံကိန္းမ်ားမွာ ေက်းေတာ-မင္းဂံ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္း၊ ပုဏၰားကၽြန္းစက္မႈဇုန္၊ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္း၊ ေျမာက္ဦးေလဆိပ္စီမံကိန္း၊ ငပလီေလဆိပ္အဆင့္ျမွင့္တင္ျခင္းႏွင့္ မာန္ေအာင္ကၽြန္း Eco Tourism ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ားျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ မာန္ေအာင္ကၽြန္းတြင္ ဧက ၄၇.၈၉ ကို Phase I အျဖစ္၂၀၁၉-၂၀၂၃ အတြင္းေဆာင္ရြက္မွာျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားပါသည္။

         ဆက္သြယ္ေရးလမ္းေၾကာင္းမ်ားအေနျဖင့္ကုန္းလမ္း၊ ေရလမ္း၊ ေလေၾကာင္းလမ္းတို႔ကို အသုံးျပဳႏုိင္ရန္ စစ္ေတြေလဆိပ္၊ ေက်ာက္ျဖဴေလဆိပ္၊ သံတဲြေလဆိပ္၊ အမ္းေလဆိပ္၊ မာန္ေအာင္ေလဆိပ္တို႔ ဖြင့္လွစ္ႏုိင္ရန္၊ ေရေၾကာင္းလမ္းျဖင့္နတ္ျမစ္၊ ကုလားတန္ျမစ္၊ လန္ရိုျမစ္ႏွင့္ေမယုျမစ္ေၾကာင္းတို႔မွ လာေရာက္ႏုိင္မည္ျဖစ္ၿပီး မင္းဘူး-ပဒန္-အမ္း၊ ရန္ကုန္-ျပည္-ေတာင္ကုတ္၊ ေရၾကည္-ငသိုင္းေခ်ာင္း-ဂြကားလမ္းမ်ားလည္း ေပါက္ေရာက္ေၾကာင္း၊ ပင္လယ္ေရေၾကာင္းကုန္သြယ္မႈမ်ားကို စစ္ေတြဆိပ္ကမ္း၊ ေက်ာက္ျဖဴဆိပ္ကမ္းႏွင့္ သံတဲြဆိပ္ကမ္းတို႔ကို အသုံးျပဳႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူ မ်ားအတြက္ေဒသ၏ အဓိကစီးပြားေရးမ်ားျဖစ္ေသာ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ေရလုပ္ငန္းက႑၊ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရး က႑၊ ခရီးသြားလာေရးက႑ႏွင့္  စြမ္းအင္ထုတ္လုပ္ေရးက႑မ်ားတြင္ လာေရာက္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံၾကရန္ ႏွင့္ လာေရာက္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားအေနျဖင့္လည္း ၁ဝဝ% ပိုင္ဆိုင္မႈျဖင့္လည္းေကာင္း၊ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုေဆာင္ရြက္ ျခင္းျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ ျပည္တြင္းျပည္ပပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္လည္းေကာင္း ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ပါေၾကာင္း၊ ရခိုင္ေဒသသည္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအားအနည္းဆုံးေဒသမ်ားစာရင္းတြင္ ပါဝင္သျဖင့္ အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ကိုလဲ ()ႏွစ္တိတိ ရရွိႏိုင္ပါေၾကာင္းေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ 

Presentation link - shorturl.at/ntDEM

 

 

မြန္ျပည္နယ္အစိုးရအဖဲြ႕မွရွင္းလင္းတင္ျပခ်က္မ်ား။

        

         မြန္ျပည္နယ္ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ ဦးေအးဇံ မွ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈဖိတ္ေခၚလိုသည့္ စီမံကိန္းမ်ားကိုရွင္းလင္းေျပာၾကား ရာတြင္ Development Zone ()ခုခြဲျခားထားျပီး က႑မ်ားအေနျဖင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးက႑၊ စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား က႑၊ ကုန္သြယ္မႈက႑၊ ပို႔ေဆာင္ဆက္သြယ္ေရးက႑ႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးက႑ စသည္ျဖင့္ရွိေၾကာင္း၊ စီမံကိန္းမ်ားတြင္သထံုခရိုင္၊ က်ိဳက္ထိုျမိဳ႕နယ္၊ စစ္ေတာင္းစကၠဴစက္ရံုေျမဧရိယာအတြင္းရွိ ကိုရီးယားစက္မႈဇုန္ ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရးစီမံကိန္းႏွင့္ ထုိစီမံကိန္းတြင္ေျမဧရိယာ၊ လုပ္သားအရင္းအျမစ္၊ ေရ၊ လွ်ပ္စစ္၊ လမ္းအစရွိ သည့္အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ားအဆင္သင့္ရွိေနေၾကာင္း၊ မြန္ျပည္နယ္တြင္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားမွာ ၂၄ နာရီ ဗို႕ဒ္အားအျပည့္ျဖင့္ လံုေလာက္စြာရရွိသည့္အျပင္ ပိုလွ်ံေနေသာလွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားမ်ားကို ရန္ကုန္တိုင္းသို႔ ပို႔ေဆာင္ရေသာေၾကာင့္ လွ်ပ္စစ္မီးအေနျဖင့္ စိုးရိမ္စရာမရွိေၾကာင္း ေျပာၾကားပါသည္။  

         စီးပြားေရးအခြင့္အလမ္းမ်ားအေနျဖင့္ စက္ရံု၊ အလုပ္ရံုမ်ား၊ အဆင့္ျမင့္အိမ္ယာအေဆာက္အအံုမ်ား၊ ေရာင္းဝယ္ေရးစင္တာမ်ား၊ မြန္ျပည္နယ္တြင္ လာေရာက္ျမွဳပ္ႏွံျခင္းျဖင့္ အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ရရွိျခင္း၊ ေျမငွားရမ္းခသက္သာျခင္း၊ ထိုင္းႏုိ္င္ငံနွင့္နီးကပ္ေနေသာ ေၾကာင့္ လိုအပ္ေသာကုန္ၾကမ္းမ်ား ကိုေစ်းႏွဳန္းခ်ိဳသာစြာႏွင့္ လွ်င္ျမန္စြာရရွိႏုိ္င္ျခင္း၊ စီးပြားေရးစၾကၤံႏွင့္ နီးကပ္ေသာေၾကာင့္ ကုန္သြယ္မႈ အခြင့္အလမ္းေကာင္းမ်ားရွိျခင္း၊ သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္နည္းပါးျခင္းတို႕အျပင္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး ေကာင္းမြန္ျခင္း၊ ရာသီဥတုေကာင္းမြန္ျခင္းႏွင့္တည္ျငိမ္ေအးခ်မ္းေသာ ေဒသတစ္ခု ျဖစ္ျခင္း ရာဘာကုန္ၾကမ္းမ်ားစြာလည္းရွိေၾကာင္း၊ ထို႔အျပင္က်ိဳက္ထီးရိုးဘုရားေတာင္ေျခရွိ ကင္ပြန္းစခန္းမွ () မိုင္အကြာတြင္ ျမိဳ႕ျပဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရးဇုန္တစ္ခုကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရန္ရွိျပီး က်ိဳက္ထိုျမိဳ႕ႏွင့္ ()မိုင္အကြာတြင္လည္း က်ိဳက္ထုိ Resort City တစ္ခုအေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ရွိပါေၾကာင္း ေျပာၾကားပါသည္။

         တံတားအသစ္ တစ္စင္းတည္ေဆာက္ျပီးစီးပါက ရန္ကုန္ျမိဳ႕မွက်ိဳက္ထိုျမိဳ႕သို႔ ()နာရီအတြင္း ေရာက္ရွိႏုိင္ျပီး ရံုးပိတ္ရက္မ်ား တြင္လာေရာက္လည္ပတ္အပန္းေျဖႏုိ္င္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မြန္ျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း ေရးျမိဳ႕ေျမာက္ဘက္ သေျပရြာ အနီးရွိကုလားကုတ္ကၽြန္းတြင္လည္း ေရနက္ဆိပ္ကမ္း တစ္ခုတည္ေဆာက္ ႏုိ္င္ေၾကာင္း၊ မြန္ျပည္နယ္သည္ (၂၂၅) မိုင္ပင္လယ္ျပင္ႏွင့္ ထိစပ္ေနျပီး (၁၂၅) မိုင္မွာ ကမ္းဦးေရတိမ္ပိုင္း ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္း မ်ားအတြက္ ရွားပါးငွက္မ်ားကိုလည္း လာေရာက္ၾကည့္ရွဴႏုိ္င္ေၾကာင္း၊ စက္စဲကမ္းေျခတြင္လည္း လာေရာက္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံႏုိင္ေၾကာင္း၊ ကဗ်ာဝကမ္းေျခမွာလည္း ေက်ာက္ပုစြန္ လုပ္ငန္းျဖင့္ နာမည္ၾကီးပါေၾကာင္း၊ Fishery Zone အတြက္ ကုလားကုတ္ကၽြန္း၊ အစင္ႏွင့္အေဘာ္ ေက်းရြာၾကားတို႔တြင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံရန္ေနရာေကာင္းျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ပင္လယ္ငါးဖမ္းလုပ္ကြက္ (၁၄) ကြက္ရွိပါေၾကာင္း၊ သေျပရြာအေနာက္ဘက္တြင္လည္း Oil & Gas Terminal တစ္ခုတည္ေဆာက္ရန္ MIC ခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိျပီးျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျပည္နယ္အစိုးရႏွင့္ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ ပူးေပါင္းျပီး အေကာင္းဆံုးျပဳလုပ္ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ လာေရာက္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံရန္ၾကိဳဆိုပါေၾကာင္း ေျပာၾကား ခဲ့ပါသည္။

Presentation link - shorturl.at/jnJQT

 

စစ္ကိုင္းတိုင္းအစိုးရအဖဲြ႕မွေဟာေျပာခ်က္မ်ား။

 

        

         စစ္ကိုင္းတိုင္းဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာျမင့္ႏုိင္မွ ရရွိႏုိင္မည့္အက်ိဳးအျမတ္မ်ားႏွင့္ အားသာခ်က္မ်ားကို ရွင္းလင္းေျပာၾကားရာတြင္ စစ္ကိုင္းတိုင္းမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ဒုတိယအၾကီးဆံုးတိုင္းျဖစ္ျပီး လုပ္သားအရင္းအျမစ္ ေပါမ်ားေၾကာင္း၊ နည္းဗ်ဴဟာအရအခ်က္က်ေသာေနရာျဖစ္ေၾကာင္း၊ သဘာဝအရင္းအျမစ္သယံဇာတမ်ိဳးစံု ထြက္ေသာေဒသလည္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျမန္မာ-အိႏၵိယနယ္စပ္ဂိတ္ျဖစ္သည့္ တမူး-မိုေရး နယ္စပ္ဂိတ္ကို ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ ()လပိုင္း တြင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ႏွစ္ႏုိင္ငံခရီးသြားလုပ္ငန္းႏွင့္ နယ္စပ္ကုန္သြယ္မႈတိုးတက္ ခဲ့ေၾကာင္း၊ အထူးသျဖင့္စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသၾကီးသည္ ေအးခ်မ္းတည္ျငိမ္ေသာေဒသတစ္ခုျဖစ္ျခင္း၊ စိုက္ပ်ိဳးေရး က႑အေနျဖင့္ၾကည့္လွ်င္ ေျမလြတ္ေျမရိုင္းမ်ားေပါမ်ားျခင္း၊ ရာဘာ၊ လက္ဖက္၊ ေကာ္ဖီ၊ ေလွ်ာ္ျဖဴ စသည္တို႔ကို လည္းစိုက္ပ်ိဳးႏုိင္ေၾကာင္း၊ စစ္ကိုင္းေဒသၾကီး၏အဓိကထြက္ကုန္မ်ားျဖစ္ေသာ ပဲ၊ ဆီထြက္သီးႏွံ၊ စပါး၊ ဖရဲ၊ သခြား၊ သရက္စသည္တို႔ကို စိုက္ပ်ိဳးႏုိင္ေၾကာင္း၊ တန္ဖိိုးျမင့္ထုတ္ကုန္မ်ားထုတ္လုပ္သည့္ စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား တြင္လည္း ရင္းနွီးျမွဳပ္ႏွံႏုိ္င္ေၾကာင္း၊ ေမြးျမဴေရးက႑အေနျဖင့္ သိုး၊ ဆိတ္၊ ကၽြဲ၊ ႏြားမ်ား ေမြးျမဴျပီး အသား စက္ရံုမ်ား၊ အစာစက္ရံုမ်ား၊ စည္သြတ္ဘူးစက္ရံုမ်ား၊ ႏို႔ႏွင့္ႏို႔ထြက္ပစၥည္းမ်ားကို လာေရာက္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံႏုိင္ ပါေၾကာင္း ေျပာၾကားပါသည္။

         စက္မႈဇုန္အေနျဖင့္စစ္ကိုင္း၊ ေရႊဘို၊ မံုရြာ၊ ကေလးအစရွိသည္ျဖင့္ စက္မႈဇုန္ () ခုရွိပါေၾကာင္း၊ မႏၱေလး ႏွင့္နီးေသာ စစ္ကိုင္းစက္မႈဇုန္တြင္လည္း ေျမလြတ္မ်ားရွိေသးေၾကာင္း၊ လွ်ပ္စစ္မီးအေနျဖင့္လည္း ၂ဝ၁၉ ေအာက္တိုဘာတြင္ ကခ်င္ျပည္နယ္ တာပိန္ေရအားလွ်ပ္စစ္မွ ၂၄ဝ မီဂါဝပ္ အထိ ရရွိမွာျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ပူပင္ စရာမလိုေၾကာင္း၊ အျခားလိုအပ္ေသာအခက္အခဲမ်ားကိုလည္း တိုင္းေဒသၾကီးမွ တာဝန္ရွိသူမ်ားမွကူညီ ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ စစ္ကိုင္းျမိဳ႕ႏွင့္မံုရြာျမိဳ႕မ်ားတြင္ ဆိပ္ကမ္းဖြံ႔ျဖိဳးေရးလုပ္ငန္း စီမံကိန္းမ်ားတြင္လည္း လာေရာက္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံႏုိင္ေၾကာင္း၊ ထို႔အျပင္ ျမင္းမူႏွင့္ကသာျမိဳ႕မ်ားတြင္လည္း ဆိပ္ကမ္းႏွင့္ျမိဳ႕ျပဖြံ႕ျဖိဳးေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္လည္း လာေရာက္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံႏုိင္ေၾကာင္း၊ အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ားျဖစ္သည့္လမ္း၊ တံတား မ်ားျဖစ္သည့္ ေရဦး-ကေလးဝလမ္း၊ မံုရြာ-ပုလဲ-ဂန္႕ေဂါ-ကေလးလမ္း၊ ေရႊဘို-ျမစ္ၾကီးနားလမ္းစသည္တို႔ကို BOT စနစ္ျဖင့္လုပ္ေဆာင္ေနေၾကာင္း၊ သက္ကယ္ရက္-ေဖာင္းျပင္-ဟုမၼလင္း-ခႏၱီးလမ္းမွာ သြားလာမႈနည္းေနေသး ေၾကာင္း၊ ေဖာင္းျပင္မွတဆင့္ ပင္လယ္ဘူး ထိုမွတဆင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္အထိ သြားႏုိင္ေၾကာင္း၊ လွွ်ပ္စစ္ လုပ္ငန္းအေနျဖင့္ National Grid ႏွင့္ေဝးေသာခ်င္းတြင္းေဒသမ်ားတြင္ Solar ႏွင့္ Hydro Power ျဖင့္ လွ်ပ္စစ္ မီးေပးေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ လာေရာက္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံႏုိ္င္ေၾကာင္း၊ သတၱဳတူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းအေနျဖင့္ ကေလးဝ တြင္ထံုးေက်ာက္ေတာင္မ်ားရွိပါေၾကာင္း၊ ေမာ္လိုက္-ကေလးဝတြင္ ေက်ာက္မီးေသြးမ်ားရွိေၾကာင္း ေျပာၾကား ပါသည္။

         ဆက္လက္၍ ခရီးသြားက႑အေနျဖင့္ Package ()ခုခြဲထားပါေၾကာင္း၊ စစ္ကိုင္း၊ ေရႊဘို၊ မံုရြာ၊ ကသာ၊ ကေလး၊ ခႏၱီးဟူ၍ ခြဲထားပါေၾကာင္း၊ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသၾကီးတြင မပ်က္စီးေသးေသာ ေတာေတာင္ေရေျမ၊ ေရွးေဟာင္းအေမြအႏွစ္မ်ားစြာရွိသည့္အျပင္ တံတားဦးေလဆိပ္ႏွင့္လည္း မိနစ္၂ဝ ခန္႔ သာေဝးေသာ ေနရာတြင္ ရွိေၾကာင္း၊ ထို႔အျပင္ နည္းပညာႏွင့္အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းမ်ား၊ က်န္းမာေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ သယ္ယူ ပို႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္လည္း လာေရာက္ရင္းနွီးျမွဳပ္ႏွံရန္ဖိတ္ေခၚလိုေၾကာင္း၊ အာရွႏွင့္အေရွ႕ေတာင္ အာရွကို ဆက္သြယ္ထားေသာလမ္းေၾကာင္းေပၚတြင္ တည္ရွိေသာေၾကာင့္ မၾကာမီတြင္ လွ်င္ျမန္စြာဖြံ႕ျဖိဳး တိုးတက္လာမည့္ေဒသျဖစ္ေၾကာင္း၊ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသၾကီးမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ Frontier Market ျဖစ္ေသာ ေၾကာင့္ လာေရာက္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံၾကဖို႔ဖိတ္ေခၚလိုေၾကာင္း၊ သိရွိလိုသည္မ်ားကိုလည္း မိမိတို႔ဘက္မွ ျပန္လည္ ေျဖၾကားေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း စသည္ျဖင့္ ေျပာၾကားသြားပါသည္။

Presentation link - shorturl.at/CIO14

 

 

ခ်င္းျပည္နယ္အစိုးရအဖဲြ႕မွရွင္းလင္းတင္ျပခ်က္မ်ား။

 

        

         ခ်င္းျပည္နယ္ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္မွ ရွင္းလင္းေျပာၾကားရာတြင ခ်င္းျပည္နယ္ရွိလူဦးေရ၊ မ်ိဳးစံုကြဲျပားေသာ အဖိုးတန္သဘာဝအရင္းအျမစ္မ်ား၊ စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္အလားအလာမ်ား၊ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ား အတြက္ မက္လံုးေပးမႈမ်ားႏွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းက႑အတြက္ သဘာဝအတိုင္းရွိေနေသာ အလွအပမ်ား အေၾကာင္းႏွင့္ ခ်င္းျပည္နယ္တြင္လာေရာက္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံပါက ဝင္ေငြခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ ()ႏွစ္ ရရွိမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းစတင္မိတ္ဆက္ခဲ့ပါသည္။

         ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈျမွင့္တင္လ်က္ရွိေသာ က႑မ်ားအေန ျဖင့္ ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြား လာေရးက႑၊ စိုက္ပ်ိဳးေရးက႑၊ အေျခခံအေဆာက္အအံုက႑ (လွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အားထုတ္လုပ္ျခင္း၊ သြယ္တန္းျခင္းႏွင့္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း၊ ပို႔ေဆာင္ဆက္သြယ္ေရး၊ ေရအားလွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္ျခင္း) ႏွင့္သတၱဳက႑ စသည္တို႔တြင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံႏုိင္ေၾကာင္း၊ ဆက္လက္၍ ခ်င္းျပည္နယ္သည္ အိႏၵိယႏုိင္ငံႏွင့္ နယ္နိမိတ္ခ်င္း ထိစပ္ေနေသာေၾကာင့္ အိႏၵိယႏုိင္ငံ၏ “Act East Policy” အရ ခ်င္းျပည္နယ္၏ ပထဝီစီးပြားေရး အေနအထားကိုျမွင့္တင္သြားႏိုင္ေၾကာင္း၊ ခ်င္းျပည္နယ္သည္ ခိုင္မာေသာေစ်းကြက္တစ္ခုျဖစ္သည့္ အိႏၵိယႏုိင္ငံ ႏွင့္ နီးစပ္ေနေသာေၾကာင့္ စက္မႈကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းမ်ားလည္း လာေရာက္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံေစလိုေၾကာင္း၊ “Kaladan Multi-Modal Transit Project” သည္ ခ်င္းျပည္နယ္အတြက္ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ စီးပြားေရးစၾကၤံတစ္ခုျဖစ္ ေသာေၾကာင့္ ၄င္းစၾကၤံကိုအေျချပဳ၍ အက်ိဳးအျမတ္မ်ားရရွိေအာင္ ျပဳလုပ္ျပီး ခ်င္းျပည္နယ္၏ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈ ေႏွးေကြးေနျခင္းကို ေလ်ာ့ခ်သြားႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ကုလားတန္ျမစ္ကူးတံတားျပီးစီးပါက ရန္ကုန္တိုင္း၊ ဧရာဝတီတိုင္း၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ စသည္တို႔မွ ကုန္စည္မ်ားကို ပလက္ဝမွတဆင့္ အိႏၵိယႏုိ္င္ငံအလယ္ပိုင္းသို႔ အလြယ္တကူ ပို႔ေဆာင္ႏုိင္ေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ပလက္ဝျမိဳ႕နယ္တြင္ ဝါးႏွင့္သရက္သီးစိုက္ပ်ိဳးျခင္းမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ႏုိ္င္ေၾကာင္း ရွင္းလင္းေျပာၾကားပါသည္။

          ကန္ပက္လက္ျမိဳ႕နယ္ နတ္မေတာင္ေဒသတြင္လည္း သဘာဝအေျချပဳခရီးသြား လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ေနပါေၾကာင္း၊ အဆင့္ျမင့္ဟိုတယ္ () လံုးခန္႔ေဆာက္လုပ္ထားပါေၾကာင္း၊ စိုက္ပ်ိဳးေရး က႑အေနျဖင့္ ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ သဘာဝအတိုင္းေပါက္ေရာက္ေနေသာ သစ္ခြပန္းႏွင့္ေတာင္ဇလပ္ပန္းမ်ားကို ေခတ္မီနည္းပညာျဖင့္ မ်ိဳးစပ္ျခင္းမ်ားလုပ္ငန္းတြင္လည္း လာေရာက္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံေစလိုေၾကာင္း၊ အေျခခံ အေဆာက္အအံု က႑အေနျဖင့္ ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးေကာင္းမြန္ျခင္းမရွိပါေၾကာင္း၊ ဖလမ္းတြင္ တည္ေဆာက္ေနေသာ ေလယာဥ္ကြင္းျပီးစီးပါက ကမာၻလွည့္ခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ားလည္း ပိုမို ေကာင္းမြန္ လာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေရအားလွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္ႏုိင္ေသာျမစ္၊ ေခ်ာင္းမ်ားႏွင့္ေကာင္းမြန္ေသာ ေရခံ ေျမခံရွိပါေၾကာင္း၊ သတၱဳလုပ္ငန္းအေနျဖင့္ ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ ခရိုမိုက္၊ နီကယ္ႏွင့္ ေၾကးနီမ်ား ထြက္ရွိေသာ ေၾကာင့္ ထိုသတၱဳတူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္လည္း လာေရာက္ရင္းႏွီးျမွဳပ္နွံႏုိင္ေၾကာင္း၊ တီးတိန္၊ တြန္းဇံႏွင့္ ဖလမ္းျမိဳ႕နယ္တို႔တြင္ ပိုးေတာင္သူမ်ားမွ တပိုင္တႏုိင္ပိုးေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းမ်ားရွိေၾကာင္း၊ ပိုးအိ္မ္မွပိုးခ်ည္၊ ပိုးခ်ည္မွအထည္ရက္လုပ္ျပီး ကမာၻမွာထင္ရွားေသာ ခ်င္းရိုးရာအထည္မ်ားကို ရက္လုပ္တင္ပို႔ႏုိ္င္ေၾကာင္းတို႔ကို ေျပာၾကားရွင္းလင္းပါသည္။

         ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ စုိက္ပ်ိဳးေရးအေနျဖင့္ ဓာတ္ေျမၾသဇာမသံုးေသာ Organic Farm မ်ားစိုက္ပ်ိဳးႏုိ္င္ ပါေၾကာင္း၊ Eco-Tourism လုပ္ငန္းမွာလည္းေအာင္ျမင္ႏုိ္င္ေသာလုပ္ငန္းတစ္ခုျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈျပဳလုပ္ရန္ အလားအလာရွိေသာ က႑ ()ခုမွာ ေရအားႏွင့္ေလအား လွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္ျခင္း၊ ဟိုတယ္ ႏွင့္ခရီးသြားလုပ္ငန္း၊ စိုက္ပ်ိဳးေရးအေျချပဳလုပ္ငန္းအေနျဖင့္ ဓာတုေဗဒပစၥည္းအသံုးမျပဳေသာ စိုက္ပ်ိဳးေရး လုပ္ငန္းႏွင့္ ရိုးရာရက္ကန္းလုပ္ငန္း၊ အေျခခံအေဆာက္အအံု လုပ္ငန္းအေနျဖင့္ ျမိဳ႕ျပေဖာ္ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္း တို႔ကိုလုပ္ေဆာင္ႏုိ္င္ေၾကာင္း၊ ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ သတၱဳတူးေဖာ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားလည္း လုပ္ကိုင္ႏုိ္င္ေၾကာင္း ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းအေနျဖင့္ ႏြားေနာက္ေမြးျမဴျခင္း၊ စည္သြပ္ဘူးလုပ္ငန္း၊ ႏုိ္င္ငံတကာသို႔တင္ပို႔ျခင္းကိုလည္း လုပ္ေဆာင္ႏုိ္င္ပါေၾကာင္း၊ ေနာက္ဆံုးအေနျဖင့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားအတြက္ ခ်င္းျပည္နယ္အစိုးရမွ အတတ္ႏုိ္င္ဆံုး ကူညီေဆာင္ရြက္ ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသြားခဲ့ပါသည္။

Presentation link - shorturl.at/jmuGY

 

 

 

 

ဧရာဝတီတိုင္းအစိုးရအဖဲြ႕မွရွင္းလင္းတင္ျပခ်က္မ်ား။

         

         ဧရာဝတီတိုင္းဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ ဦးလွမိုးေအာင္မွ ရွင္းလင္းေျပာၾကားရာတြင္ ပထမဦးစြာ ဧရာဝတီတိုင္း၏ တည္ေနရာ၊ နယ္နိမိတ္၊ အက်ယ္အဝန္း၊ စိုက္ပ်ိဳးေရးက႑၏အေျခအေနမ်ား၊ စိုက္ပ်ိဳးေရးက႑အတြက္ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္မည့္အစီအမံမ်ား၊ စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ျဖန္႔ျဖဴးႏုိင္မႈအေျခအေနမ်ား၊ ေမြးျမဴေရးက႑ ၏အေျခအေနမ်ား၊ ငါးပုစြန္ေမြးျမဴထားရွိမႈႏွင့္ထုတ္လုပ္မႈအေျခအေန၊ ဂဏန္းေပ်ာ့ေမြးျမဴ ထုတ္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ထားမႈအေျခအေန၊ စီးပြားေရးက႑တြင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ထားမႈ၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္၏ခြင့္ျပဳေဆာင္ရြက္မႈအေျခအေန၊ ဧရာဝတီတုိင္းေဒသၾကီး ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈေကာ္မတီ၏ ခြင့္ျပဳေဆာင္ရြက္မႈအေျခအေနမ်ားကို တင္ျပခဲ့ပါသည္။

          စီမံကိန္းမ်ားအေနျဖင့္ စီးပြားေရးဇုန္မ်ားအေနျဖင့္ Pathein Industrial City, Maubin Industrial Park, ငရုတ္ေကာင္းေဒသတြင္ Petrochemical Complex၊ ေရနက္ဆိပ္ကမ္း၊ ဓာတ္အားေပးစက္ရံု၊ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ႏွင့္အၾကီးစားစီးပြားေရးဇုန္၊ ခရီးသြားလုပ္ငန္းႏွင့္ အပန္းေျဖလုပ္ငန္းဇုန္စသည္တို႔ရွိေၾကာင္း၊ Coastal Road စီမံကိန္းအေျခအေနႏွင့္ Coastal Road တေလ်ွာက္ ရွိ စီမံကိန္းမ်ားတြင္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ျပီးျဖစ္သည့္ ေငြေဆာင္ႏွင့္ေခ်ာင္းသာကမ္းေျခစီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ ဆက္လက္အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္မည့္ ေဂၚရန္ဂ်ီကၽြန္းစီမံကိန္း၊ Tazin စီမံကိန္း၊ ေရႊေသာင္ယံ ကမ္းေျခစီမံကိန္း၊ Supreme LNG ၏ဓာတ္အားေပးစက္ရံုစီမံကိန္း၊ Mata စီမံကိန္း၊   Bomie  စီမံကိန္းႏွင့္ ဂြစီမံကိန္းမ်ားအေၾကာင္း ကို ရွင္းလင္းေျပာၾကားပါသည္။

         အေနာက္ဘက္ စီးပြားေရးစၾကံတြင္ထင္ရွားေသာဇုန္မ်ားအေနျဖင့္ Oil & Gas Hub, Maritime Industrial Hub, Danson Port Industry, Danson City, Tourism, Pathein Industrial Hub ႏွင့္ Pathein International Airport စသည္ျဖင့္အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္ရန္စီစဥ္ထားပါေၾကာင္း၊ Micro Grid Electrical Power Generation စီမံကိန္း၊ မီးလင္းဂ်ိဳင္ေဒသ LNG လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားထုတ္လုပ္ေရးစက္ရံု တည္ေဆာက္မႈအေျခအေန၊ ေရနံႏွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႔စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ ေမာ္တင္စြန္းေဒသ ကမ္းေျခဖြံ႕ျဖိဳးေရး စီမံကိန္္းမ်ားကို ရွင္းလင္းေျပာၾကားသြားခဲ့ပါသည္။

Presentation link - shorturl.at/CRS29

 

 

 

ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖဲြ႕မွရွင္းလင္းတင္ျပခ်က္မ်ား။

 

ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရးဝန္ၾကီးဦးစိုးညြန႔္လြင္မွ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈဆုိင္ရာ အခ်က္ အလက္မ်ားႏွင့္အခြင့္အလမ္းမ်ားအား ရွင္းလင္းေျပာၾကားရာတြင္ မိမိအေနျဖင့္ ထိုင္းႏုိ္င္ငံတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ ခဲ့ေသာ Investment Fair တစ္ခုတြင ရွမ္းျပည္နယ္တြင္လာေရာက္လုပ္ကိုင္ၾကရန္ ဖိတ္ေခၚခဲ့ဖူးပါေၾကာင္း၊ ရွမ္းျပည္နယ္သည္အက်ယ္အဝန္းအားျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ေလးပံုတစ္ပံုခန္႔ရွိျပီး ရွမ္းေျမာက္၊ ရွမ္းေတာင္၊ ရွမ္းအေရွ႕တြင္ မဖြံ႕ျဖိဳးေသးေသာေနရာမ်ားစြာရွိေသးေၾကာင္း၊ သဘာဝသယံဇာတမ်ားစြာရွိျပီး တရုတ္၊ ထိုင္း၊ လာအိုႏုိင္ငံတို႔ႏွင့္နယ္နိမိတ္ခ်င္းထိစပ္ေနေသာေၾကာင့္ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေၾကာင္း ေျပာၾကားပါသည္။

 သို႔ေသာ္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္မ်ားေသာေၾကာင့္ စီးပြားေရးဖြံ႔ျဖိဳးမႈ ေနာက္က်ရေသာ အေၾကာင္းမ်ားရွိေၾကာင္း၊ ထိုသို႔ လက္နက္ကိုင္ရျခင္းမွာလည္း ဆင္းရဲေသာေၾကာင့္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထိုအရာကို ဖြံ႕ျဖိဳးေရးျဖင့္ ကုစားရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယခုအစိုးရသက္တမ္းတြင္ ယခင္ကမေတြ႔ရွိရေသာ လမ္းေဖာက္လုပ္ျခင္း၊ လွ်ပ္စစ္မီးရရွိေရး စသည္တို႔ကိုအေတာ္မ်ားမ်ား ျပဳလုပ္ေပးႏုိင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ စီမံကိန္းမ်ားအေနျဖင့္ ေတာင္ၾကီးခရိုင္၊ ရပ္ေစာက္ျမိဳ႕ နယ္ရွိ Processing Zone တစ္ခုတည္ေထာင္ရန္ ရွိပါေၾကာင္း၊ ဥပမာအားျဖင့္ ရွမ္းျပည္နယ္တြင္စိုက္ပ်ိဳးေသာ ေျပာင္းကိုတရုတ္ျပည္မွ မဝယ္ယူပါက ထိုေျပာင္းကိုအျခားေသာပံုစံတစ္မ်ိဳးျဖင့္ ကုန္ေခ်ာထုတ္လုပ္ရန္၊ သရက္သီးကိုလည္း  Processing လုပ္ျပီးေစ်းကြက္ရေအာင္ဖန္တီးရန္ စသည့္ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ Processing Zone တစ္ခုတည္ေထာင္ရန္ ရွိပါေၾကာင္း ေျပာၾကားပါသည္။

 မူဆယ္ကုန္သြယ္ေရးမွာ တစ္ႏုိ္င္ငံလံုး၏ (၇၂%) ခန္႔ရွိေၾကာင္း၊ ေက်ာက္ဂူ (ရပ္ေစာက္)-နမ့္လန္-၉မိုင္ခြဲလမ္း (သီေပါ)လမ္းကိုေဖာက္လုပ္ျပီးပါက Processing Zone မွမူဆယ္ သို႔ သြားရာတြင္မိုင္ (၃ဝ)ခန္႔ေလ်ာ့သြားမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ထိုလမ္းေဖာက္လုပ္ျခင္းကို မိမိတို႔အစိုးရဘက္မွ  BOT စနစ္ျဖင့္ ခြင့္ျပဳေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဟဲဟိုးေလဆိပ္ကိုလည္း ႏုိင္ငံတကာေလဆိပ္ျဖစ္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္သြားႏုိင္ပါက Cargo ျဖင့္ပစၥည္းမ်ားကိုတင္ပို႔ႏုိင္မည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးေလာက ဖြံ႕ျဖိဳး လာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေက်ာက္ဂူ-ရပ္ေစာက္-နမ့္လန္-သီေပါလမ္း အနီးရွိ က်ိဳင္းခမ္းေဒသတြင္ စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ ေမြးျမဴေရးဇုန္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ရွိျပီး စိတ္ဝင္စားေသာကုမၸဏီမ်ားလည္းရွိေၾကာင္း၊ လာေရာက္ ရင္းနွီးျမွဳပ္ႏွံလိုသူမ်ားအေနျဖင့္ အက်ိဳးအျပစ္ႏွင့္အက်ိဳးအျမတ္မ်ားကို အရင္ဦးစြာ လာေရာက္ေလ့လာ ေစလိုပါ ေၾကာင္း ေျပာၾကားပါသည္။

         အင္းေလးဟုိတယ္ဇုန္စီမံကိန္းတြင္ အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ားျဖစ္သည့္ လမ္းေဖာက္လုပ္ျခင္း၊ လွ်ပ္စစ္မီးရရွိေအာင္ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း စသည္တို႔ကိုျပဳလုပ္ထားျပီးျဖစ္ေသာ္လည္း အမွန္တကယ္လာေရာက္ လုပ္ကိုင္သူမ်ားမရွိေသးေသာေၾကာင့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားကို လာေရာက္ေလ့လာၾကရန္ဖိတ္ေခၚလိုပါေၾကာင္း၊ ရွမ္းျပည္နယ္ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ () စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္း () ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္း () ခရီးသြားလုပ္ငန္း စသည္တို႔ိကို တိုးျမွင့္ျပဳလုပ္သြားရန္ရည္ရြယ္ထားေၾကာင္း၊ ပအို႔ဝ္ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသတြင္ စက္မႈဇုန္ တစ္ခုတည္ေထာင္ရန္ရွိေသာေၾကာင့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံရန္ဖိတ္ေခၚပါေၾကာင္း ရွင္းလင္းေျပာၾကားပါသည္။

         China Myanmar Economic Corridor (CMEC) အတြက္ ႏွစ္ႏုိ္င္ငံနယ္စပ္ စီးပြားေရးဇုန္ကို လုပ္ေဆာင္ေနပါေၾကာင္း၊ ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ CMEC ေနရာ ()ေနရာ သတ္မွတ္ထားေၾကာင္း၊ တိုင္းရင္းသား လုပ္ငန္းရွင္မ်ားမွ ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္ရန္လိုေၾကာင္း၊ ေရအားလွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္ေရးမွာလည္း အေရးၾကီးပါ ေၾကာင္း၊ အစိုးရဘက္မွ ျပည္သူကိုပြင့္လင္းျမင္သာစြာခ်ျပေပးရန္လိုေၾကာင္း၊ မူဆယ္ရွိေဂါက္ကြင္းကိုလည္း အဆင့္ျမွင့္တင္ျပီး Golf Tour လုပ္ရန္လည္းရွိပါေၾကာင္း၊ တင္ဒါလည္းဝင္ျပိဳင္ႏုိင္ပါေၾကာင္း၊ သတၱဳတူးေဖာ္ေရး အေနျဖင့္ ရြာငံတြင္ခဲ၊ ေမာက္မိုင္တြင္ေဂၚဒန္ေက်ာက္၊ ေဘာ္ဆိုင္းတြင္ခဲႏွင့္ေရာရာ၊ မိုးမိတ္ခရိုင္တြင္ေရႊ၊ တာခ်ီလိတ္တြင္ေရႊႏွင့္ ကေလာနားတြင္ အၾကီးစားလုပ္ကြက္ အစရွိသည္ျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ႏုိ္င္ေသာေၾကာင့္ စိတ္ပါဝင္စားသူမ်ားအေနျဖင့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္အညီ ခြင့္ျပဳေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေအးသာယာမွ ေတာင္ၾကီးသို႔အထြက္တြင္လည္း အိမ္ယာစီမံကိန္းတစ္ခုေဖာ္ေဆာင္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ စိတ္ပါဝင္စားသူမ်ားကို ဖိတ္ေခၚပါေၾကာင္း၊ ရွမ္းျပည္နယ္သည္ စီးပြားေရးလုပ္ရန္ ေကာင္းမြန္ေသာေဒသျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ အစိုးရပိုင္း မွလည္း ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ လုပ္ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားမွ ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ လာေရာက္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံရန္ ေလးေလးစားစားျဖင့္ ဖိတ္ေခၚလိုပါေၾကာင္း ေျပာၾကားသြားခဲ့ပါသည္။

Presentation link - shorturl.at/BDN04

 

 

ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ႏုိင္ငံျခားစီးပြားဆက္သြယ္ေရးျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီးဦးေသာင္းထြန္း၏ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ား

 

           ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ယခုအခ်ိန္သည္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ေဆာင္ရန္အတြက္ အလြန္ေကာင္းေသာ အခ်ိန္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ မိမိတို႔၀န္ၾကီးဌာနမ်ားမွလည္း ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမည့္သူမ်ားအတြက္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ ပတ္၀န္းက်င္မ်ားကို ဖန္တီးေပးေနပါေၾကာင္း၊ Law and Regulation, Legal procedure မ်ားကိုလည္း ေျပာင္းလဲေပးထားပါေၾကာင္း၊ ပထမဦးစားေပးအေနျဖင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ကိုင္ရာမွာ လြယ္ကူေစဖို႔ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားေဆာင္ရြက္ရန္၊ ဒုတိယဦးစားေပးအေနျဖင့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမည့္သူမ်ားအတြက္ လုပ္ငန္းမ်ား လြယ္ကူေခ်ာေမြ႔ေစရန္ အစိုးရဌာနမ်ား၏ SOP မ်ားကိုေရးဆြဲျပီး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ေနပါ ေၾကာင္း၊ လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ permit မ်ားခ်ေပးျပီးလွ်င္ တစ္ေနရာတည္းတြင္ ျပီးစီးေအာင္ေဆာင္ရြက္ေပးေန ပါေၾကာင္း၊ တတိယဦးစားေပးအေနႏွင့္ ေျမယာဘဏ္တည္ေထာင္ျခင္းကိစၥကုိ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားအတြက္ ေျမယာကိစၥသည္ အဓိကအဟန္႔အတားတစ္ခုျဖစ္ေနပါေၾကာင္း၊ ၀န္ၾကီးဌာနမ်ားမွ ေျမကြက္အလြတ္မ်ားရွိေနသည့္အခါတြင္ online ေပၚတြင္ေဖာ္ျပေပးထားႏုိင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ေနပါေၾကာင္း၊ ဒါဆိုလွ်င္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမည့္သူမ်ားက မည္သည့္ေနရာတြင္ ေျမကြက္အလြတ္မ်ားရွိသည္ကို သိရွိနိုင္မည္ျဖစ္ပါ ေၾကာင္းေျပာၾကားပါသည္။

 

ဘဏ္လုပ္ငန္း၊ က႑တြင္လည္း ႏုိင္ငံျခားဘဏ္မ်ားအား ၀န္ေဆာင္မႈေပးသည့္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတိုးခ်ဲ႕ ေပးျခင္း၊ အာမခံလုပ္ငန္းမ်ားအား ၁၀၀% ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံခြင့္ျပဳျခင္းကိုလည္း ၀န္ၾကီးဌာနမ်ားအေနႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ ေပးေနျပီျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဆက္သြယ္ေရးနည္းပညာမ်ားသည္ လ်င္ျမန္စြာေျပာင္းလဲေနျပီး ၄င္းတို႔ႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားလည္း ဖြံ႔ျဖိဳးလာျပီျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ယေန႔အခ်ိန္တြင္ လူငယ္မ်ားသည္ Digital နည္းပညာမ်ားကိုလည္း တြင္က်ယ္စြာအသံုးျပဳေနျပီျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ အေျပာင္းအလဲ မ်ားကိုတစ္ခ်ိန္တည္း တျပိဳင္တည္းမွာ စတင္ေဆာင္ရြက္ေနျပီျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ လူသားမ်ားအသံုးျပဳရမည့္ ေနရာမ်ားတြင္စက္ကိရိယာမ်ား၊ နည္းပညာမ်ားကိုအစားထိုး ေဆာင္ရြက္ေနျပီျဖစ္ပါေၾကာင္း ေျပာၾကားပါသည္။

အေျခခံအေဆာက္အအံုဖြံ႔ျဖိဳုးတိုးတက္ေရးက႑သည္ စိန္ေခၚမႈတစ္ခုျဖစ္ေနပါေၾကာင္း၊ အဆိုပါက႑ သည္ ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ေရႊေရာင္အခြင့္အေရးျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ႏုိင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံ ေျပာၾကား ခဲ့သလို ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏံွမႈလုပ္ရန္အတြက္ ေနာက္ဆံုးက်န္ရွိေနသည့္ အေကာင္းဆံုးေနရာေတြ ထဲကတစ္ခုျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏုိ္င္ငံသည္ ပထ၀ီအေနအထားအရ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးအတြက္ အခ်က္ အခ်ာက်ပါေၾကာင္း၊ ကမာၻ႔စီးပြားေရးအတိုးတက္ဆံုး တိုင္းျပည္ႏွစ္ခုျဖစ္သည့္ တရုတ္ႏွင့္အိႏိၵယ၏ အလယ္တြင္ ရွိသည့္အတြက္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ အာရွလမ္းမၾကီးမ်ားႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္ရန္အတြက္္ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ အခ်က္အခ်ာက်သည့္ေနရာတြင္ တည္ရွိေနပါေၾကာင္း ေျပာၾကားပါသည္။

          တရုတ္ႏုိင္ငံသည္ မိမိတို႔တိုင္းျပည္အတြက္ အဟန္႔အတားမဟုတ္ပါေၾကာင္း၊ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ မည္ဆိုလွ်င္ အခြင့္အလမ္းေကာင္းမ်ား ရမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ Belt and Road Initiative သည္ ဥေရာပ၊ အာဖရိကႏွင့္ အာရွတို႔စီးပြားကူးသန္းေရာင္း၀ယ္မႈအတြက္ ကနဦးခ်ိတ္ဆက္မႈအစီအစဥ္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ျမန္မာ ႏုိင္ငံ၏ရထားလမ္း၊ ကုန္းလမ္းမ်ားမွတဆင့္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးလမ္းေၾကာင္းမ်ားကို ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္ ႏုိင္လွ်င္ လြန္စြာအက်ိဳးျဖစ္ထြန္းႏုိင္ပါေၾကာင္း၊ သို႔ျဖစ္ပါ၍ အေျခခံအေဆာက္အအံုက႑တြင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမည္ ဆိုပါက လူၾကီးမင္းတို႔အား ၾကိဳဆိုပါေၾကာင္း ေျပာၾကားပါသည္။

စစ္ေတြဆိပ္ကမ္းအဆင့္ျမွင့္တင္ေရးကို အိႏိၵယႏွင့္ပူးေပါင္းေဆာင္လ်က္ရွိပါေၾကာင္၊ ရခိုင္အေရးကိစၥ ႏွင့္ပတ္သက္၍လည္း ယခင္ကတည္းကရွိခဲ့ေသာကိစၥျဖစ္ျပီး ကာလတိုႏွင့္ရွင္း၍မရပါေၾကာင္း၊ ႏုိင္ငံတကာႏွင့္ လက္တြဲ၍ အေျဖရွာလ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ ျငိမ္းခ်မ္းစြာအတူယွဥ္တြဲေနထိုင္ႏုိင္ေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိပါေၾကာင္း၊ ရခိုင္ျပည္နယ္၏ျပႆာနာအရင္းအျမစ္ကို ရွာ၍ေျဖရွင္းရမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ရခုိုင္ျပည္နယ္သည္ ေျမဆီေျမၾသဇာေကာင္းမြန္သည့္အတြက္ ေမြးျမဴေရး၊ စိုက္ပ်ိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္၍ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ား ဖန္တီးေပးရန္လိုအပ္ပါေၾကာင္း၊ ပညာေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ တကၠသိုလ္မ်ား တည္ေထာင္ေပးရန္လည္း လိုအပ္ပါေၾကာင္း၊ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ျပည္နယ္ ၁၇ခု ရွိသည့္အနက္ ၃ ခုသာ လံုျခံဳေရးျပႆနာရွိပါေၾကာင္း၊ သို႔ျဖစ္ပါ၍ ေဖေဖာ္၀ါရီလတြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္၊ သံတြဲျမိဳ႕၌ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏံွမႈဖိုရမ္ကို က်င္းပရန္ရွိပါေၾကာင္း၊ အဆိုပါဖိုရမ္တက္ေရာက္၍ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမ်ား ပိုမိုတိုးတက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

 

  

 

ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ကုမၸဏီမ်ားညြန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနမွညြန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ဦးေအာင္ႏုိင္ဦး၏တင္ျပခ်က္မ်ား

 

ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားလြယ္ကူေစရန္အတြက္ Rule and Regulation ေတြကိုျပင္ဆင္ေပးထားပါေၾကာင္း၊ Online မွမွတ္ပံုတင္ႏုိင္ရန္လည္း ေဆာင္ရြက္ေပးထားပါေၾကာင္း၊ DICA ရံုးမ်ားကိုလည္း ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္း အသီးသီးတြင္ဖြင့္လွစ္ေပးထားပါေၾကာင္း၊ ၂၀၁၇ တြင္ အသစ္ထြက္ရွိထားေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ဥပေဒတြင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားအတြက္ ဥပေဒအရအခြင့္အလမ္းမ်ားစြာ ေပးထားပါေၾကာင္း၊ ေဆာင္ရြက္ရန္ ရွိသည္မ်ားကို တစ္ေနရာတည္းတြင္ ျပီးစီးေအာင္ေဆာင္ရြက္ေပးထားပါေၾကာင္း၊ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ား အဆင္ေျပ ေစရန္အတြက္ ရင္းႏွီးျမွုဳပ္ႏွံသူမ်ားအား အကူအညီေပးေရး ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ေရးဌာန ဖြဲ႔စည္းထားပါေၾကာင္း၊ တစ္စံုတစ္ရာအခက္အခဲရွိပါက လာေရာက္အကူအညီေတာင္းခံႏုိင္ပါေၾကာင္း ေျပာၾကားပါသည္။

အေျပာင္းအလဲမ်ားအေနျဖင့္ Legal, Regulatory and Institutional Framework မ်ားကို ေျပာင္းလဲ ေပးထားပါေၾကာင္း၊ ယခင္ကတားျမစ္ထားေသာ က႑မ်ားကိုလည္း ႏုိင္ငံျခား၊ ႏုိင္ငံျခားသား-ျမန္မာ တြဲဖက္ လုပ္ကို္င္ခြင့္မ်ားေပးထားပါေၾကာင္း၊ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈအတြက္ တိုင္းေဒသၾကီးႏွင့္ျပည္နယ္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မတီမ်ားမွ အတည္ျပဳမိန္႔ထုတ္ေပးႏုိင္သည့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ မတည္ရင္းႏွီးေငြပမာဏ အား အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅ သန္း (သို႔မဟုတ္) ျမန္မာက်ပ္ေငြ သန္း ၆၀၀၀ အထိ သတ္မွတ္ေပးထား ပါေၾကာင္း၊ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိေစရန္အတြက္လည္း ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအား DICA Website တြင္ေရးသားထားျခင္း၊ ေၾကညာေပးျခင္း၊ စာရင္းဇယားျဖင့္ေဖာ္ျပျခင္း၊ Social media မ်ားတြင္ လႊင့္တင္ေၾကညာေပးျခင္းမ်ားကို ျပဳလုပ္လွ်က္ ရွိပါေၾကာင္း ေျပာၾကားပါသည္။

         MIC permit ေလ်ာက္ထားရာတြင္ proposal ကိုလက္ခံလ်င္ရက္ (၆၀) အတြင္း အေၾကာင္းျပန္ ပါေၾကာင္း၊ လက္မခံလ်င္ရက္ (၃၀) အတြင္း အေၾကာင္းျပန္ပါေၾကာင္း၊ ေရြးခ်ယ္အတည္ျပဳေရးအတြက္ လက္ခံ လွ်င္ရက္ (၃၀) အတြင္း၊ လက္မခံလွ်င္ ရက္ (၁၅) အတြင္း အေၾကာင္းျပန္ၾကားေပးျပီး၊ အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ႏွင့္ သက္သာခြင့္အတြက္အား လက္ခံလွ်င္ ရက္  (၃၀) ႏွင့္ လက္မခံလွ်င္ (၁၅) ရက္ အတြင္း ျပန္လည္အေၾကာင္း ၾကားေပးျပီး၊ ေျမအသံုးျပဳုမႈအတြက္ လက္ခံလွ်င္ ရက္ (၃၀)၊ လက္မခံလွ်င္ (၁၅) ရက္ အတြင္း အေၾကာင္းၾကား ေပးပါေၾကာင္း ေျပာၾကားပါသည္။ Permit ေလ်ာက္ထားမႈအဆင့္မ်ားႏွင့္ ၾကာျမင့္ခ်ိန္မ်ားကိုလည္း ေလ်ာ့ခ် ေပးထားပါေၾကာင္း ေျပာၾကားပါသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံကုမၸဏီမ်ားဥပေဒတြင္ ေျပာင္းလဲမႈ၊ ေျဖေလွ်ာ့မႈမ်ား မ်ားစြာ ျပဳလုပ္ေပးထားကာ၊ အဓိကေျပာင္းလဲမႈ (၁၂) ခ်က္ကိုလည္း ဥပေဒအသစ္တြင္ ထည့္သြင္းေရးဆြဲ ျပဌာန္း ေပးထားပါေၾကာင္း ေျပာၾကားကာ နိဂံုးခ်ဳပ္ခဲ့ပါသည္။ (Presentation link)

 

 

စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရး၀န္ၾကီးဌာနဒုတိယ၀န္ၾကီးဦးဆက္ေအာင္၏တင္ျပခ်က္မ်ား

 

         ဒုတိယဝန္ၾကီးဦးဆက္ေအာင္က MSDP တြင္ပါ၀င္ေသာ Project Bank ကို Project bank ကိုမည္သုိ႔ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရမည္ကို ရွင္းျပမွာျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ MSDP ဆိုတာဘာလဲ၊ ယခင္မူ၀ါဒမ်ားႏွင့္ မည္ကဲ့သို႔ဆက္စပ္ေၾကာင္း၊ ပုဂၢလိကက႑အတြက္ မည္သည့္အက်ိဳးအျမတ္ ရမည္ဆိုသည္ကို ေမးျမန္းမႈမ်ားရွိခဲ့ပါေၾကာင္း၊ လက္ရွိပံုစံကေတာ့ အစိုးရအဖြဲ႔အစည္းအေတြမွာ သူတို႔ကိုယ္ပိုင္ အစီအစဥ္မ်ား ရွိျပီးသားျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ စီမံကိန္းေတြသည္ အစိုးရဘ႑ာေငြကို မွီခိုျပီးလုပ္ရမည့္ စီမံကိန္းေတြ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ တစ္ခ်ဳိ႕စီမံကိန္းေတြက အစိုးရ၏မူ၀ါဒႏွင့္ ကိုက္ညီမႈမရွိျခင္းမ်ားလည္း ရွိပါေၾကာင္း၊ ဌာနတစ္ခု ျခင္းစီကလာတဲ့စီမံကိန္းမ်ားျဖစ္သည့္အတြက္ ပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးရွိပါေၾကာင္း၊ ဒါေတြကို Coordination လုပ္ေပးရန္ လိုအပ္ပါေၾကာင္း၊ Coordination လုပ္ရမည့္ေနရာမွာလည္း စနစ္က်ေသာ ပံုစံႏွင့္မဟာဗ်ဴဟာ လိုအပ္ ပါေၾကာင္း၊ ေနာက္တစ္ခ်က္က အစိုးရမွလုိအပ္ေသာ စီမံကိန္းမ်ားကို Development partner မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ေရြးခ်ယ္/ ခြဲျခားသတ္မွတ္ၾကပါေၾကာင္း၊ အမ်ားေသာအားျဖင့္ Development partner မ်ားမွ အစိုးရေအဂ်င္စီမ်ား၏ မူ၀ါဒမ်ား၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို မသိရွိၾကပါေၾကာင္း၊ အစိုးရေအဂ်င္စီမ်ားမွာ စီမံကိန္းမူ၀ါဒမ်ား တစ္ခုတစ္မ်ိဳးေရးဆြဲထားသည့္အတြက္ မည္သည့္မူ၀ါဒက ႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္ ၄င္းစီမံကိန္း အတြက္အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေၾကာင္း မဆံုးျဖတ္ႏုိင္ၾကပါေၾကာင္း အစရွိသည္တို႔ကို ရွင္းလင္းေျပာၾကားပါသည္။

 ေနာက္တစ္ခ်က္အေနႏွင့္ ပုဂၢလိကက႑ဘက္မွလည္း စီမံကိန္းအမ်ိဳးမ်ိဳးအား သက္ဆိုင္ရာအစိုးရ ေအဂ်င္စီမ်ားကို တင္ျပၾကပါေၾကာင္း၊ သူတို႔သည္လည္း အစိုးရေအဂ်င္စီမ်ား၏ မူ၀ါဒမ်ား၊ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္မည့္ ကိစၥမ်ားကို ေသခ်ာစြာမသိရွိႏုိင္ပါေၾကာင္း၊ ဒါေၾကာင့္မိမိတို႔ေနျဖင့္ အစိုးရေအဂ်င္စီမ်ားအားလံုး ပါ၀င္ခ်ိတ္ဆက္ႏုိင္၊ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္ေသာ၊ စနစ္က်ေသာ မဟာဗ်ဴဟာကိုေရးဆြဲရန္လိုပါေၾကာင္း၊ ထို႔အတူ ထိေရာက္ ျပည္စံုေသာ ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈ႕စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ အကဲျဖတ္သံုးသပ္ျခင္းစနစ္လည္း လိုအပ္ပါေၾကာင္း၊ အထက္ပါအခက္အခဲအားလံုးကို ေျဖရွင္းရန္အတြက္ Project Bank ကိုတည္ေထာင္ျခင္း ျဖစ္ျပီးပါေၾကာင္း ေျပာၾကားပါသည္။  Project Bank သည္ One Stop Project Information Center ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ strategic action plan ကိုအေျခခံ၍ MSDP ၏မူ၀ါဒႏွင့္ကိုက္ညီေသာ စီမံကိန္းကို ေရြးခ်ယ္ပါေၾကာင္း၊ ေရြးခ်ယ္ျပီးေသာ စီမံကိန္းကိုေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ Budget finance, ODA finance, private finance သံုုးခုထဲမွမည္သည့္ Finance ျဖင့္ေဆာင္ရြက္မည္ကို ေရြးခ်ယ္ပါေၾကာင္း၊ ၄င္းေနာက္ ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈ႕စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ အကဲ ျဖတ္သံုးသပ္ျခင္းအဆင့္ကို သြားပါေၾကာင္း၊ အကယ္၍ကုမၸဏီမ်ားမွ အစိုးရ၏ PPP စီမံကိန္းမ်ားျဖင့္ မကိုက္ညီ ေသာ project မ်ားတင္ျပလာပါကလည္း မိမိတို႔ကို္ယ္တိုင္ ေငြေၾကးစိုက္ထုတ္ျခင္း (သို႔မဟုတ္) အျခားေသာ ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏွံမႈရွာျခင္းတို႔ကို ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ပါေၾကာင္း ေျပာၾကားပါသည္။

          ဆက္လက္၍ MSDP သည္ Sustainable Development Gold (SDG) ကို မိတၱဴ/ပံုတူ ကူးထားျခင္း မဟုတ္ပါေၾကာင္း MSDP သည္အဓိကေဒါက္တိုင္ ()ခုကို အေျခခံ၍ ပန္းတိုင္း () ခုသို႔ ေလွ်ာက္လွမ္းရန္ အတြက္မဟာဗ်ဴဟာ (၂၈) ခ်က္ႏွင့္ (၂၅၁) အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ အစီအစဥ္ (၂၅၁) တို႔ျဖင့္ ေရးဆြဲ ထားျခင္းျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ အေသးစိတ္အတိအက် ေရးဆြဲထားျခင္း ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ဤ MSDP ကို ေရးဆြဲ သည့္အတြက္စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အစိုးရေအဂ်င္စီမ်ားအၾကား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ပိုမိုတိုးတက္ ျမင့္မားလာျခင္း၊ မူ၀ါဒလမ္းေၾကာင္းမ်ားအား ထင္သာျမင္သာရွိေစျခင္းႏွင့္ ခန္႔မွန္းႏုိင္ျခင္း၊ ႏွစ္ႏွစ္တစ္ခါ ျပင္ဆင္သည့္ စီမံကိန္းျဖစ္သည့္အတြက္ အမ်ိဳးသားေရးမဟာဗ်ဴဟာမ်ားအား စုေဆာင္းႏုိင္ျခင္း အက်ိဳး ေက်းဇူးမ်ားရရွိႏုိင္ပါေၾကာင္း ေျပာၾကားပါသည္။ Project Bank ကိုေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ ၀န္ၾကီးဌာနမ်ား အားလံုး၊ Development Partner မ်ာအားလံုး၊ လႊတ္ေတာ္မ်ား၊ ပုဂၢလိကက႑မ်ား၊ တိုင္းႏွင့္ျပည္နယ္မ်ားထံမွ လည္းသေဘာထားမွတ္ခ်က္မ်ားေကာက္ခံ၍ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္ပါေၾကာင္း ေျပာၾကားပါသည္။

