ပြည်‌ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံ ကုန်သည်များနှင့် စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းချုပ်သည် နိုင်ငံ၏ စီးပွား‌ရေးပိုမိုအား‌ကောင်းလာ‌စေရန်၊ စီးပွား‌ရေးလုပ်ငန်းများတွင် ကြုံ‌တွေ့‌နေရသည့် အခက်အခဲများ၊ စိန်‌ခေါ်မှုများကို ‌ဖြေရှင်း‌ပေးနိုင်ရန်နှင့် စီးပွား‌ရေးလုပ်ငန်းများမှ တိကျခိုင်လုံသည့် သတင်းအချက်အလက်များ ကို တိုက်ရိုက်ရရှိ‌စေရန် ရည်ရွယ်၍ B4B Insights Forumကို တစ်နှစ်လျှင် (၄)လ တစ်ကြိမ် ကျင်းပပြုလုပ်လျက်ရှိပါသည်။ 

B4B Insights Forum တွင် Business Sentiment Survey စစ်တမ်း‌ကောက်ယူခြင်းမှ ရရှိသည့် အချက်အလက်များကို တင်ပြခြင်းနှင့် လုပ်ငန်းရှင်များ၏ ပကတိအ‌ခြေအ‌နေကို တင်ပြ‌ဆွေး‌နွေးခြင်း စသည့် အပိုင်း (၂) ပိုင်း ပါဝင်ပါသည်။ 

Back