အလုပ်ရှင်အဖွဲ့အစည်းဌာနဝန်ဆောင်မှုများ

                     *****


EOD ဌာနအား UMFCCIမှ မိမိညီနောင်အသင်းများနှင့် ကုမ္ပဏီအဖွဲ့ဝင်များ၏ လုပ်ငန်းခွင်ဆက်ဆံရေးကိစ္စရပ်များအတွက် ကူညီထောက်ပံံ့နိုင်ရန် ရည်ရွယ်ချက်နှင့်အတူ ၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင် ထူထောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ လုပ်ငန်းခွင်အားလုံးအတွက် အကျိုးရှိပြီးထိရောက်မှုရှိသော EOD (အလုပ်ရှင်အဖွဲ့အစည်း) အား ဖွဲ့စည်းနိုင်ရန်နှင့် လုပ်ငန်းရှင်များ၏ လိုအပ်ချက်များကို ထိရောက်စွာကူညီနိုင်ရန် သုတေသနပြုဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိပါသည်။ ယခုအခါ ပိုမိုကောင်းမွန်သောဝန်ဆောင်မှုများပေးနိုင်ရန် ကျွန်ုပ်တို့ UMFCCI၏ EOD ဌာနကို အရည်အချင်းရှိသော ကျွမ်းကျင်ဝန်ထမ်းသစ်များဖြင့် ထပ်မံဖွဲ့စည်းထားပါသည်။


EODဌာနမှ ပေးအပ်နေသော ဝန်ဆောင်မှုများမှာ _
•    အလုပ်သမားရေးရာနှင့် အလုပ်သမားဥပဒေဆိုင်ရာသင်တန်းများ/ ဆွေးနွေးပွဲများ
•    အကြံပေးဆွေးနွေးခြင်းနှင့် သတင်းအချက်အလက်ပေးခြင်း ဝန်ဆောင်မှုများ
•    အငြင်းပွားမှုများအတွက် အဆင့်ဆင့်ဖြေရှင်းခြင်းနည်းလမ်းများနှင့် နေရာအရောက် ကူညီဖြေရှင်းပေးခြင်းများ
•    အလုပ်သမားဥပဒေများနှင့် စံနှုန်းများအား လေးစားလိုက်နာမှုအဆင့် စစ်ဆေးခြင်းများနှင့် တည်ဆဲအလုပ်သမားဥပဒေပြင်ဆင်မှုများ စသည်တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။


အလုပ်ရှင်အဖွဲ့အစည်းဌာနဝန်ဆောင်မှုများကို ရယူရန်အတွက် အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ရန် ဝင်ကြေး (တစ်နှစ်စာ) မှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်။


အလုပ်သမား ၅၀ အထိရှိသောစက်ရုံ                           -  ၅၀၀၀၀ ကျပ်
အလုပ်သမား ၅၁ယောက်မှ၂၀၀ အထိရှိသောစက်ရုံ      - ၁၀၀၀၀၀ ကျပ်
အလုပ်သမား၂၀၁ ယောက်မှ ၅၀၀ အထိရှိသောစက်ရုံ   -  ၁၅၀၀၀၀ ကျပ်
အလုပ်သမား ၅၀၀ အထက်ရှိသောစက်ရုံ                     -၂၀၀၀၀၀ ကျပ်


ယခုပဲဆက်သွယ်လိုက်ပါ။
EOD ဌာန၊ UMFCCI ရုံးချုပ်
အမှတ် ၂၉၊ မင်းရဲကျော်စွာလမ်း
လမ်းမတော်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။

ဖုန်းနံပါတ် : ၀၁-၂၃၀၂၄၈၄၊ ၀၁ ၂၃၁၄၃၄၄-၄၉ (Ext: ၁၂၄)
အီးမေးလ် : eod@umfcci.com.mm

Back