         MSDP ႏွင့္ ပုဂၢလိကက႑မည္ကဲ့သို႔ ခ်ိတ္ဆက္မည္နည္းဆိုသည့္ ေမးခြန္းမ်ားရွိပါေၾကာင္း၊ ပန္းတိုင္ () သည္ပုဂၢလိကက႑ႏွင့္ လံုး၀ဆက္စပ္လ်က္ရွိေသာ ပန္္းတိုင္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ပန္းတိုင္ () ပုဂၢလိက က႑ဖြံ႔ျဖိဳုးတိုးတက္ေရးအတြက္ အေသးစိတ္က်ေသာ မဟာဗ်ဴဟာမ်ားေရးသားထားပါေၾကာင္း၊ SOP မ်ား ေရးဆြဲျပဌာန္းေပးထားျခင္း၊ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားေျပာင္းလဲေပးထားျခင္း၊ တားျမစ္ထားေသာ မူ၀ါဒမ်ားအား ပယ္ဖ်က္ ေပးထားျခင္း အစရွိသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားျဖင့္ တိက်ျပည့္စံုစြာေရးသားေပးထားပါေၾကာင္း ေလ့လာၾကည့္လ်င္ သိႏုိင္ပါေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

Presentation link)

 

 

အမိ်ဳးသားစီးပြားေရးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးေကာ္မတီ၀င္ဦးမင္းရဲပိုင္ဟိန္း၏ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ား

        Myanmar Sustainable Development Plan သည္ စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရး၀န္ၾကီးဌာနမွ ျမန္မာႏုိင္ငံ အတြက္ ပထမဆံုးဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရးမူ၀ါဒ ေရးဆြဲထားေသာ အစီအစဥ္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ MSDP အား အေကာင္ အထည္ေဖာ္ရန္အတြက္ အစိုးရ၊ ပုဂၢလိကႏွင့္ Development partner မ်ား တက္ညီလက္ညီ ပူေပါင္းလက္တြဲ လုပ္ကိုင္ရမွာျဖစ္ပါေၾကာင္း ေျပာၾကားပါသည္။ MSDP တြင္ က႑အားလံုး၊ ျပည္သူအားလံုးႏွင့္ ဆက္စပ္ သက္ဆိုင္ေသာကိစၥရပ္မ်ားမွာ၊ မွ်တျခင္းႏွင့္ အားလံုးပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ဘက္ေပါင္းစံု ေရရွည္တည္တံ့ ေစျခင္း၊ ပဋိပကၡျဖစ္လြယ္သည့္ အေျခအေနကိုထည့္သြင္းစဥ္းစားျခင္း၊ ဒီမိုကရက္တစ္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား စသည္တို႔ပါ၀င္ပါေၾကာင္းကို ေျပာၾကားပါသည္။

ေခါင္းစဥ္ေလးရပ္ေပါင္းစပ္လုပ္ကိုင္ျခင္းအတြက္ ႏုိင္ငံဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္ၾကြယ္၀ေစေရး အတြက္ျပည္သူ တစ္ရပ္လံုးပါ၀င္ႏုိင္မည့္ ပတ္၀န္းက်င္ေကာင္းတစ္ရပ္ ဖန္တီးရန္၊ မူ၀ါဒမ်ားႏွင့္ စီမံကိန္းမ်ားကို ေရးဆြဲ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ စနစ္တစ္က်ျဖင့္ ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာအခ်က္အလက္မ်ားကို ထည့္သြင္း စဥ္းစား၍ ေနာင္လာေနာင္သားမ်ားအတြက္ ပတ္၀န္းက်င္ေရရွည္တည္တံ့ေစရန္ ထိန္းသိမ္းရမည္ဟူေသာ အယူအဆကိုအေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္၊ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈအား ျငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္အမ်ိဳးသားစည္းလံုးညီညြတ္ေရး အေပၚအေလးေပးသံုးသပ္ရန္၊ Stakeholder မ်ား၏ထိလြယ္၊ ရွလြယ္ေသာ အေနအထားမ်ားကိုပါ ထည့္သြင္း စဥ္းစား၍ လုပ္ငန္းမ်ားေရးဆြဲအေကာင္အထည္ေဖာ္ စီမံခန္႔ခြဲၾကီးၾကပ္ရန္၊ ဒီမိုကေရစီလမ္းစဥ္မွရရွိႏုိင္မည့္ စီးပြားေရးဆိုင္ရာအက်ိဳးရလဒ္မ်ားကို စီစစ္သတ္မွတ္အသံုးခ်ရန္တို႔ ျဖစ္ပါေၾကာင္း ေျပာၾကားပါသည္။

သယ္ယူ ပို႔ေဆာင္ေရးအေျခခံအေဆာက္အံု ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္လာမည္ဆိုလွ်င္ ကုန္စည္ေရာင္း၀ယ္ေရး စရိတ္ႏွင့္ ေဒသတြင္းေစ်းႏႈန္းကြာဟမူေလ်ာ့က်ျခင္း၊ ေဒသတြင္းႏွင့္ျပည္ပသို႔ ကုန္စည္ေရာင္း၀ယ္မႈ တိုးတက္လာႏုိင္ျခင္း၊ ေဒသတြင္း စီးပြားေရးဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈမ်ား တိုးတက္လာျခင္းစသည့္ အက်ိဳးရလဒ္မ်ားကို ခံစားရမွာျဖစ္ပါေၾကာင္း ေျပာၾကားပါသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းသာမက ေဒသတြင္းရွိ ဖြံ႔ျဖိဳးမႈႏွင့္လူဦးေရ ဗဟိုခ်က္ေနရာမ်ားႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းရွိ ေနာက္က်က်န္ေနေသးေသာ ေဒသမ်ားအတြင္း လူမႈေရး၊ စီးပြားေရးႏွင့္ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ခ်ိတ္ဆက္မႈမ်ားကို ျမွင့္တင္ေပးရန္၊ ေက်းလက္ေဒသမ်ားကို အဓိကထား၍ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ေစ်းကြက္မ်ား အၾကားခ်ိတ္ဆက္မႈ ပိုမိုအားေကာင္းလာေစရန္၊ စဥ္ဆက္မျပတ္ဖြံ႔ျဖိဳးမႈႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအမ်ိဳးမ်ိဳးကို ပံ့ပိုးေပးမည့္ဦးစားေပး အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ား တည္ေဆာက္ေရးႏွင့္ သင့္ေလ်ာ္သည့္ စြမ္းအင္ေပါင္းစပ္ ထုတ္လုပ္မႈျဖင့္ တန္ဖိုးသင့္တင့္ျပီး ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရသည့္ စြမ္းအင္ကို ျပည္သူလူထုႏွင့္လုပ္ငန္းမ်ားကို ေပးရန္ ဟု ေရးဆြဲထားပါေၾကာင္း ေျပာၾကားပါသည္။

          ကုန္သြယ္မႈႏွင့္ အေကာက္ခြန္စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား ရိုးရွင္းလြယ္ကူမႈ၊ ဘက္စံုကုန္သြယ္မႈ မူ၀ါဒတစ္ရပ္ ေပၚထြက္လာေစရန္ႏွင့္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ အရည္အေသြးဆိုင္ရာ အေျခခံ အေဆာက္အအံုလမ္းျပေျမပံုကို ေရးဆြဲအေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ စသည့္အခ်က္မ်ားကို အေျခခံ၍ ကုန္သြယ္မႈ က႑ကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးႏွင့္ ေဒသတြင္းႏွင့္ႏုိင္ငံတကာပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား၊ ခ်ိတ္ဆက္မႈမ်ားအား ေကာင္းခိုင္မာလာေစေရးကို ေဆာင္ရြက္ရန္လိုအပ္ေၾကာင္း၊ လံုျခံဳမႈႏွင့္ online privacy ရွိေစျပီး၊ အြန္လုိင္း ၀န္ေဆာင္မႈႏွင့္ ဆက္သြယ္ႏုိင္မႈတို႔ကို ခ်ဲ႕ထြင္ျခင္း၊ ဆန္းသစ္တီထြင္မႈႏွင့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို သိျမင္ နားလည္ျခင္းတို႔ျဖင့္ အားလံုးပါ၀င္ႏုိင္သည့္ Digital စီးပြားေရးဆီသို႔ ကူးေျပာင္းရန္ဆိုသည့္ အခ်က္ကိုလည္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားပါသည္။

ႏုိင္ငံပိုင္စီးပြားေရးလုုပ္ငန္းမ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ႏွင့္ ယွဥ္ျပိဳင္ႏုိင္စြမ္းကိုျမွင့္တင္ေပးျခင္း မဟာဗ်ဴဟာ ကိုေရးဆြဲ၍ စီးပြားေရးတည္ျငိမ္မႈႏွင့္ အားေကာင္းခိုင္မာသည့္ ေမခရိုစီးပြားေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈပန္းတိုင္အား တက္လွမ္းရန္၊ အလုပ္အကိုင္ဖန္တီးေရးႏွင့္ ပုဂၢလိကဦးေဆာင္သည့္ဖြံ႔ျဖိဳးေရးကို ရရွိရန္အတြက္ ေက်းလက္ ေဒသဆင္းရဲမႈေလ်ာ့ခ်ေရးအတြက္ အေျခခံအျဖစ္အားလံုးပါ၀င္သည့္ ဘက္စံုစိုက္ပ်ိဳးေမြးျမဴေရးအေလ့အထ မ်ားျဖင့္ ထုတ္ကုန္မ်ိဳးစံုထုတ္လုပ္ႏုိင္စြမ္းရွိေသာ စီးပြားေရးကိုပ့ံပိုးမည့္ ၀န္းက်င္တစ္ရပ္ ဖန္တီးေရး မဟာဗ်ဴဟာ ကိုေရးဆြဲ၍ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေနပါေၾကာင္း ေျပာၾကားပါသည္။

         ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ျမဲျပီး ဟန္ခ်က္ညီေသာဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈစီမံကိန္း (၂၀၁၈-၂၀၃၀) သည္ () ႏွစ္တစ္ၾကိမ္ အျမဲတမ္း update လုပ္သည့္ပံုစံျဖင့္ သြားမည့္စီမံကိန္းျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာႏုိ္င္ငံ၏ ေရရွည္ တည္တံ့ခိုင္ျမဲျပီး ဟန္ခ်က္ညီေသာ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈစီမံကိန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္သည့္ ကာလတစ္ ေလွ်ာက္လံုးႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျပီးကာလေနာက္ပိုင္းအထိ စီမံကိန္း၏ထိေရာက္မႈ၊ စြမ္းရည္ျပည့္၀မႈ၊ ေရရွည္တည္တံ့မႈႏွင့္ သက္ေရာက္မႈတို႔ကို မ်က္ေျခမျပတ္ သိရွိတိုင္းတာႏုိင္ရန္အတြက္ ညီညြတ္ျပီး တစ္သတ္မတ္တည္းျဖစ္သည့္ အစိုးရ၏ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈ႕စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ အကဲျဖတ္သံုးသပ္ျခင္းမူေဘာင္ ရရွိေရးမွာ အလြန္အေရးၾကီးသည့္အခ်က္ျဖစ္သည့္အတြက္ ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈ႕စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ အကဲျဖတ္ သံုးသပ္ျခင္းဆိုင္ရာ ျပီးျပည့္စံုသည့္ ရလဒ္မူေဘာင္တစ္ရပ္ကို ေရးဆြဲခ်မွတ္မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း ေျပာၾကား ပါသည္။ ျပည္သူ႔ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားအား project bank ျပဳစုေရးဆြဲရန္၊ Project Bank ၏ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ MSDP ကို ထိထိေရာက္ေရာက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ ပေရာဂ်က္မ်ား ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ျဖစ္ျပီး၊ ႏုိင္ငံဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရး ရည္မွန္းခ်က္မ်ားေအာင္ျမင္ေစမည့္ ပေရာဂ်က္မ်ားကို ဦးစားေပးသည့္ အစိုးရစီမံကိန္း မ်ားကိုထုတ္ျပန္ရာတြင္ သိသာထင္ရွားစြာ ခန္႔မွန္းေပးႏုိင္ရန္၊ MOPF ႏွင့္ IGAs တို႔ႏွင့္ညိွႏိႈင္းျပီးေနာက္ project ေအာင္ျမင္ေစမည့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို ေရးဆြဲရန္တို႔ျဖစ္ပါေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

Presentation link -  

 

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႉမ်ား ျပဳလုပ္ရန္အတြက္ ပုဂၢလိကက႑၏ သံုးသပ္ခ်က္မ်ား

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အလာအလားေကာင္းမ်ား ႏွင့္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ႏွင့္ ပတ္သက္၍ penalists မ်ား၏ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားမွာ -

Vikram Kumar - ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ လြန္ခဲ့ေသာ ငါးႏွစ္ကထက္ ပို၍တိုးတက္ ေျပာင္းလဲလာပါေၾကာင္း၊ ပုဂၢလိကက႑တြင္လည္း ၾကီးမားေသာ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ား ရွိေနပါေၾကာင္း၊ အစိုးရ သည္ စဥ္ဆက္မျပတ္ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရး ေဆာင္ရြက္သည့္ေနရာ၌ အျမတ္ရရွိရံု တစ္ခုတည္း မဟုတ္ဘဲ၊ ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး ကိစၥရပ္မ်ား အထိပါ စဥ္းစား ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဦးဆက္ေအာင္ တင္ျပသြားေသာ Project Bank စီမံကိန္းသည္ ပုဂၢလိက ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားအတြက္ အင္မတန္ တန္ဖိုးၾကီးေသာလက္ေဆာင္ ျဖစ္ပါ ေၾကာင္း၊ အလြန္ေကာင္းမြန္ေသာ္လည္း လြတ္ေနသည့္ အပိုင္းမ်ား၊ လိုအပ္ေနသည့္ အပိုင္းမ်ား ရွိေနပါေၾကာင္း၊ ႏုိင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံ၊ အစိုးရ၊ ၀န္ၾကီးမ်ား အားလံုး နားလည္ေသာ္လည္း ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ျပဳလုပ္ရန္အတြက္ အေျခခံအေဆာက္အအံု၊ ဘ႑ာေရးလိုအပ္မႈ၊ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ အသံုးခ်ႏုိင္မႈ စသည့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ား လိုအပ္လ်က္ရွိေနပါေၾကာင္း ေျပာၾကားပါသည္။

Yuan Shaobin - မိမိတို႔မွာ ေက်ာက္ျဖဴအထူးစီးပြားေရးဇုန္ Developer အျဖစ္ ေအာင္ျမင္ခဲ့ပါေၾကာင္း၊ လြန္ခဲ့ေသာ ၄ ႏွစ္ခန္႔က ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ Commercial Model ကို ေဆြးေႏြးခဲ့ ေၾကာင္း၊  ထိုစဥ္က ေက်ာက္ျဖဴေဒသကို မိမိေရာက္ရွိခဲ့စဥ္က အေျခခံအေဆာက္ အအံုမ်ား မရွိေသးေၾကာင္း၊ ပုဂၢလိက က႑ အတြက္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ရန္ အခြင့္အေရးနည္းပါးခဲ့ေၾကာင္း၊ ေက်ာက္ျဖဴေရနက္ ဆိပ္ကမ္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းႏွင့္ အေျခခံအေဆာက္အအံု မ်ားျဖစ္သည့္ အိမ္မ်ား၊ လွ်ပ္စစ္မီး၊ ေရေပးေဝေရး၊ လမ္းမ်ားေကာင္းမြန္လာပါက ပုဂၢလိက ရင္းနွီးျမွဳပ္ႏွံသူ မ်ားကို ဆြဲေဆာင္ႏိုင္မွာျဖစ္ေၾကာင္း၊ အေဝးေျပး လမ္းမၾကီးမ်ား ေဖာ္ေဆာင္ျခင္း (ဥပမာ - ေက်ာက္ျဖဴ မွ ေနျပည္ေတာ္အေဝးေျပးလမ္း) ျဖင့္လည္း ပုဂၢလိကရင္းႏွီး ျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားကို အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ား ပိုမိုရရွိေစမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ရခိုင္ေဒသ လည္း ပိုမိုဖြံ႔ျဖိဳး တိုးတက္လာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယခုအခ်ိန္တြင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ား နည္းေနေသးေသာေၾကာင့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံ သူမ်ားစြာ လိုေနေသးေၾကာင္း၊ ျမန္မာအစိုးရ အေနျဖင့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားကို အက်ိဳးအျမတ္ရွိမည့္ အခ်က္မ်ားကိုခ်ျပျပီး ဖိတ္ေခၚ သင့္ေၾကာင္း၊ ေက်ာက္ျဖဴ အထူးစီးပြားေရးဇုန္မွာ အေျခခံအေဆာက္အအံု တည္ေဆာက္သည့္ က႑၏ Model ႏွင့္ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ား၏ ထုတ္ကုန္ Model အျဖစ္ တည္ရွိေနမွာျဖစ္ပါေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

Kunio Nigishi - သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ကို လြန္ခဲ့ေသာ ၄ ႏွွစ္မွ စ၍ လုပ္ငန္းလည္ပတ္ျခင္းကို စတင္ခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ဇုန္ (ေအ) ရွိ (၄ဝဝ) ဟက္တာမွာ  ေရာင္းခ်ျပီးျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဇုန္ (ဘီ) မွာလည္း အရွိန္အဟုန္ျဖင့္ ေအာင္ျမင္ေသာအေနအထားတြင္ ရွိပါေၾကာင္း၊ ထိုသုိ႔ေအာင္ျမင္ရျခင္းမွာ အခ်က္(၃) ခ်က္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ပထမအခ်က္အေနျဖင့္ ပထဝီ အေနအထားအရ  ေကာင္းေသာေနရာတြင္တည္ရွိျခင္း၊ စီးပြားေရးျမိဳ႕ေတာ္ႏွင့္ ၾကီးမား ေသာေစ်းကြက္ရွိေသာ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ႏွင့္ နီးကပ္စြာတည္ရွိျခင္း၊ ဒုတိယအခ်က္ အေနျဖင့္ ျမန္မာအစိုးရ အကူအညီျဖင့္ဖြင့္လွစ္ထားေသာ One Stop Service Center (OSSC) မွာ အလြန္ပင္ အက်ိဳးရွိပါေၾကာင္း၊ ပါမစ္လုိင္စင္ ေလွ်ာက္ထားျခင္းကဲ့သို႔ေသာ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို တစ္ေနရာထဲတြင္ အျပီးအစီး လုပ္ေဆာင္ႏုိ္င္ေၾကာင္း၊ အေရး အၾကီးဆံုးျဖစ္သည့္ တတိယအခ်က္အေနျဖင့္ ဂ်ပန္ အစိုးရ၏ ODA အကူအညီျဖင့္ လွ်ပ္စစ္မီး၊ လမ္း၊ တံတား၊ ဆိပ္ကမ္းႏွင့္ ေရေပးေဝေရးစသည့္ အေျခခံ အေဆာက္ အအံုမ်ားကို တည္ေဆာက္ေပးေနေၾကာင္း၊ ၄င္းအေျခခံ အေဆာက္အအံုမ်ားမွာ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူကို စိတ္ဝင္စားေစပါေၾကာင္း၊ သီလဝါတြင္ လက္ရွိအခ်ိန္အထိ ကုမၸဏီေပါင္း (၁ဝဝ) ေက်ာ္ ဝင္ေရာက္ခဲ့ျပီး အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ားစြာကို ေဖာ္ထုတ္ေပးခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူ မ်ားမွလည္း အထူးပင္ စိတ္ဝင္စား ပါေၾကာင္း၊ သီလဝါ စက္မႈဇုန္တြင္ လွ်ပ္စစ္မီးမလံုေလာက္ျခင္းေၾကာင့္ စက္ရံု အမ်ားစု မွာ တပ္ဆင္ျခင္း ႏွင့္ ျပန္လည္ထုပ္ပိုးျခင္းမ်ားကို အဓိကလုပ္ကိုင္ေနပါေၾကာင္း၊ မႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလမွစ၍ Manufacturing ကုမၸဏီမ်ားမွလည္း စိတ္ဝင္စားလာၾကပါ ေၾကာင္း၊ (ဥပမာအားျဖင့္ JFE Steel ကဲ့သို႔ေသာ အစိုးရ၏ Steel Plant တည္ေဆာက္ေပးေနေသာ ကုမၸဏီ)၊ သီလဝါ အထူး စီးပြားေရးဇုန္မွာ ျမန္မာႏုိ္င္ငံ၏ အနာဂါတ္ေအာင္ျမင္ေသာ စီးပြားေရးအျဖစ္ ရပ္တည္ေနမည္ျဖစ္ပါသည္။

 

ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမည့္သူမ်ားအား ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အလားအလာေကာင္းမ်ား ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးရာတြင္ -

ဦးသိမ္းေ၀ -  New Yangon Development Company ႏွင့္ပတ္သက္၍ ယခုစီမံကိန္းသည္ ထင္ရွားေသာ စီမံကိန္းတစ္ခုျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ပထမအခ်က္အေနျဖင့္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ႏွင့္အနီးတဝိုက္တြင္ ျမိဳ႕သစ္တစ္ခု တည္ေဆာက္ရန္လိုအပ္ပါေၾကာင္း၊ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ ကမာၻ႕ဘဏ္၏ အစီရင္ခံစာအရ (၂ဝ၃ဝ) ခုႏွစ္တြင္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕၏ လူဦးေရမွာ မ်ားစြာေျပာင္းလဲသြားမည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ကို ထပ္မံခ်ဲ႕ထြင္ရန္လိုအပ္ပါေၾကာင္း၊ ရန္ကုန္တိုင္းအစိုးရႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရမွ NYDC ကို ခ်မွတ္ေပးထားေသာ KPIs အရ New Yangon City စီမံကိန္းသည္ အလုပ္အကိုင္အသစ္ ၂ သန္း ကို ေဖာ္ထုတ္ေပးႏိုင္ရန္ရည္ရြယ္ပါေၾကာင္း၊ ယခု အခ်ိန္တြင္ ျမန္မာတစ္နုိင္ငံလံုးတြင္ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းေပါင္း ၇ သန္းရွိပါေၾကာင္း၊ ေနာက္ထပ္ အခြင့္အလမ္းေပါင္း ၂ သန္းအေနျဖင့္ စက္ရံုေပါင္း (၁ဝဝဝ) ႏွင့္ ထိုစက္ရံုတစ္ခု စီတြင္ အလုပ္အကိုင္ေပါင္း (၂ဝဝဝ) ရရွိႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တရုတ္ႏုိင္ငံ ေတာင္ပိုင္းကို ၾကည့္ လွ်င္ စက္ရံုတစ္ရံုစီတြင္ အလုပ္အကိုင္ေပါင္း ေသာင္းဂဏန္းမွ် ရွိပါေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ စက္မႈ လုပ္ငန္းအေျခခံေသာ ျမိဳ႕ေတာ္တည္ေဆာက္မည္ဆိုပါက စက္ရံုတစ္ရံု၊ အလုပ္ေနရာေပါင္း (၁ဝဝဝ) မွာ မမ်ားေၾကာင္း၊ အေရးၾကီးသည္မွာ ထိုစက္ရံု (၁ဝဝဝ) ဝင္ေရာက္ လုပ္ကိုင္ ႏုိ္င္ရန္အတြက္ လုပ္သာ ကိုင္သာရွိေသာ အခြင့္အလမ္းဖန္တီး ေပးရန္သာလိုပါေၾကာင္း၊ ပထမဆံုး ဝင္ေရာက္လာေသာ ကုမၸဏီ (၃ဝဝ) မွာ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို ရင္ဆိုင္ရႏုိင္ပါေၾကာင္း၊ ထိုစက္ရံုမ်ား လည္ပတ္ေနေသာအခ်ိန္တြင္ ေနာက္ထပ္ ကုမၸဏီေပါင္း (၇ဝဝ) မွာ အလြယ္ တကူဝင္ေရာက္လာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အေရးၾကီးသည္မွာ ကုန္ထုတ္လုပ္ေသာ စက္ရံု (၃ဝဝ) အရင္ဦးဆံုး ဝင္လာရန္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားပါသည္။

ယခုလတ္တေလာ ျဖစ္ေနေသာ အေမရိကန္ႏွင့္ တရုတ္ ကုန္သြယ္ေရးစစ္ပြဲေၾကာင့္ တရုတ္ႏုိ္င္ငံမွ ကုန္ထုတ္လုပ္ေသာလုပ္ငန္းမ်ားမွာ အျခားအလား အလာရွိေသာ ႏုိ္င္ငံမ်ားကို ရွာေဖြလာေၾကာင္း၊ အာရွတြင္ ႏုိင္ငံ (၄) ႏုိ္င္ငံ လိုအပ္ေသာ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီသည္ကို ေတြ႔ရွိရေၾကာင္း၊ ထို (၄) ႏုိ္င္ငံမွာ ကေမာၻဒီးယား၊ လာအို၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏွင့္ ျမန္မာႏုိ္င္ငံတို႔ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဗီယက္နမ္ႏုိ္င္ငံ၏ လုပ္အားခမွာ ျမင့္မားေသာေၾကာင့္ ၄င္း (၄) ႏုိင္ငံႏွင့္ ယွဥ္ျပိဳင္ႏုိင္ျခင္းမရွိပါေၾကာင္း၊ ဗီယက္နမ္ႏုိ္င္ငံသည္ လြန္ခဲ့ေသာ (၅) ႏွွစ္မွစ၍ စီးပြားေရး တဟုန္ထိုးတိုးတက္ခဲ့ ပါေၾကာင္း၊ မိမိတို႔မွာ ကေမာၻဒီးယား၊ လာအို၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိ္င္ငံမ်ားႏွင့္ ယွဥ္ျပိဳင္ျပီး တရုတ္ႏုိင္ငံ ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းမ်ား၏ ေရႊ႕ေျပာင္းမႈကို အခြင့္အလမ္းကို အရယူရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ New Yangon City သည္ မွန္ကန္ေသာအခ်ိန္၊ မွန္ကန္ေသာေနရာတြင္ မွန္ကန္ေသာ အစီအစဥ္တြင္ ရွိေနပါေၾကာင္း ေျပာၾကားပါသည္။

ဒုတိယအခ်က္အေနျဖင့္ NYDC သည္ ျမန္မာအစိုးရမွ ပံုစံသစ္တစ္မ်ိဳးျဖင့္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္လာေသာ စီမံကိန္းျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ပုဂၢလိက အင္တာပရိုက္စ္မ်ားကို အေျချပဳ ထားေသာ ပံုစံျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ အစဦးဆံုး အေျခခံအေဆာက္အအံု တည္ေဆာက္ျခင္းအတြက္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ (၅) ဘီလီယံ ကုန္က်မည္ဟု ခန္႔မွန္းထားေၾကာင္း၊ NYDC မွ ထည့္ဝင္ထားေသာ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ (၇) ဘီလီယံ ရွိပါေၾကာင္း၊ Item (၆) ခုပါဝင္ေသာ အေျခခံအေဆာက္အအံု တည္ေဆာက္ျခင္းအတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ (၁.၆၈) ဘီလီယံ ကို မည္သည့္ေနရာကမွ် ေခ်းငွားျခင္း မရွိဘဲ ပုဂၢလိက အင္တာပရိုက္စ္မ်ား၏  ေငြျဖင့္ တည္ေဆာက္ႏုိင္ပါေၾကာင္း၊ အျခားအဓိကက်ေသာPackage (၆) ခု လည္း ရွိပါေၾကာင္း၊ ၄င္းတို႔မွာ Telecommunication ကို အေျခခံေသာ Cyber Connectivity Backbone, Public Transport, Affordable Housing, Municipal Waste Treatment ႏွင့္ Convention Center တည္ေဆာက္ျခင္းတို႔ ပါဝင္မွာျဖစ္ေၾကာင္း၊ အေျခခံအေဆာက္အအံု တည္ေဆာက္ ျခင္းတြင္ ပုဂၢလိက ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားကို အေျချပဳေသာပံုစံျဖင့္ လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မိမိတို႔ အေနျဖင့္ ေအာင္ျမင္စြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိ္င္မည္ဟု ယံုၾကည္ပါေၾကာင္း၊ ယခုပြဲ ျဖစ္ေျမာက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေပးေသာ UMFCCI, MIC, MIFER, DICA ႏွင့္ MOPF မွ တာဝန္ရွိသူမ်ားကို အထူးပင္ေက်းဇူးတင္ပါေၾကာင္း၊ ႏုိ္င္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ မိန္႔ခြန္းတြင္လည္း Action Plans, Directives စသည္တို႔ကို ထည့္သြင္းေျပာၾကားသြားေၾကာင္း၊ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္း ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္မ်ားမွလည္း လာေရာက္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံၾကရန္ ဖိတ္ေခၚသည္ကို ေတြ႔ရွိရေၾကာင္း၊ ၄င္းအခ်က္မွာ ထူးျခားေသာေျပာင္းလဲမႈ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ နံနက္ပိုင္းတြင္ ေဆြးေႏြးသြားေသာ ဝန္ၾကီးဦးေသာင္းထြန္း၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေအာင္ႏုိင္ဦး၊ ဒုတိယဝန္ၾကီး ဦးဆက္ေအာင္တို႔၏ ေျပာၾကားခ်က္မ်ားတြင္လည္း မဟာဗ်ဴဟာမ်ား၊ လမ္းျပေျမပံုမ်ားႏွင့္ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္မ်ားပါဝင္ပါေၾကာင္း၊ စိန္ေခၚမႈအေနျဖင့္ အမွန္တကယ္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ ျဖစ္လာရန္ႏွင့္ အမွန္တကယ္ရလဒ္ ထြက္ရန္ လိုအပ္ပါေၾကာင္း စသည္ျဖင့္ ေျပာၾကားခဲ့ပါ သည္။

ရခုိုင္အေရး ႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး အေရွ႕ ႏွင့္ အေနာက္ ႏုိင္ငံမ်ား၏ ရႈျမင္သံုးသပ္ပံုက မတူပါေၾကာင္း၊ အေနာက္ဘက္နုိင္ငံမ်ားသည္ ရခိုင္ဆိုလွ်င္ ျမန္မာ၊ ျမန္မာဆိုလ်င္ ရခိုင္ ကိုသာ ျမင္ၾကပါေၾကာင္း၊ ဒါသည္ အဓိပၸါယ္ မရွိပါေၾကာင္း၊ အေရွ႕ဘက္ႏုိင္ငံမ်ားမွာ ရခုိင္ ျပႆနာသည္ ျမန္မာ၏ အစိတ္အပိုင္း တစ္ခုသာ ျဖစ္ျပီး၊ သည္ျပႆနာေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ တစ္ခုလံုး အျပစ္မတင့္သင့္ေၾကာင္း၊ ခ်န္ထား၍ မျဖစ္ေၾကာင္း၊ ကူညီရမည္ဟု ေတြးၾကပါ ေၾကာင္း၊ မိမိအေနျဖင့္ ရခိုက္ကိစၥေၾကာင့္ တိုင္းျပည္ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈ မရႏိုင္ဟု မေတြးပါ ေၾကာင္း၊ မျဖစ္ေစခ်င္ပါေၾကာင္း၊ ႏုိင္ငံတကာအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ႏိုင္ငံတကာအစိုးရမ်ား၊ ႏုိင္ငံ  ေရးပါတီမ်ားသည္ ရခိုင္အေရးကိစၥအား ေျဖရွင္းရန္ အရည္အခ်င္းရွိသည္ဟု အထင္ေရာက္ ေနၾကပါေၾကာင္း၊ အဆိုပါအေတြးသည္ အဓိပၸါယ္မရွိပါေၾကာင္း၊ ရခိုင္ကိစၥသည္ တစ္ညတည္း ျဖင့္ ေျဖရွင္းလို႔ရသည့္ ကိစၥမဟုတ္ပါေၾကာင္း၊ သမိုင္းေၾကာင္းျပႆနာ၊ အလြန္ရႈပ္ေထြးေသာ ျပႆနာျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ မိမိတို႔အားလံုးသည္ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ရန္၊ အဆင့္ျမွင့္တင္ရန္၊ ၾကီးပြား တိုးတက္ ေစရန္အတြက္ ဆက္လက္ရွင္သန္ၾကရဦးမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ မိမိတို႔အေနျဖင့္ အစိုးရ၏ အစီအမံမ်ားျဖင့္ ရခိုင္ေဒသ ဖြံ႔ျဖိဳုးတိုးတက္ရန္၊ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ ဘ၀မ်ား ဖန္တီးေပးႏုိင္ရန္ ပူးေပါင္း၍ ၾကိဳးစားၾကရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ကမာၻတစ္၀ွမ္းလံုးကလည္း ကူညီ ေပးၾကရန္ လိုအပ္ပါေၾကာင္း၊ အေနာက္ႏုိင္ငံမ်ားမွ ရခိုင္သည္ ျမန္မာတစ္ႏုိင္ငံလံုးကို ကိုယ္စားျပဳသည္ဟုဆိုကာ ျမန္မာကိုဖယ္ထုတ္ လိုက္မည္ဆိုပါက ဤမွတ္ခ်က္သည္ အလြန္႔အလြန္ အဓိပၸါယ္မရွိေသာ ႏုိင္ငံေရး ဆံုးျဖတ္ခ်က္တစ္ခုျဖစ္ပါေၾကာင္း ေျပာၾကား ပါသည္။ 

 

 

အစိုးရအား အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားေပးရာတြင္ -

Vikram Kumar - ပထမအခ်က္အေနႏွင့္ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္ လံုေလာက္စြာ ရရွိေရး စီမံကိန္းမ်ားကို အာရံုစိုက္ရန္၊ PPA ေဆြးေႏြးမႈမ်ားကိုလည္း ျပဳလုပ္ရန္၊  ဒုတိယအခ်က္အေနႏွင့္ Insolvency law ကို အျမန္ဆံုးအတည္ျပဳျပဌာန္းရန္၊ အဆိုပါ ဥပေဒသည္ Ease of Doing Business တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ အဆင့္တက္ႏုိင္ရန္အတြက္ အလြန္အေရးၾကီး ဥပေဒတစ္ခုျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ တတိယအခ်က္အေနျဖင့္ YCDC သည္ ၀န္ေဆာင္မႈအတြက္ ေကာက္ခံေသာ ႏႈန္းထားမ်ား၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားသည္ Doing Business တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ အခ်က္မ်ား ႏွင့္ ၾကီးမားစြာလြဲမွားေနပါေၾကာင္း၊ Land Registration က္ို ေဆာင္ရြက္ရန္၊ Construction permit မ်ားလ်င္ျမန္စြာရရွိရန္ အစရွိသည့္ ကိစၥရပ္မ်ားကို ဦးစားေပး ေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္ေနပါေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္အၾကီးအကဲမ်ား သိရွိ၍ ထိေရာက္ေသာ ဦးေဆာင္မႈ ေပးႏုိင္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္ပါေၾကာင္း ေျပာၾကားပါသည္။

ဦးသိမ္းေ၀ -     ႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရအေနျဖင့္ ေျမျပင္/လက္ေတြ႔တြင္ အမွန္တကယ္ျဖစ္ေနေသာ အေျခအေနကို သိရွိရန္ ၾကိဳးစားေပးပါရန္၊ ၾကီးမားေသာ ကြာဟမႈမ်ားရွိေနပါေၾကာင္း၊ ပုဂၢလိက က႑ဘက္မွလည္း အစိုးရအေနျဖင့္ ယခင္က အျဖစ္ႏုိင္သည့္ အရာမ်ားကို ယခုအခ်ိန္တြင္ ၾကိဳးစား၍ ေျပာင္းလဲေနသည့္ အတြက္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ကို မစြန္႔လြတ္ဘဲ စိတ္ရွည္စြာ ေစာင့္၍ ရည္ရြယ္ခ်က္ကို အေရာက္သြားရန္  တိုက္တြန္းပါေၾကာင္း ေျပာၾကားပါသည္။

         ေနာက္ဆက္တြဲ

 

ေနာက္ဆက္တြဲ (၁) Invest Myanmar Summit 2019 GALA DINNER (ညစာစားပြဲျဖင့္တည္ခင္းဧည့္ခံျခင္း)

          ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္မွ Invest Myanmar Summit 2019 ပထမေန႔ ညပိုင္းတြင္ ပြဲသို႔ တက္ေရာက္လာေသာ ဂုဏ္သေရရွိဧည့္သည္ေတာ္ လူၾကီးမင္းမ်ားအား ညစာစားပြဲျဖင့္ တည္ခင္းဧည့္ခံ ခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါညစာစားပြဲသို႔ စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး ၀န္ၾကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီး၊ စီမံကိန္း ႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ၾကီးဌာနမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ား၊ တက္ေရာက္ခ်ီးျမွင့္ခဲ့ပါသည္။ ဆက္လက္၍ Invest Myanmar Summit ၂၀၁၉ ပြဲၾကီးအား Sponsor ေပးခဲ့ေသာ ကုမၸဏီၾကီးမ်ားကို ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္မွ ဂုဏ္ျပဳမွတ္တမ္းလႊာမ်ား ေပးအပ္ခဲ့ျပီး ရင္းႏွီးေႏြးေထြးစြာျဖင့္ ညစာသံုးေဆာင္ ခဲ့ၾကပါသည္။

 

 

  

 

ေနာက္ဆက္တြဲ (၂) Exbitiors of Invest Summit Myanmar 2019

 

 

No

Exbitiors Name

1

Myanmar Education Development (MED)

2

Institute of Business and Investment Management (IBIM)

3

Strategy First

4

Youth International College

5

Dedaabox

6

Southern Inle Lake by Sustain Development

7

Family Mandalar

8

Gusto

9

Myanmar Institute of Director

10

MPRL E & P Pte.Ltd

11

MAPCO

12

STI

13

Myanmar Central Power

14

Zeya and Associate Co.,Ltd

15

Parami Energy

16

Myanmar Liquified Gas Group Co.,Ltd

17

IGE

18

Great Horkan

19

New Strand Development Co.,Ltd

20

Kalaw Heritage Hotel

21

Chinland

22

Thousand Island

23

Myanmar Inovative life Science (MILS)

24

New A1 Family

25

Myanmar Mahar Htun Co.,Ltd

26

UMG Group of Co.,Ltd

27

Myanmar Consumer Beverage Limited

28

Myanmar C.P Liverstock Co.,Ltd

29

Myanmar Belle Group

30

D & T Myanmar Travel

31

IME property Co.,Ltd

32

Mottama Holding Co.,Ltd

33

National Infrastructure Holding Co.,Ltd

34

Myanmar Tourism Development Public Co.,Ltd

35

Ayeyarwaddy Resort & Villa Development Co.,Ltd

36

Tet Lann Construction Company Limited

37

Golden Development Group Co.,Ltd

38

Mother Industrial Co.,Ltd

39

BXT International Co.,Ltd

40

Fortune International Co.,Ltd

41

EFR Group Co.,Ltd

42

Myanmar Power Spectrum Co.,Ltd

43

MDA

44

M.ezGo

45

Maximun Trading

46

Myanmar Sugar Development Public Company

47

Myanmar Textile City Co.,Ltd

48

Shwedone AYA EPZ @ Aung Shwe Thee Co.,Ltd

 

 

 

 

 

 

 

 

ေနာက္ဆက္တြဲ (၃) ျပခန္းတာဝန္ခံမ်ားထံမွ ေကာက္ယူရရွိေသာ အေျဖလႊာမ်ားမွ ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္

 

၁။       ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖဲြ႔မွ Agriculture Development Zone- က်ိဳင္းခမ္းဧရိယာဧက (၈ေသာင္းေက်ာ္) ကို ဂ်ပန္ကိုယ္စားလွယ္ျဖင့္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖဲြ႕ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံညွိႏိႈင္းၿပီး လုပ္ငန္းအေကာင္ အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရန္။ ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖဲြ႔မွ Shopping Mall ပုဂၢလိကေဆးရုံႏွင့္အိမ္ယာစီမံကိန္း - တာခ်ီလိတ္အိမ္ယာစီမံကိန္း တို႔ကို I Green ႏွင့္ ေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။

          ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖဲြ႔မွ အေသးစားအလတ္စား ေရအားလွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကို U Lay Naing (Director, DICA) ႏွင့္ Li Yuanlin (Vice Chairman)၊ ဦးရဲဖုန္းလိႈင္ (MD) တို႔ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရ အဖဲြ႕ႏွင့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈေကာ္မတီရုံးသို႔ ေတြ႔ဆုံညွိႏိႈင္းရန္၊ လုပ္ငန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ တို႔ျဖစ္ပါသည္။

 

၂။       စစ္ကိုင္းတိုင္းအစိုးရအဖဲြ႔မွ BOT စနစ္ျဖင့္လမ္းမ်ားတည္ေဆာက္ျခင္း (ဂန္႔ေဂါ-ကေလးလမ္း) အတြက္ Korea Express Cooperation မွ Mr. Kim, Kyungtae ႏွင့္ ေဆြးေႏြးခဲ့ရာ - ေရဦး-ကေလးဝ၊မုံရြာ-ပုလဲ-ဂန္႔ေဂါ လမ္းမ်ားႏွင့္ ဂန္႔ေဂါ-ကေလးလမ္းမ်ားတြင္ Public-Private Partnership (PPP) စနစ္ျဖင့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ လုပ္ေဆာင္ရန္ စိတ္ဝင္စားမႈရွိေၾကာင္း၊ Korea Express Way Cooperation သည္ကိုရီးယား၊ ဗီယက္နမ္ႏွင့္ ဂ်ပန္အစရွိသည့္ အာရွႏိုင္ငံမ်ားတြင္ စီမံကိန္းေဆာင္ရြက္ဖူးသည့္ အေတြ႔အႀကဳံရွိေၾကာင္း၊ ေဆာက္လုပ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္လည္း KEC သည္ နားလည္မႈစာခၽြန္လႊာ ထုိးထားလွ်က္ရွိေၾကာင္း ေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။ BOT လမ္းမ်ားတြင္ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ မရွိေသးသည့္အတြက္ အလားအလာရွိေသာ စီမံကိန္းမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း၊ စီးပြားေရးစႀကၤံမ်ား (economic corridors) ႏွင့္ဆက္စပ္လွ်က္ရွိသျဖင့္ အက်ိဳးမ်ားစြာရွိႏိုင္ေၾကာင္း၊ DOH, MOC မွတစ္ဆင့္ဆက္သြယ္၍ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ AATD အစီးေရနည္းေနျခင္း Financial Estimate for Project လိုေနေသးေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

          စစ္ကိုင္းတိုင္းအစိုးရအဖဲြ႔၏ စစ္ကိုင္းဆိပ္ကမ္းႏွင့္ ၿမိဳ႕ျပဖြံ႕ၿဖိဳးမႈစီမံကိန္းအတြက္ စီမံဘ႑ာဝန္ႀကီးမွ ဦးေဆာင္ေဆြးေႏြးခဲ့ရာ Hnin Yu Mon Satiate (MYA) Co.,Ltd. Chin Southern Power Grid Co., Ltd နွင့္ Mandalay Golden Wing Holding Ltd. တို႔ပါဝင္ခဲ့ပါသည္။  စစ္ကိုင္းဆိပ္ကမ္းႏွင့္ၿမိဳ႔ျပဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းႏွင့္ ေျမဧကအက်ယ္အဝန္း ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအား လာေရာက္ေဆြးေႏြးျခင္း။

          စစ္ကိုင္းတိုင္းအစိုးရအဖဲြ႔မွ ဆန္စပါးႀကိတ္ခဲြထုတ္လုပ္ျခင္းႏွင့္ Seed Center တည္ေထာင္ျခင္းအတြက္ ဦးခင္ေမာင္ညႊန္႔၊ ညႊန္မွဴး၊ စိုက္ပ်ိဳးေရး သည္ Mr. Haub ႏွင့္ေဆြးေႏြးရာ အေမရိကန္အေျခစိုက္ JJ Pun ကုမၸဏီမွ Constantin Haub က ဓါတုဓါတ္ေျမၾသဇာႏွင့္ ပိုးသတ္ေဆးမ်ားကို စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း သုံးစဲြႏိုင္ေရးအတြက္စမ္းသပ္/စံျပကြက္မ်ားျဖင့္ပညာေပးေဆာင္ရြက္လိုေၾကာင္း ေဆြးေႏြးပါသည္။ ၄င္းကုမၸဏီ ထုတ္ ဓာတုေဆးဝါးမ်ားမွာ က်န္းမာေရးႏွင့္လိုက္ေလ်ာညီေထြ ရွိေစမည့္ ထုတ္လုပ္မႈအသုံးျပဳမႈမ်ားျဖင့္ ေဖာ္စပ္ေဆာင္ရြက္ထားေၾကာင္း ေဆြးေႏြးပါသည္။ စစ္ကိုင္းတုိင္းအတြင္း ေစ်းကြက္ခ်ဲ႔ထြင္ေရး ေဆာင္ရြက္ လိုပါက ဌာနႏွင့္ဆက္စပ္ရန္ ဖိတ္ေခၚခဲ့ပါသည္။ ဓါတုအေျခခံဓါတ္ေျမ/ပိုးေဆးမ်ားထက္သဘာဝအေျခခံ Organic fertiliser, Pesticides မ်ားက်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔သုံးစဲြေရးသည္ ေခတ္ကေတာင္းဆိုခ်က္ ျဖစ္သျဖင့္ Organic မ်ားကိုပို၍အေလးထားေဆာင္ရြက္သင့္ပါသည္။

          စစ္ကိုင္းတိုင္းအစိုးရအဖဲြ႕မွ ဆိပ္ခံတံတားႏွင့္ ျမစ္ကမ္းနားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး စီမံကိန္းအတြက္ U Nay Min Soe (Assistant Director, DICA) သည္ Jackie Ran (GM / CM Fund) ႏွင့္ ေဆြးေႏြးခဲ့ရာ စစ္ကိုင္း Port and City Development Project တြင္ရရွိႏိုင္ေသာ အခြင့္အလမ္းမ်ား ထည့္သြင္းတည္ေဆာက္ရမည့္ Plant မ်ား Developer အတြက္ အားနည္းခ်က္/အားသာခ်က္မ်ား ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအစီအစဥ္မ်ား စိတ္ဝင္စားမႈ ရွိၿပီးဆက္သြယ္လာမည့္ အလားအလာရွိ Project အေသးစိတ္ကို mail ျဖင့္ဆက္သြယ္၍ ေဆြးေႏြး ေဆာင္ရြက္ ရန္ တို႔ျဖစ္ပါသည္။

          စစ္ကိုင္းတိုင္းအစိုးရအဖဲြ႕မွ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ သည္ေကာင္းထက္၊ China Embassy၊ Gaerishe, Trade Pvt. Limited တို႔ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား လာေရာက္ေဆြးေႏြးျခင္း၊ မုံရြာဆိပ္ကမ္း Project ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈကိစၥရပ္မ်ား ေမးျမန္းေဆြးေႏြးျခင္းတို႔ကို ေျဖၾကားခဲ့ၿပီး N.Yonemurh, Japan Economy Investment Corne,Hayman Capital တို႔ႏွင့္ SME လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ေဆြးေႏြးျခင္း၊ အေသးစား လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ေခ်းေငြလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ေဆြးေႏြးၾကသည့္အျပင္ Jeff Turner,David Walker တို႔ႏွင့္လည္း တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ကုန္သြယ္မႈဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားကို ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။

 

၃။       ရခိုင္ျပည္နယ္အစိုးရအဖဲြ႔မွ Man Aung Island Eco Tourism Development အတြက္ ဦးဥာဏစိုးမွ Mitchel Tan ႏွင့္ ေဆြးေႏြးခ့ဲရာ Man Aung Island Eco Tourism Development Project အေၾကာင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။

          ရခိုင္ျပည္နယ္အစိုးရ၏ ငပလီေလယာဥ္ကြင္း အဆင့္ျမွင့္တင္ျခင္းစီမံကိန္းအတြက္ ေဒါက္တာ ထူးမင္းသိန္း မွ Peter Crowhurst ႏွင့္ေဆြးေႏြးခဲ့ရာ တက္ေရာက္ေဆြးေႏြးသူမ်ားသည္ ငပလီေလဆိပ္ အဆင့္ျမွင့္တင္မႈအား တက္ေရာက္သူကိုယ္တိုင္ အထူးစိတ္ဝင္စားၿပီး ကူညီရန္လိုလားပါသည္။ ေလဆိပ္ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ား တိက်စြာသိႏိုင္ပါက ေရွ႔ေလွ်ာက္လက္တဲြမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရာတြင္ ပိုမိုအဆင္ေျပလြယ္ကူႏုိင္၍ ဦးေဆာင္ေဆြးေႏြးသူသည္ ေလဆိပ္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အေသးစိတ္အခ်က္ အလက္မ်ားအား အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီ တက္ေရာက္သူထံ ပို႔ေပးမည္ ျဖစ္ပါသည္။

          ရခိုင္ျပည္နယ္အစိုးရ၏ မာန္ေအာင္ကၽြန္း -မာန္ေအာင္ကၽြန္း project ရွင္းလင္းေျပာၾကားရာ Villa တည္ေဆာက္ျခင္းႏွင့္ ဝယ္ယူႏုိင္မည့္ပုံစံ၊ Eco Tourism အေၾကာင္းႏွင့္ Village Development တို႔ ပါဝင္ ပါသည္။

 

၄။       ခ်င္းျပည္နယ္အစိုးရအဖဲြ႔ သတၱဳတြင္းဝန္ႀကီးဌာနမွ ဦးမင္းေဇာ္ဦး သည္ Mr. Wang Hiayuan ႏွင့္ ေဆြးေႏြးရာတြင္ ခ်င္းျပည္နယ္အတြင္း၌ေၾကးနီ(Copper)ထုတ္လုပ္မႈေဆာင္ရြက္ရန္စိတ္ဝင္စားမႈရွိပါသည္။  ေၾကးနီသတၱဳသိုက္ရွိရာ ေဒသမ်ားသို႔ Field visit ဆင္းရန္ Date ေရြးမည္ဟု ေျပာၾကားပါသည္။  ၂ဝ၁၉ခုႏွစ္ မတ္လ၌ ျပဳလုပ္မည့္ Chin Investment Forum (2019) ၌တက္ေရာက္မည္ဟုလည္း ေျပာၾကားပါသည္။  KINCAID Group သည္ခ်င္းျပည္နယ္အစိုးရအဖဲြ႕ႏွင့္၂၀၁၈ႏိုဝင္ဘာလအတြင္း (ပ)အႀကိမ္ ေၾကးနီ (Copper) ထုတ္လုပ္မႈေဆာင္ရြက္ရန္ကိစၥေဆြးေႏြးမႈရွိခဲ့ပါသည္။ေၾကးနီသတၱဳထြက္ရွိရာေဒသမ်ား၌၂ဝ၁၉မတ္လအတြင္း site visit ဆင္းမည္ဟု ေျပာၾကားပါသည္။ ေၾကးနီ (Copper) ထြက္ရာေဒသျဖစ္သည့္ ကန္ပက္လက္ၿမိဳ႔နယ္ ရင္ကဲြေတာင္ေဒသသို႔ ၂ဝ၁၉ မတ္လ အတြင္း ကြင္းဆင္းေလ့လာမႈ ေဆာင္ရြက္ရန္ Plan ေရးဆဲြမည္ဟုသိရွိ ရပါသည္။ သတၱဳတြင္းဦးစီးဌာန (ခ်င္းျပည္နယ္)DICA (ခ်င္းျပည္နယ္) တို႔မွ ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးစဥ္ လိုအပ္ေသာ အကူအညီမ်ား ေပးျခင္းအား ေဆာင္ရြက္ေပးပါမည္။ ခ်င္းျပည္နယ္အစိုးရမွ လိုအပ္ေသာ အကူအညီမ်ား ပ့ံပိုး ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။

 

၅။       ဧရာဝတီတိုင္းအစိုးရအဖဲြ႔ Pathein Industrial City Project မွ ေဒၚသန္းသန္းႏိုင္သည္ Mr. Wang Hiayuan ႏွင့္ ေဆြးေႏြးရာ ၄င္းတို႔ Company တြင္လုပ္ငန္းခဲြေပါင္း မ်ားစြာရွိသည့္အနက္ အလားအလာရွိေသာ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ျပဳလုပ္ေသာလုပ္ငန္းလည္းပါဝင္ကာ ေဆြးေႏြးခ်က္အရ Pathein Industrial City တြင္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံရန္စိတ္ဝင္စားေၾကာင္း ေဆြးေႏြးထားပါသည္။ ၄င္းတို႔အေနျဖင့္ Pathein Industrial City Project အားစိတ္ဝင္စားပါသျဖင့္ ထပ္မံေတြ႔ဆုံ ေဆြးေႏြးသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ March လေလာက္တြင္ ထပ္မံေတြ႔ဆုံ ေဆြးေႏြးရန္ခ်ိန္းဆိုထားပါသည္။

 

၆။       တနသၤာရီတိုင္းအစိုးရအဖဲြ႔မွ ခရီးသြားလာေရးလုပ္ငန္းက႑ကို ဦးထြန္းထြန္းမွ ေဆြးေႏြးရာ Tourism, Construction စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးအေၾကာင္းတို႔ ပါဝင္ခဲ့ပါသည္။ 

          တနသၤာရီတိုင္းအစိုးရအဖဲြ႔မွ ရာဘာကုန္ေခ်ာႏွင့္ရာဘာသစ္အေခ်ာထည္စက္ရုံမ်ားအေၾကာင္းကို Dr. Yu Sein မွ Thuya Thewin - Rubber value added supply chain ႏွင့္ Ray Yee Latt Aye - Capital Partnersor buy share from Dawdi Golden Land Co.,Ltd. တို႔ႏွင့္ ေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။ TOR ေရးဆဲြရန္၊ CAPITAL PARTNER မ်ားပိုမိုရရွိလာႏိုင္ရန္ ေလ့လာသြားရန္၊ ျမန္မာကုမၸဏီမ်ားအတြက္ Capital Partners မ်ား ျပဳလုပ္ရန္ Workshop မ်ား ျပဳလုပ္ေပးသင့္ပါသည္။Mr. Kevin M. Murphy (MD) ANDAMAN ႏွင့္ ေဆြးေႏြးရာ RSS Factory မ်ားအတြက္ JV ေဆာင္ရြက္ၾကရန္၊ ဆက္လက္ေဆြးေႏြး ေဆာင္ရြက္သြားၾကရန္၊ ကမၻာ့ေစ်းကြက္သို႔တင္ပို႔ရန္ ရာဘာထုတ္ကုန္ကို ေရရွည္ထုတ္လုပ္သြားရန္၊ ကားတာယာစက္ရုံသည္ ဆဲြေဆာင္မႈရွိေၾကာင္း၊ Anatoly Bulochini – KOV ရုရွားသည္ ရာဘာမ်ားကို မေလးရွားႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံတို႔မွ ဝယ္ယူမႈမ်ားစြာရွိသျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ဝယ္ယူလိုေၾကာင္း၊ ျမန္မာျပည္မွ ဝယ္ယူႏုိင္မည့္ ပုံစံကို ေလ့လာမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ရုရွားမွ အဝယ္ေတာ္မ်ားအတြက္ ျမန္မာ့ရာဘာသည္ အလားအလာ ေကာင္းပါေၾကာင္း၊ study tour ျပဳလုပ္ရန္ ဖိတ္ၾကားေပးရန္တို႔ ျဖစ္ပါသည္။

          တနသၤာရီတိုင္းအစိုးရအဖဲြ႔မွ ဟိုတယ္၊အိမ္ယာႏွင့္ ေစ်းတည္ေဆာက္ျခင္းလုပ္ငန္း မ်ားအတြက္ U Aye Min Soe မွ Pakainay.Leng-ee ၊ Htoon Nay Htoon (GE Power) ႏွင့္ Wang Haiyuan (KINCAID Group) တို႔ (၃) ဦးနွင့္ ေဆြးေႏြးရာ ေျမအေနအထားအေျခအေန၊ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးအေနအထား၊ ခြင့္ျပဳမိန္႔ ရရွိမႈအေျခအေနတို႔ကို ေဆြးေႏြးၾကရာ ခြင့္ျပဳမိန္႔ရရွိရန္ လြယ္ကူေၾကာင္း ေတြ႕ရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ရန္ႏွင့္ ဌာနဆိုင္ရာခြင့္ျပဳခ်က္လြယ္ကူေစရန္လိုအပ္ေၾကာင္းတို႔ ေျပာၾကားပါသည္။

 

၇။       ကရင္ျပည္နယ္အစိုးရအဖဲြ႔မွ ရာဘာကုန္ေခ်ာႏွင့္ရာဘာသစ္အေခ်ာထည္စက္ရုံမ်ား အေၾကာင္းကို ဦးႏိုင္ဝင္းတိုး မွ ကရင္ျပည္နယ္ ဘားအံၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ လိႈင္းဘဲြ႕ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းတြင္ ရာဘာစုိက္ခင္းမ်ား တည္ေထာင္၍ ရာဘာကုန္ေခ်ာႏွင့္ပရိေဘာဂစက္ရုံမ်ား တည္ေထာင္ရန္၊ မေလးရွားအေျခစိုက္ ရာဘာ လုပ္ငန္းစုႏွင့္ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ရန္ ေဒၚမီမီလင္း (MD Investment LLC) မွခ်ိတ္ဆက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ရာဘာစိုက္ခင္းအတြက္ ေျမရရွိေရးႏွင့္လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ အေျခအေနတင္ျပရန္ ျပည္ပကုမၸဏီ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ အစိုးရအဖဲြ႕ထံ လာေရာက္ေတြ႔ဆုံသြားျခင္း ႏွင့္ ရာဘာအမ်ိဳးအစားေကာင္းမ်ား စိုက္ပ်ိဳးသြားရန္ တို႔ ျဖစ္ပါသည္။

          ကရင္ျပည္နယ္အစိုးရအဖဲြ႔မွ ေနေရာင္ျခည္သုံးဓါတ္အားေပးစက္ရုံမ်ားတည္ေဆာက္ျခင္း ကို ဦးႏိုင္ဝင္းတိုး၊ ဦးရဲဖုန္းလိႈင္၊ ဦးေက်ာ္ေမာင္ေမာင္ တို႔က ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကၿပီး solar power 10 MW သို႔ ထုတ္လုပ္ရန္ Feaxible study ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ရန္တို႔ ပါဝင္ပါသည္။

 

၈။       ရန္ကုန္တိုင္းအစိုးရအဖဲြ႕ Yangon City Development Committee မွ ဦးတင္ေမာင္ျမင့္သည္ (က) Mark Livingston (Managing Director)၊ (ခ) Lyu Chenyang (Senior Marketing Manager)၊ (ဂ) Taipei Computer Association ၏ Project Manager တို႔နွင့္ ေဆြးေႏြးခဲ့ရာ -

          ရန္ကုန္ၿမိဳ႔ေတာ္စည္ပင္နယ္နမိတ္ျပင္ပ (၁၁) ၿမိဳ႕နယ္အတြက္ ႏိုင္ငံတကာအဆင့္မွီ စက္မႈဇုန္မ်ား ထူေထာင္ႏုိင္ရန္ တစ္ၿမိဳ႕နယ္ခ်င္းစီအလိုက္ လ်ာထားစက္မႈဇုန္ေနရာမ်ားအား ေျမပုံကားခ်ပ္မ်ားျဖင့္ ေဆြးေႏြးခဲ့ သည့္အတြက္ စိတ္ဝင္စားသူမ်ား လာေရာက္ေမးျမန္း၍ သတင္းအခ်က္အလက္ရယူၾကပါသည္။ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွွံ လိုသူမ်ား Booth တြင္လာေရာက္ေမးျမန္း၍ (၁၁)ၿမိဳ႕နယ္ စက္မႈဇုန္တည္ေဆာက္ေရးမ်ားအတြက္ စိတ္ပါဝင္စားၾကေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရပါသည္။ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားအား ဖိတ္ေခၚ၍ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစုိးရ အဖဲြ႕လမ္းညႊန္ခ်က္ျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္ေရး ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ျပီး Invest Myanmar Summit ေဆြးေႏြးပဲြမ်ားသို႔ စဥ္ဆက္မျပတ္ တက္ေရာက္၍ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ပိုမို ရယူသင့္ပါသည္။

          ရန္ကုန္တိုင္းအစိုးရအဖဲြ႔၏ Yangon Metropolitan Developemnt Public Co.,Ltd. မွ ဦးမ်ိဳးျမင့္ ဦးေဆာင္ေဆြးေႏြးခဲ့ရာ ျမန္မာတျပည္လုံးအတိုင္းအတာအရ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံရန္ အခြင့္အလမ္းမ်ားကို Project Bank အေနျဖင့္ သိရွိရသျဖင့္ စိတ္ဝင္စားေၾကာင္း၊ DICA အေၾကာင္းကိုလည္း ပိုမို သိရွိခြင့္ရေၾကာင္း၊ အလားအလာေကာင္းေသာ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားႏွင့္လည္း အဆက္အသြယ္မ်ားရေၾကာင္း၊ ေနာင္ႏွစ္မ်ားတြင္ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားပါက ပါဝင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းဟု မွတ္ခ်က္ျပဳခဲ့ၾကပါသည္။

          ရန္ကုန္တိုင္းအစိုးရအဖဲြ႔ Yangon Region Investment Committee မွ ဦးမ်ိဳးခိုင္ ႏွင့္ Dr. Mathan S Raja, director, Swaas UK Ltd. တို႔ေဆြးေႏြးရာ ျပည္တြင္း recycle box မ်ားအား ျပည္ပသို႔ ျပန္လည္ တင္ပို႔ျခင္းလုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္လိုျခင္း YCDC ႏွင့္ဆက္သြယ္ရမည့္ contact အားပံ့ပိုးေပးျခင္း အေၾကာင္းမ်ား ပါဝင္ပါသည္။  ထို႔ေနာက္ Jipyong LLcMr. Brcian K.OH ႏွင့္ ေဆြးေႏြးရာ ျမန္မာႏုိင္ငံရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈဥပေဒအရ ျမန္မာႏုိင္ငံရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မရွင္၏ခြင့္ျပဳမိန္႔ရရွိၿပီးေနာက္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမွဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအား သိလို၍ ေဆြးေႏြးျခင္းႏွင့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမွ လက္ရွိေတြ႔ႀကဳံေနရေသာ ေျမငွားရမ္းျခင္း စာခ်ဳပ္အေပၚ ျမန္မာႏိုင္ငံရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈဥပေဒႏွင့္ Registration Act တို႔အရမွတ္ပုံတင္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ေတြ႔ႀကဳံရေသာ အခက္အခဲအား အကူအညီေပးရန္ ေဆြးေႏြးျခင္း၊ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမွဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ ရမည့္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအား  လုပ္ထုံးလုပ္နည္းႏွင့္အညီ ရွင္းလင္းေျပာၾကားျခင္း၊ ေျမငွားရမ္းျခင္းစာခ်ဳပ္အေပၚ မွတ္ပုံတင္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ သက္ဆိုင္ရာဌာနႏွင့္ညွိႏိႈင္း ေဆာင္ရြက္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဆြးေႏြး ေျပာၾကား ခဲ့ျခင္း၊ သက္ဆိုင္ရာဌာန စာခ်ဳပ္စာတမ္းမွတ္ပုံတင္ရုံးႏွင့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူတို႔အား ေတြ႔ဆုံ၍ကူညီေဆာင္ရြက္ ေပးမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ Mr. Liao, Kuo Hung (Project Manager, Core Pacific Group) ႏွင့္ ေဆြးေႏြးမႈတြင္ ဒလစက္မႈဇုန္စီမံကိန္း တည္ေဆာက္လိုျခင္းလုပ္ငန္း၊  NYDC ျဖင့္ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။

          ရန္ကုန္တိုင္းအစိုးရအဖဲြ႕မွ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္း အတြက္ ဦးသိန္းေဝမွ ေဆြးေႏြးေျပာၾကားေပးရာ စိတ္ဝင္စားသူမ်ားအေနျဖင့္ NYDC ႏွင့္ တိုက္ရိုက္ခ်ိတ္ဆက္ၿပီး ဆက္လက္ေဆြးေႏြးသြားႏိုင္ေၾကာင္း၊ ရင္းႏွီး ျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားစြာ ရွိသည့္အနက္မွ မိမိႏွင့္ကိုက္ညီေသာ အဆက္အသြယ္မ်ားရရွိျခင္း၊ ပိုမုိတိက်သည့္ ေရွ႕ဆက္ ခ်ိတ္ဆက္ေဆြးေႏြး ေဆာင္ရြက္သြားရန္တို႔ျဖစ္ပါသည္။

 

၉။       မြန္ျပည္နယ္ အစိုးရ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၊ စီမံ/ဘ႑ာဝန္ႀကီး၊ စည္ပင္ဝန္ႀကီး - ဦးေဇာ္လင္းေအာင္ တို႔သည္ သီဟဖြံ႕ၿဖိဳးေရးကုမၸဏီ၊ Mr. Sunip Barman၊ Construction Co.,Ltd. India၊ Mr. Lin Godong၊ KAMA Industry Co., Ltd. တို႔ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးခဲ့ၾကၿပီး ျပည္နယ္အစိုးရအဖဲြ႕ႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္၍ ဆက္လက္ေဆြးေႏြး ေလ့လာၾကမည္ ျဖစ္ပါသည္။

 

၁၀။     MOGE လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာနမွ ေဒါက္တာစိုးမိုးေအာင္သည္ IKBZ မွ ဦးညိုျမင့္ႏွင့္ ေဆြးေႏြးရာတြင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူအမ်ားစုသည္ Oil and Gas sector ကို စိတ္ဝင္စားၾကပါေၾကာင္း၊ လွ်ပ္စစ္ ဓါတ္အားထုတ္လုပ္၊ ျဖန္႔ျဖဴးျခင္းလည္း ပါဝင္ေၾကာင္း၊ ထို႔အျပင္ စက္သုံးဆီႏွင့္ ဓါတ္ေျမၾသဇာ ထုတ္လုပ္ ျခင္းတို႔တြင္ ရွိႏိုင္မည့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ အခြင့္ပိုမို သိရွိလိုၾကေၾကာင္း၊ offshore and onshore မ်ားအတြက္ ႏုိင္ငံတကာေစ်းၿပိဳင္ ေခၚယူျခင္းကို မၾကာမွီ ျပဳလုပ္ေတာ့မွာ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ Oil and Gas က႑တြင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံလိုသူမ်ားကို လာေရာက္ေလ့လာေစလိုေၾကာင္း တို႔ေဆြးေႏြးပါသည္။

 

၁၁။     Ministry of Tourism & Hotel မွ ဦးမ်ိဳးျမင့္ သည္ ေဆြးေႏြးသူ Albert Hesselsဘက္မွ eco lounge လုပ္ငန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္သည့္အခါ 3 star ႏွင့္အထက္မွႏိုင္ငံျခားသားမ်ား လုပ္ကိုင္ခြင့္ရွိသည္ဟူေသာ အေၾကာင္းအရာႏွင့္ပတ္သက္၍ ေမးျမန္းရာ - တာဝန္ရွိသူမွ eco lounge project မ်ားသည္ investment ပမာဏနည္းျခင္း eco-friendly ျဖစ္ေစရန္ ေဒသထြက္ပစၥည္းမ်ားကိုအသုံးျပဳေၾကာင္း၊ Mr. Hessels အေနျဖင့္ eco lounge project ကိုအေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္အစီအစဥ္ရွိပါကသက္ဆိုင္ရာတုိင္းႏွင့္ ျပည္နယ္အစိုးရႏွင့္ ေဆြးေႏြးကာ MIC သို႔ proposal တင္ျပီးဟုိတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရးဝန္ႀကီး၊သစ္ေတာဝန္ႀကီးတို႔ႏွင့္ ေဆြးေႏြးႏိုင္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ထပ္မံ၍အေသးစိတ္သိလိုသည္မ်ားကို Ministry of Hotel & Tourism website မွ ျဖစ္ေစ  email address မွ ျဖစ္ေစဆက္သြယ္ေမးျမန္းစုံစမ္းႏိုင္ေၾကာင္းအႀကံျပဳ ေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။

          Ministry of Hotel and Tourism – ဦးမ်ိဳးျမင့္ (ညႊန္ၾကားေရးမွဴး) သည္ Ryan Russell ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးရာ ကရင္ျပည္နယ္ ၌ invest လုပ္ရာတြင္ နယ္ေျမေအးခ်မ္းမႈ၊ လုပ္ငန္းလုံျခဳံမႈအတြက္ အစိုးရဘက္မွ တာဝန္ယူမႈ ရွိ၊ မရွိ သိရွိလိုသျဖင့္ ေမးျမန္းခဲ့ရာ ကရင္ျပည္နယ္ အစိုးရ ဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ျပပဲြတြင္ တိုက္ရိုက္ေဆြးေႏြးရန္ ညႊန္ၾကားအၾကံျပဳခဲ့ပါသည္။ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရး ဝန္ႀကီး ဌာန၏ ဆက္သြယ္ရမည့္ လိပ္စာေပးထားခဲ့ပါသည္။

 

၁၂။     ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ New Mandalay Resort City အတြက္ ေဆြးေႏြးေျပာၾကားရာ လာေရာက္ေဆြးေႏြးသူမွ စီမံကိန္းစတင္မည့္အခ်ိန္၊ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံရမည့္ကာလ၊ ေဆာင္ရြက္မည့္ အဆင့္ဆင့္၊ ေျမအသုံးခ်ႏုိင္မႈ ႏွင့္ လုပ္ငန္းအမ်ိဳးအစားမ်ားကို ေမးျမန္းခဲ့ပါသည္။

          Ministry of Constructionေဒၚသြန္းသီရိထြဋ္ - Chan Mya Oo - Fibre Infrastructure မ်ားအား စီမံကိန္းမ်ားတြင္ထည့္သြင္းေဆာင္ရြက္ရန္၊ Investment အတြက္တာဝန္ရွိသူမ်ားသို႔ ဆက္သြယ္ႏိုင္ေၾကာင္း ေျပာၾကားပါသည္။

          Ministry of Construction ဦးေဇာ္ေဇာ္ေအး - Peter Bruder - DUHD မွေဆာင္ရြက္လွ်က္ ရွိေသာစီမံကိန္းမ်ား၊ Eco-Green City စီမံကိန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအေၾကာင္း၊Tosatis Rodprasert - အသစ္ ေဖာက္လုပ္မည့္ Expressway မ်ားအေၾကာင္းႏွင့္ ျဖတ္သန္းသြားလာမည့္ၿမိဳ႔မ်ား၊ Economic corridor မ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ၿမိဳ႔မ်ားဖြံ႕ၿဖိဳးေရး၊ Development potentials ႏွင့္ trends မ်ားကိုရွင္းလင္းေျပာၾကားပါသည္။  ထို႔ျပင္ ဦးျပည့္ၿဖိဳးေအာင္ - DUHD မွ ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိေသာစီမံကိန္းမ်ားအိမ္ရာမ်ား ေဆာက္လုပ္ရာတြင္ ပုဂၢလိက လုပ္ငန္း၊ ကုမၸဏီမ်ားမွ မည္သို႔ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မည့္ အိမ္ရာေရာင္းခ်ျခင္းစနစ္လုပ္ငန္းမ်ားYangon 2040 Master Plan ပါစီမံကိန္းမ်ားအေၾကာင္း၊ ဦးေနလင္းၿဖိဳး - DUHD မွေဆာင္ရြက္ေနသည့္ 4 Mega Projects မ်ား၊ New team မ်ားတြင္ services မ်ားပါဝင္ေဆာင္ရြက္နိုင္မႈနည္းလမ္းမ်ား၊ ၿမိဳ႔သစ္စီမံကိန္းမ်ားတြင္ ပညာေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ထားမႈႏွင့္ပုဂၢလိကက႑မွပါဝင္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား၊ DUHD website ႏွင့္ ministry of construction website တြင္အေသးစိတ္သိရွိႏိုင္ရန္အႀကံေပးခဲ့ေၾကာင္း၊ အိမ္ရာတည္ေဆာက္ ေရာင္းခ်ျခင္းသိသင့္သည္မ်ားကို ေျပာျပအႀကံျပဳခဲ့ New team မ်ားတြင္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ရန္ ရွင္းလင္း အႀကံျပဳခဲ့ပါသည္။

 

၁၃။     Ministry of Education မွ Dr. Mya Mya Than ႏွင့္ U Kyaw Khine Linn တို႔သည္ Zhenteo Corporate Rommakiet Kawatananporn, Chief Representative ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံ၍ ပုဂၢလိကေက်ာင္းမ်ား တကၠသိုလ္မ်ား ထူေထာင္ရန္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန အေနျဖင့္ မည္သို႔ေဆာင္ရြက္ေပးမည္၊ မည္သို႔ ေလွ်ာက္ထား ရမည္တို႔ကို ေမးျမန္းပါသည္။ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ Metallogial Engineering ႏွင့္ ပတ္သက္၍ သင္ၾကား ေနမႈအေျခအေန၊ ပညာရွင္မ်ား ႏွစ္စဥ္ ေမြးထုတ္မႈ အေျခအေန ေမးျမန္းပါသည္။
ေနျပည္ေတာ္တြင္ MANAgement University, LLM တည္ေထာင္ရန္ မည္သို႔ ေလွ်ာက္ထားရန္ ေမးျမန္း
ITပညာရွင္မ်ား  IT university မ်ား ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ သင္ၾကားမႈ အေျခအေနအား ေမးျမန္း
DRI ရွိ ဓါတ္ခဲြခန္းမ်ားတြင္ တိုင္းတာရႏုိင္သည့္ ဓါတ္ခဲြစမ္းသပ္ႏုိင္သည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ား
University မ်ား  accrefitation ယူျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေမးျမန္းျခင္းပုဂၢလိကပညာေရးႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ဥပေဒ၊ မူဝါဒေမးျမန္းTrademark, copy right, industrial design, patent တို႔ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေမးျမန္း - Accreditation ယူျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေမးျမန္းစုံစမ္းပါသည္။တကၠသိုလ္မွာ online registration စနစ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဝန္ႀကီးဌာနသို႔ ေဆြးေႏြးလိုပါေၾကာင္း တင္ျပပါသည္။

 

၁၄။     Ministry of Planning and Finance မွ Project Bank Information Description ကို ေဒၚသီတာႏြယ္မွ ရွင္းလင္းေျပာၾကားရာတြင္ အေျခခံအေဆာက္အအုံလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ စြမ္းအင္စီမံကိန္းမ်ား ကို စိတ္ဝင္စားၾကေၾကာင္း၊ အခ်က္အလက္မ်ားကို မၾကာမွီ အြန္လိုင္းတြင္ ၾကည့္ရႈႏုိ္င္ေတာ့မည္ ျဖစ္ၿပီး the best time to invest in Myanmar ဟုေျပာပါသည္။

၁၅။     စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနမွ Trade Promotion ဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား အေၾကာင္းကို ေဆြးေႏြးရာ ျပည္နယ္နွင့္တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ကုန္သြယ္မႈ ျမွင့္တင္ေရး အလားအလာမ်ားကိုရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ရန္၊ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံႏုိင္မည့္အခြင့္အလမ္းမ်ားကို သိရွိခဲ့သျဖင့္ တန္ဖိုးျမွင့္ ကုန္ေခ်ာမ်ားတိုးျမွင့္ထုတ္လုပ္သြားေရး၊ ပို႔ကုန္တိုးျမွင့္တင္ပို႔ႏုိင္ေရးတို႔အတြက္ ပုဂၢလိကက႑ႏွင့္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္သြားႏိုင္ရန္ နည္းလမ္းႏွင့္အခြင့္အလမ္းမ်ားကိုသိရွိခဲ့ပါသည္။ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ကုန္သြယ္မႈ ျမွင့္တင္ ေရးကို ေပါင္းစပ္ညွိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အမ်ိဳးသားပို႔ကုန္မဟာဗ်ဴဟာရိွ Projects မ်ားတြင္ ျမွဳပ္ႏွံရန္ဖိတ္ေခၚလိုေၾကာင္းေျပာၾကားပါသည္။

           စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနမွ ကုန္သြယ္မႈ မူဝါဒမ်ားကို ေဒၚခ်ိဳသက္မူက Joshua Set paing Htet ႏွင့္ ေဆြးေႏြးမႈတြင္ Export and Import Procedures မ်ား Retail and Wholesale Notification / Legal advisor ျဖစ္သျဖင့္ ျပည္ပမွရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားကို ကုန္သြယ္မႈဆိုင္ရာ လုပ္ထုံးလုပ္နည္း မ်ား ပိုမိုအႀကံျပဳျခင္းျဖင့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈကို ဖိတ္ေခၚမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားပါသည္။

          စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနမွ စားသုံးသူအကာအကြယ္ေပးေရးကို ဦးစိုးေအာင္မွ ဦးေက်ာ္သူထက္ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံ ေဆြးေႏြးခဲ့ရာ စားသုံးသူအကာအကြယ္ေပးေရးအတြက္တိရိစၦာန္အစာႏွင့္ lab ပိုင္းဆုိင္ရာ (အစားအေသာက္) Test kitမ်ားႏုိင္ငံအတြက္လိုအပ္မႈအေျခအေန/ဓါတ္ခဲြခန္းတည္ေဆာက္မႈ၆၀% ၿပီးစီးေနၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ Test kitမ်ား ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်ျခင္း၊ တိရိစၦာန္အစာထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ျခင္း/ စားသုံးသူ အတြက္ ေဘးဥပါဒ္အႏၱရာယ္မျဖစ္ေစေရးတို႔အတြက္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ရန္/ဓါတ္ခဲြခန္းရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစေရးတို႔ကို ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း ေျပာၾကားပါသည္။

          စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနမွ နယ္စပ္ကုန္သြယ္မႈလွ်င္ျမန္ေခ်ာေမြ႕ေရး ကို ေဒၚေအးေအးဝင္းမွ ေဆြးေႏြးခဲ့ရာ Certificate of Origin Online Application system မ်ားအေၾကာင္း၊ Export promotion for Agricultural Products မ်ား၊ သီရိလကၤာႏုိင္ငံမွတင္ပို႔လိုပါသျဖင့္အႀကံဥာဏ္မ်ား ေတာင္းခံလာျခင္း အေၾကာင္း ႏွင့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားကိုႀကိဳဆိုဖိတ္ေခၚသြားမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း ေျပာၾကားပါသည္။

          စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနမွ ပို႔ကုန္ပစၥည္းမ်ားအရည္အေသြးျပည့္မွီေရး ကို ေဒၚေအးေအးဝင္းမွ အရည္အေသြးျပည္မွီသည့္ ပို႔ကုန္ပစၥည္းမ်ား သတ္မွတ္အရည္အခ်င္းႏွင့္ ကိုက္ညီသည့္ ကုန္ပစၥည္းမ်ားတင္ပို႔ႏိုင္ရန္သုေတသနဓါတ္ခဲြစမ္းသပ္ခန္းမ်ားဖြင့္လွစ္ႏိုင္ေရး၊ ထုတ္ပိုးပုံနည္းစနစ္မ်ားႏွင့္ label တပ္ဆင္မႈပါဝင္သည့္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္အလားအလာမ်ားCommodity Testing and Quality Management ဆိုင္ရာအႀကံျပဳခ်က္မ်ားျဖင့္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားကိုဖိတ္ေခၚပါသည္။

 

၁၆။     စက္မႈဝန္ႀကီးဌာန - အမွတ္(၃)အႀကီးစားစက္မႈလုပ္ငန္း မွ ဦးဝင္းေအာင္ သည္ Mr. Yang, Dong Wood, Mr. Kevin M. Murphy တို႔ႏွင့္ ေဆြးေႏြးရာ လက္ရွိစက္ရုံမ်ားတြင္လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား (solar system) အသုံးျပဳ၍ textile product ထုတ္လုပ္ၿပီးလွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား off grid အသုံးခ်ႏိုင္ေရး၊ သထုံစက္မႈနယ္ေျမတြင္ eco industrial cluster ထူေထာင္ရန္အတြက္ Developer အေနျဖင့္ထူေထာင္ႏုိင္ရန္  lease (or) PPP  စနစ္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေရး ပူးေပါင္းေခါင္းေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ ထပ္မံဆက္သြယ္၍ အေသးစိတ္ညွိႏိႈင္းရန္၊ စစ္ေတာင္းစကၠဴစက္ရုံတြင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံေရးႏွင့္ သာေပါင္းစကၠဴစက္ရုံမ်ားတြင္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ရန္ ေဆြးေႏြးျခင္း၊ investor /developer မ်ားမွလုပ္ငန္းအတြက္ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ စတင္အကာင္အထည္ေဖာ္ ႏုိင္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ investment ratio လုပ္ခြင့္ရမည့္ကာလ (ႏွစ္ရွည္) ရရွိရန္ ေဆြးေႏြးစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုမႈကာလ ၾကာျမင့္မႈေလ်ာ့ခ်ေရး၊  လုပ္ငန္းလက္ေအာက္ရွိစက္ရုံ (၁)ရုံခ်င္းအေသးစိတ္ ေလ့လာၿပီးမွ email contact လုပ္ယူၿပီး in detail လာေရာက္ေဆြးေႏြးရန္၊ SOE စက္ရုံမ်ားမွႏုိင္ငံတကာကဲ့သို႔ Manufacturing လုပ္ငန္းမ်ားအား  local/foreign investor မ်ားဖိတ္ေခၚ၍ privitation (PPP) သို႔  soft change သြားရန္၊ Textile Dyeing Finishing, Pulp & Paper manufacturing အတြက္စက္ရုံႏွင့္ ေျမလြတ္မ်ားအသုံးခ်ရန္ႏွင့္ Waste Water Treatment အားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံလိုသူမ်ားႏွင့္ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ရန္လုပ္ငန္းစဥ္ညွိႏိႈင္းမႈကာလေလ်ာ့ခ်ေရး ေဆာင္ရြက္ရန္ တို႔ကိုေဆြးေႏြးပါသည္။

          Ministry of Industry မွ U Soe Lwin (GM) သည္ဦးျမင့္ေအးႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးရာ transformer မ်ားထုတ္လုပ္ရန္ စက္ရုံမ်ားကို အမွတ္(၂) စက္မႈဝန္ႀကီးဌာန ႏွင့္ အေသးစိတ္လာေရာက္ ညွိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ရန္ Proposal ႏွင့္ Interest’s form ကို တင္သြင္းရန္ ဖိတ္ေခၚခဲ့ပါသည္။  U Than Sat (GM) သည္ ေဒၚခင္စႏၵာဝင္းႏွင့္ PPP model ျဖင့္ ေရသန္႔ဖန္ပုလင္းမ်ား၊ မွန္ခ်ပ္မ်ား ထုတ္လုပ္ရန္ ပုသိမ္ရွိစက္ရုံတြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လိုေၾကာင္းႏွင့္ ဦးေကာင္းစည္သူမွ ေမာ္လၿမိဳင္တြင္ ceramic insulator စက္ရုံကို တဲြဘက္ေဆာင္ရြက္လိုေၾကာင္း၊  ဦးမ်ိဳးဇာနည္ဝင္း (GM) သည္ Mr. Noriyuki Yonemura, President, JMEIC Joint Cooperation ႏွင့္ feasible PPP Scheme အေၾကာင္းကို ေတြ႔ဆုံ ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း၊  policy, relaxation, incentives စသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ား ပါဝင္ေၾကာင္း တင္ျပပါသည္။

 

၁၇။     Dr. Mathan S. Raia Chairman, Waks Tanil Sangan - India မွ Tourism ေက်ာင္းသားမ်ားကို Internship program အတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ လာေရာက္ လုပ္ကိုင္ရန္ အစီအစဥ္ ရွိေၾကာင္းေျပာၾကားၿပီး
ဝန္ႀကီးဌာနဘက္မွျမန္မာႏုိင္ငံေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္လည္း Internship program အတြက္ ျပန္လည္ ေတာင္းဆိုရာ အဆင္ေျပေၾကာင္း ေျပာၾကားပါေၾကာင္း၊ Ministry of Education ကို တရားဝင္ ဆက္သြယ္ရန္ ေျပာၾကားရန္ႏွင့္ အျခား သက္ဆုိင္ရာ ဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ဆက္သြယ္ရန္ အႀကံျပဳေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း၊ Hotel and Tourism ဝန္ႀကီးဌာနမွ international relation ႏွင့္  project director ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံၾကေၾကာင္း၊ အေသးစိတ္ သိရွိလိုပါက ထပ္မံေဆြးေနြးရန္ ဝန္ႀကီးဌာနသို႔ လာေရာက္ႏုိင္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ 

 

၁၈။     Indonesia Second Secretary Vinsky G. Wattimena- ပုဂံမွ Cambodia ( Angkor Watt) သို႔ တိုက္ရိုက္ FLIGHT ရွိ/မရွိ ေမးျမန္းျခင္းအေပၚ ပုဂံမွ ဘာလီသို႔ ေလေၾကာင္းလိုင္း တိုက္ရိုက္ဆဲြရန္ အႀကံျပဳျခင္းစစ္တမ္္းမ်ားအရ Indonesia Tourist မ်ား ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ အလာနည္းေသာေၾကာင့္ ပို၍ အဝင္မ်ားလာႏုိင္ရန္ ေလေၾကာင္းလိုင္း တိုက္ရိုက္ဆဲြရန္ အႀကံျပဳသြားခဲ့ေၾကာင္း၊ အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္ မ်ားအတြက္ ဝန္ႀကီးဌာနသို႔ လာေရာက္ ေဆြးေႏြးရန္ အႀကံျပဳခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ဝန္ႀကီးဌာနသို႔ လူကိုယ္တုိင္ျဖစ္ေစ email ျဖင့္ ျဖစ္ေစ လာေရာက္ ေဆြးေႏြးရန္ အႀကံျပဳခဲ့ပါသည္။

          ဝန္ႀကီးဌာန၏ ခင္းက်င္းျပသထားေသာ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းဆိုင္ရာ ျပသမႈမ်ားအနက္မွ လာေရာက္ စုံစမ္းေမးျမန္းသူ အမ်ားစုအေနျဖင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ခ်င္းျပည္နယ္၊ႏွင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္ ၏ Tourism sector ကို ပိုမိုစိတ္ဝင္စားမႈရွိေၾကာင္း၊ ထို႔အျပင္ ဝန္ႀကီးဌာနမွ ခင္းက်င္းျပသေဝငွေပးထားသည့္ ၂၀၁၇ခု ႏွစ္အတြက္ tourism statistics data အခ်က္အလက္မ်ားအား စိတ္ဝင္စားမႈ ရွိၾကေၾကာင္း၊
တိုင္းႏွင့္ျပည္နယ္ tourism destination မ်ားထဲတြင္ တနသၤာရီတိုင္း ေဒသႀကီးရွိ ျမိတ္ကၽြန္းစုႏွင့္ ေကာ့ေသာင္း အား စိတ္ဝင္စားမႈ ျမင့္တက္ေနေၾကာင္း၊ tourism sector တြင္ လာေရာက္ invest လုပ္ရန္အတြက္ လိုအပ္ ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားအား ေဆြးေႏြး Myanmar Tourism sector ႏွင့္ ဆိုင္ေသာ အေၾကာင္း အရာမ်ားအား ဝန္ႀကီးဌာန၏ website မွ တစ္ဆင့္ စုံစမ္းရန္ အႀကံျပဳ ေဆြးေႏြး ပါသည္။

 

၁၉။     Khin Khin Myat Thu Hlaing- တက္ေရာက္သူမွ Tourism နည္းဥပေဒသစ္ ထြက္၊ မထြက္ ေမးျမန္းရာတြင္ တက္ေရာက္သူမွ Hotel မ်ားတြင္ ယစ္မ်ိဳး ဥပေဒအရ အရက္ေရာင္းခ်ခြင့္ အေျခအေနအား ေမးျမန္းရာတြင္ တာဝန္ရွိသူမွ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ား၊ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ေဆြးေႏြးလွ်က္ရွိေၾကာင္း
ခရီးသြားလာေရးႏွင့္ ဆက္စပ္လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ (ဥပမာ-Spa, Casino စေသာ) ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေရးအတြက္ သက္ဆိုင္ရာ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားႏွင့္ ညွိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေၾကာင္းHotel မ်ားအား ႏုိင္ငံတကာ အဆင့္မွီ Star သတ္မွတ္ႏိုင္ေရးအတြက္ ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ ညွိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိေၾကာင္း ရွင္းလင္းေျပာၾကားပါသည္။ - ဆက္လက္သိရွိလိုေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားအား ေမးျမန္းစုံစမ္းရန္ ဝန္ႀကီးဌာန website ႏွင့္ email အား ေပးခဲ့ပါသည္။

 

၂၀။     Investment Promotion Company မွ ေဒါက္တာဝဏၰေအာင္သည္ ႏုိင္ငံတကာ ႏွင့္ ျပည္တြင္း စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးခဲ့ရာ အိမ္ယာတည္ေဆာက္ျခင္းလုပ္ငန္း၊ အထည္ခ်ဳပ္ လုပ္ငန္း၊ စက္မႈဇုန္တည္ေထာင္ျခင္းလုပ္ငန္း၊ ကုမၸဏီမွတ္ပုံတင္ျခင္းလုပ္ငန္း၊ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားထုတ္လုပ္ျခင္း လုပ္ငန္းႏွင့္ အျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္နွံမႈဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားအား ေဆြးေႏြးျခင္း၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံ သူမ်ားအား သက္ဆိုင္ရာတိုင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ား တာဝန္ရွိပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြး နိုင္ေရးေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္း၊  အထက္ေဖာ္ျပပါကိစၥရပ္မ်ားအား ဆက္လက္အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္မႈ အေျခအေနမ်ား၊ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္ရန္ရွိသည့္ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ follow up လုပ္ေဆာင္ျခင္း၊  Investment Myanmar Summit 2019 ကဲ့သို႔ေသာရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးပဲြမ်ား ျပပဲြမ်ားသို႔ တက္ေရာက္ျခင္းအားျဖင့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈဆိုင္ရာ အခြင့္အလမ္းမ်ား ႏုိင္ငံေတာ္၏မူဝါဒမ်ား၏ လက္ရွိအေျခ အေနအားသိရွိႏုိင္ျခင္း၊ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူအခ်င္းခ်င္း အဆက္အသြယ္မ်ား ခ်ိတ္ဆက္မိႏုိင္ျခင္း စသည့္ အခြင့္ အလမ္းမ်ား ရရွိႏိုင္ေၾကာင္းတို႔ ပါဝင္ပါသည္။

 

၂၁။     Myanmar Sugar Development Public Co.,Ltd. ၏ သၾကားစက္ရုံစီမံကိန္းမွ ဦးကိုကိုေအာင္ သည္ Rahulm Goenka ႏွင့္ ယခင္ကလည္းေတြ႔ဆုံခဲ့ဖူးသူျဖစ္ၿပီးယခုအခါ Invest Myanmar Summit 2019 ၌ ျပန္လည္ေတြ႔ဆုံၿပီး အေသးစိတ္ညွိႏိႈင္း၍ လုပ္ငန္းပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ ပိုမိုနီးစပ္လာပါေၾကာင္း၊ ၄င္း Company အေနႏွင့္ စက္ရုံတည္ေဆာက္ေနေသာ Site အတြင္းသို႔ ၂ ႀကိမ္ ေရာက္ဖူးၿပီး ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံရန္ အလားအလာေကာင္းမွန္းသိရွိေနေသာ Company ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ သၾကားစက္ရုံသည္ အျမတ္အစြန္းမ်ားေသာ လုပ္ငန္းျဖစ္ေၾကာင္းသိရွိထားၿပီး၂ဦး၂ဖက္ ေသခ်ာစြာညွိႏိႈင္း ေဆာင္ရြက္၍ပူးေပါင္းလုပ္ကိုင္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၂ဝ၂၀ ခုႏွစ္၌ သၾကားစက္ရုံ စတင္လည္ပတ္မည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ၄င္းအခ်ိန္မတိုင္မွီ ေစာလွ်င္စြာ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံ ၍ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ အသိေပးထားေၾကာင္း၊  သၾကားစက္ရုံလုပ္ငန္းသည္ စားေသာက္ကုန္လုပ္ငန္း ျဖစ္သည့္အေလွ်ာက္ လုပ္ငန္းသဘာဝအရ မတိမ္ေကာႏုိင္ေသာေၾကာင့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသင့္ေၾကာင္း၊ စက္မႈသီးႏွံ ျဖစ္သည့္အေလ်ာက္ စိုက္ပ်ိဳးေရးပါတဲြပါသျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ကိုက္ညီေသာ လုပ္ငန္းျဖစ္ေၾကာင္း တို႔ပါဝင္ ပါသည္။

 

၂၂။     MPRL E&P - သဘာဝဓါတ္ေငြ႔ရွာေဖြတူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ေရးစီမံကိန္း မွ ဦးစည္သူမိုးျမင့္ သည္ (Country Manager) Offshore Block A-6 Development Project and  Myint& Associates offshore supply base Project သည္ အလားအလာရွိေသာ ရင္းႏွီီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားကို စီမံကိန္းမ်ား၏ အခ်က္အလက္မ်ားကို ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

 

၂၃။     MAPCO မွ Biomass Power Plant အတြက္ Mr. Peter Witton ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး ဆက္လက္ေဆြးေႏြးသြားရန္။ Husk Rired Biomass Power Plant စီမံကိန္းအတြက္ Mr. Richard Emersonႏွင့္ Possible Source of Investors အေၾကာင္း ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။ 

          MAPCO - U Aung Win (MD),ေနျပည္ေတာ္ MAPCO သည္ Yuichi Nitta နွင့္ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးရာ media coverage အေၾကာင္းကို အဓိကထား ေဆြးေႏြးၾကၿပီး future coverage for MAPCO's story အတြက္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား မွ်ေဝပါသည္။

 

၂၄။     Myanmar Institute of Governance and Management မွ Institute and Training Services ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အေၾကာင္းကို ILO မွ ေဒၚၾကည္ၾကည္ေအးႏွင့္ SMEs လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ သင္တန္းမ်ား အေၾကာင္းေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး အခ်က္အလက္မ်ားကို email ေပးပို႔သြားရန္ ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

 

၂၅။     Tatlan Construction ၏ Jade Garden City Development project (Amarapura) အေၾကာင္းကို ရွင္းလင္းတင္ျပၿပီး Jade & Gems Modern Market အေၾကာင္းဆက္လက္ ေဆြးေႏြးခဲ့ပါေၾကာင္း၊ လုပ္ငန္းလည္ပတ္ရန္ ရံပုံေငြပိုမိုရရွိေရး တို႔ကို ေဆာင္ရြက္ေနပါေၾကာင္း၊ ေဒၚသႏၱာခိုင္မွ အစိုးရ ႏွင့္ ညွိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား၊ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား မွ်ေဝသုံးစြဲမႈမ်ားအေၾကာင္း တင္ျပၿပီး ဆက္လက္ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ၾကရန္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ေဆာင္ရြက္လိုသည္မ်ားကို အသိေပး ေျပာၾကားပါသည္။

 

၂၆။     Maximum Trading Co., Ltd. ၏ Maximum Industrial Park (DRS Industrial Park) မွ ဦးရင္လင္းသည္ Money Investment ပိုင္းစိတ္ဝင္စားမႈမ်ားၿပီးအျခား service မ်ားလည္း စိတ္ဝင္စားမႈ ရွိေၾကာင္း၊ ႏုိင္ငံျခား Investment မ်ားသာမက ႏုိင္ငံသားမ်ားကပါ စိတ္ဝင္စားမႈရွိ ပဲြၿပီးေနာက္ပိုင္းတြင္ Appointment ခ်ိန္းဆိုမႈမ်ားရွိေၾကာင္း၊  ပဲခူးတိုင္းလႊတ္ေတာ္တြင္တင္ျပေဆြးေႏြးရန္ ေဆာင္ရြက္ေနၿပီး အျခား ခ်ိန္းဆိုထားေသာ appointment မ်ားကိုဆက္လက္ေဆာင္ရြက္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားပါသည္။

 

၂၇။     Sustain Development – Southern Inle Myanmar Development မွ ေဒၚေမသင္းၾကဴသည္ (1) Reserve (2) Promote ႏွင့္ (3) Participate တို႔အေၾကာင္းကုိ ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

 

 

 

 

ေနာက္ဆက္တြဲ (၄) 30 projects showcased at the Ministry of Planning and Finance

No

Ministry

Project

1

Ministry of Transport and Communication

Inland port development projects in Ayeyarwaddy River (Bahmo)

2

Inland port development projects in Ayeyarwaddy River (Pakokku)

3

Inland port development projects in Ayeyarwaddy River (Magway)

4

Inland port development project in Chindwin river (Kalewa)

5

Inland port development project in Chindwin river (Monywa)

6

Muse-Mandalay New Railway Line Construction Project (Standard Gauge)

7

Construction of Mrauk Oo Airport

8

Construction of Thandwe Airport

9

Developing Vehicle Registration by Radio Frequency Identification (RFID) System

10

Ministry of Construction

Yangon- Mandalay Expressway

11

Ygn-Pathein-Ngayokekaung Expressway

12

Construction of Yangon Inner Ring

13

Construction of Yangon Outer Ring

14

Mandalay-Tigyaing-Muse Expressway

15

Myitkyina- Tigyaing Expressway

16

Nay Pyi Taw- Kyauk Phyu Express Way

17

Eco-green City Development

18

New Mandalay Resort City

19

Ministry of Electricity of Energy

Sale New Fertilizer Plant

20

Sale New Fertilizer Plant

21

New Kyaw Zwa Fertilizer Plant project

22

New Integrated Refinery and Petrochemical Complex (10 MMTPA) in Thanlyin

23

Thaukyegat (1) Hydropower Project

24

Chaung Tha Wind Power Project (30 MW)

25

TBD  / PPP Center

Utility Scale Solar Project

26

High efficiency gas-based power generation in Yangon region Project

27

Sustainable and low-cost Hydropower Development

28

Myanmar Industrial Waste Water Public Private Participation Project (Map)

29

Construction of Tamu-Kalay-Mandalay_Railway Line__Sample Design _220118

30

Construction of New Hpa-An Bridge (700 m, 4 Lanes) __ (Implementing Agency)

 

 

Back